Dagsorden

Sektorkongressens åbning

0         Godkendelse af mandater
 1. Forslag til forretningsorden
 2. Valg af sektorkongressens tillidsrepræsentanter
 3. Beretning om virksomheden
 4. Forelæggelse af regnskaberne
 5. Drøftelse og vedtagelse af målprogram for HK Stat
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Almindelige forslag
  2. Forslag til ændringer i sektorlovene
 7. Valg af de i § 12 nævnte tillidsrepræsentanter
  1. Forbundssektorformand
  2. Forbundssektornæstformand
  3. revisorer og 2 revisorsuppleanter

Sektorkongressens afslutning

Dagsorden som pdf

Klik på billedet og hent pdf-filen

dagsorden