Forslag til forretningsorden

A. Kongressens forhandlinger ledes af 2 dirigenter. Disse ordner indbyrdes mødets ledelse.

B. De delegerede registreres i app ved åbning af kongressen. Udeblivelse tilføres protokollen og referatet.

C. Delegerede, der ønsker ordet, sender en anmodning via appen.

D. Ændringsforslag skal indleveres via appen.

E. Forslag om afslutning eller taletidens begrænsning kan stilles af enhver delegeret på kongressen via app.

F. Afstemning foregår via app.

G. Deltagere, der er kandidater til en af de under pkt. 7 i dagsordenen nævnte poster, skal senest den 10. juni kl. 13.30 via app meddele dette til dirigenterne.

H. Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er tillidsposter, foregår valget altid via app.

Særligt for valg til forbundssektorformand eller forbundssektornæstformand gælder følgende:

I. Opstillede kandidater har mulighed for at holde en præsentationstale på indtil 10 minutter.

J. Rækkefølgen af talerne for kandidaterne afgøres ved lodtrækning, medmindre kandidaterne er enige om rækkefølgen.

 

Forretningsorden som pdf

Klik på billedet og hent pdf-filen

forretningsorden