It-vejledning og Praktiske oplysninger

Her finder du it-vejledninger og svar på alle de praktiske spørgsmål omkring kongressen. 

It-vejledning

Hent it-vejledning (pdf)

Praktiske oplysninger

Tid

Den 9. ordinære sektorkongres åbnes 10. juni kl. 09:00 og afsluttet samme dag senest kl. 17:00. Der tages dog forbehold for, at denne tidsramme kan overskrides.

Eventbuizz

EventBuizz er den online platform, hvor kongressen vil foregå. Det er her, du får adgang til videostream, program, afstemninger, at bede om ordet, beskeder fra HK Stat med mere. For at logge ind skal du indtaste din e-mail (den e-mail, du har modtaget dette på), og herefter vælge, om du vil have tilsendt en kode på sms eller e-mail. Herefter indtaster du koden, og så er du på.

Adgangskort

Det tilsendte link til Eventbuizz er dit personlige adgangskort til kongressen. Vi opfordrer dig til at forblive logget in i Eventbuizz under hele kongressen.

Registrering som delegeret

Når du logger ind online via Eventbuizz, er du registeret som delegeret. Vi opfordrer dig til at logge ind senest kl. 08:45, så du er sikker på at blive registeret rettidigt, inden kongressen åbner. 

Gode råd vedrørende opkobling og pc

Vi anbefaler, at man så vidt muligt anvender sin egen private pc til at tilgå EventBuizz for at undgå eventuelle blokeringer på en arbejdscomputer. Vi anbefaler også, at man ikke sidder bag en VPN-forbindelse, og at man har sat et internetkabel til pc’en for den bedst mulige forbindelse.

Afstemninger

Når det er tid til at stemme, vil afstemningen poppe op i venstre side af din skærm. Vælg derefter "Besvar". Vælg dit svar og klik ”Afsend". Når du først har afgivet dit svar, er det ikke muligt at ændre det. Afstemningerne er anonyme.

"Bede om ordet"

Vælg ”Bed om ordet” i venstre side af skærmen. Du bliver derefter visiteret ind til et supportrum, der sikrer dig, at lyd og billede går igennem. Du får besked, når det er din tur til at tale.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til afvikling af kongressen, materialer med mere, så skriv til HK Stat via Eventbuizz under menupunktet ”Har du brug for hjælp?”

It- og telefonsupport

Har du problemer med at logge ind torsdag den 10. juni, kan du få hjælp på 3330 4646.

Tabt arbejdsfortjeneste

HK Stat forudsætter, at der ydes tjenestefrihed uden lønafkortning til deltagelsen i sektorkongressen.

Der henvises til TR-aftalen mellem CFU og Finansministeriet, § 9, stk. 4: Efter aftale med ledelsen gives der tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i faglige kurser mv., jf. herved Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971.

Skulle der undtagelsesvis være enkelte, der ikke kan få tjenestefrihed uden lønafkortning, jf. ovennævnte, dækker HK Stat tabt arbejdsfortjeneste under kongressen.

Blanket til brug herfor skal udfyldes elektronisk. Blanketten finder du i Eventbuizz under "Blanketter". Sendes efterfølgende til HK Stat, att. Kasper Oliver Lindgren, via e-mail 44kol@hk.dk.

Husk, hvis afbud

Skal ske hurtigst muligt af hensyn til indkaldelse af suppleant. Afbud skal ske til din lokale HK-afdeling. Spørgsmål til sektorkongressen Spørgsmål kan stilles til HK Stat, Kasper Oliver Lindgren 44kol@hk.dk, 3330 4285 eller Pernille Fabricius 44pf@hk.dk, 3330 4278.

Praktiske oplysninger som pdf

Klik på billedet og hent filen.

praktiske oplysninger forside