HK.dk logo

Flere resultater fra OK15 i kommunerne

 |  HK Kommunal

Nye uddannelser med i overenskomsten. Overenskomsten omfatter nu også de nye uddannelser service­økonom og financial controller, der indplaceres på grundløn 27.

Arbejdstid. Arbejdstidsreglerne på det administrative område skal kigges efter i sømmene op til OK18. Der er aftalt et projekt om dette sammen med andre organisationer på det administrative område.

Hjælp til medarbejdere der afskediges. Ansatte, som fyres på grund af besparelser eller omstruktureringer, kan som noget nyt få frihed med løn i to timer til at søge vejledning i a-kassen eller i fagforeningen. Samtidig er det aftalt, at Tryghedspuljen fortsætter. Her kan afskedigede medarbejdere søge op til 10.000 kroner til kurser, uddannelse eller lignende. Tryghedspuljen blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 med det formål at hjælpe fyringsramte videre i livet. Mange har siden haft gavn af ordningen, og den har medvirket til, at nogle af de, der desværre er blevet afskediget, er kommet videre i nyt job eller uddannelse.

Uændret lokal løn­dannelse. HK Kommunal havde gerne set, at der blev sat penge af til lokal løndannelse. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med, så den lokale løndannelse kører uændret videre med årlige forhandlinger. Og de er stadig vigtige, for vi kan se, at selvom pengene er små, så giver forhandlinger generelt resultater.

Studerende får ordnede forhold. Der har længe været uklarhed om de studerendes aflønning, men den er ryddet af bordet. Senest med virkning fra 1. april 2016 omfattes studerende af overenskomsten og aflønnes på grundløn 12 ½ med pension.

TR styrket ved brug af vikarbureauer. Hvis et vikarbureau ikke selv har overenskomst, skal vikarerne følge vilkårene i kommunen. Og tillidsrepræsentanten i kommunen kan fremover på anmodning få oplysninger om, hvilke informationer kommunen har givet vikarbureauet om overenskomster, lokalaftaler og kutymer. 

Fleksjobbere ind i forhandlingssystemet. Med den nye overenskomst kommer fleksjobbere, der ansættes efter 1. juni 2015, med ind i forhandlingssystemet. Det betyder blandt andet, at tillidsrepræsentanten (TR) skal indgå lønaftaler for fleksjobbere på præcis samme måde som for alle andre ansatte. TR skal derfor også holdes orienteret ved forestående ansættelser og afskedigelser, ligesom TR skal have mulighed for at kende alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold. 

Flere fridage når barnet er på hospital. Forældre til børn under 14 år får ret til tjenestefrihed med løn i op til 10 arbejdsdage, hvis barnet er indlagt på hospital. Dette gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig hjemme. Tidligere har forældre kun haft ret til fem dages tjenestefrihed med løn, og for de forældre, som står i en svær situation med et hospitalsindlagt barn, er det en værdifuld forbedring. Ændringen træder i kraft for børn, der indlægges fra 1. april 2015.

Pensionskarens afskaffes. Karens i pensionsordningerne betyder, at man ikke får pensionsbidrag fra begyndelsen af ansættelsen. Der har indtil nu været pensionskarens på Frederiksberg, men den afskaffes 1. april 2016. Samtidig arbejdes der på at indskrive overenskomsten for Frederiksberg i KL-overenskomsten.

Samarbejde med fokus på de sårbare. Der er aftalt et fælles projekt med arbejdsgiverne med det formål at skabe bedst mulig opbakning til ledige og personer med nedsat arbejdsevne på de kommunale arbejdspladser. Blandt andet skal der laves en undersøgelse af, hvilke indsatser og rammer der skal til for at sikre en fælles forståelse og opbakning fra ledere og medarbejdere.

MED-systemet forenkles. Der sker en række ændringer i MED-systemet med det formål at gøre det mere enkelt og smidigt. Det betyder, at der justeres på forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence, når det gælder genforhandling af en lokal MED-aftale. Ændringerne betyder blandt andet, at når en kommune ændrer struktur, kan hoved-MED fremover selv ændre MED-systemet. 

Overenskomst for Administration og IT. Overenskomst for Kontor- og IT-personale m.v. skifter navn til Overenskomst for Administration og IT m.v. Det er et udtryk for, at vi skærper arbejdet med vores fag, som vi også har aftalt adskillige projekter om sammen med KL i perioden. Det gælder eksempelvis om faglighed på beskæftigelsesområdet og på IT-området. 

Digitaliseringsprojekt. Hvordan kan arbejdsgiverne og de faglige organisationer – herunder tillidsrepræsentanterne – digitalisere samarbejdet? Det er parterne enige om at undersøge. Projektet skal blandt andet vurdere, hvordan udveksling af informationer kan ske nemt, billigt og hensigtsmæssigt for alle parter.

Reglerne om åremålsansættelse ændres. Fremover vil der ikke blive udbetalt fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, når man genansættes på åremålsvilkår i samme stilling. Ændringen gælder for nyansættelser, hvor tiltrædelsen sker 1. juni 2015 eller senere. 

MED-aftaler påses kun på konkret foranledning. Den nuværende praksis med at påse arbejdsmiljøarbejdets indpasning i de lokale MED-aftaler hører op. Parterne er i stedet enige om at påse MED-aftalerne på konkret foranledning. Er der problemer, bliver de altså fremover taget konkret op.

Beskæftigelse: Ny lønmodel. En ny lønmodel på beskæftigelsesområdet giver lidt ekstra i lønningsposen. Jobkonsulenter og UU-vejledere m.v. ansættes i dag typisk på grundløn 32 og rykker så til grundløn 36 efter 5 års relevant erfaring. Det ændres fra 1. januar 2016, så man efter 5 års relevant erfaring får 5 kvalifikationstrin og altså kommer op på løntrin 37. Derudover kommer almindelig funktions- og kvalifikationsløn. Det skulle give en bedre lønudvikling, end vi har set hidtil. Ændringen gælder alle, der ikke er på grundløn 36 den 1. januar 2016. Ændringen gælder ikke Københavns Kommune. HK Kommunal vil hjælpe TR på jobcentrene med at komme i gang med den nye lønmodel. 

Husk din udviklingsplan. Som HK’er har du ret til en udviklingsplan, der skal revideres en gang om året. Har du ikke en udviklingsplan, så tal med din tillidsrepræsentant og din chef om at få en. Udviklingsplanen kan hjælpe med at udvikle din karriere.

Fokus på ligeløn. Det er aftalt, at der skal laves et fælles inspirationsmateriale til de lokale lønforhandlere om ligeløn. Baggrunden er et ønske om at styrke forhandlernes opmærksomhed på ligelønsaspektet i den lokale løndannelse. Samtidig er der lavet en aftale om et statistikgrundlag for de lokale forhandlinger.

Mere til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Akut-midler er penge til uddannelse af tillidsrepræsentanter. For hver præsteret arbejdstime lægger kommunerne et øre-beløb i Akut-fonden. Dette beløb forhøjes i perioden fra 35,7 øre til 37,8 øre. Til lokal akut forhøjes beløbet fra 1 øre til 1,06 øre. Det lyder ikke af meget, men samlet giver det mulighed for at uddanne vores tillidsrepræsentanter løbende, så de er godt rustet til opgaven – til glæde for både arbejdsgiverne og medlemmerne. Ud over forhøjelsen er det aftalt, at der skal sikres en mere gennemskuelig administration af midlerne. 

Forbedringer på gruppeliv. Den fælleskommunale gruppelivsordning, der gælder for tjenestemænd og elever uden pension, forbedres. Hovedsummen forhøjes fra 400.000 til 450.000 kroner, og aftrapningen af hovedsummen fjernes, så hovedsummen udbetales indtil det 67. år. Begge dele sker pr. 1. januar 2015. Invalidesummen forhøjes fra 50.000 kroner til 140.000 kroner. Overenskomstansatte er omfattet af den gruppelivsordning, der er i vedkommendes pensionsordning.

Grafikere i kommunerne får betalt frokostpause. Overenskomsten betyder en stor forbedring for grafikere på trykkerier. De skrives ind i den nye overenskomst pr. 1. april 2015 og får ret til seniordage og betalt frokostpause.

Chefer. De særlige cheflønsaftaler med KL og regioner­­ne forhandles først efter redaktionens slutning.

Lokalbanepersonale får bedre pension og lørdagstillæg. Vi har en særlig overenskomst med KL for jernbanepersonale. De får pensionen op på 14 procent og et bedre lørdagstillæg.

Ændringer for tandklinikassistenter. Tandklinikassistenter i København kommer ind i KL-tandklinikassistentoverenskomsten pr. 1. april 2015 og får flere grundlønsmuligheder. Samtidig får tandklinikspecialister ny titel: Tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer.

Råd og Udvalg. Fagligt udvalg for tandklinikuddannelserne (FUTKA) får KL og HK Kommunal som medlemmer. Parterne er enige om at gå ind i udvalget.

Flere grundlønninger på miljøområdet. Specialisterne på miljøområdet kan nu også efter lokal aftale indplaceres på grundløn 41 og 46, hvor mange lønmæssigt er i forvejen. 


hvad står der i aftalerne fra OK15?


Find forligene her

Aktuelt


Gode råd til rekruttering, kommunikation og social revolution

For et par uger siden fik du det nyeste nummer af Offentlig Ledelse med posten. Nåede du ikke at...

Ledelse

Sådan holder du helt fri og slapper af i ferien

Du skal ikke bruge de første og sidste dage i ferien på at læse og lige svare på ’de vigtigste’...

Ferie

Vil du sikre din ven eller kollega?

Har du en kollega eller en ven, der ikke er medlem af HK og HK’s a-kasse? Så gør dem opmærksom...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artiklerKommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og... Se flere artikler
Aktuelt

Gode råd til rekruttering, kommunikation og social revolution

For et par uger siden fik du det nyeste nummer af Offentlig Ledelse med posten. Nåede du ikke at...

Ledelse

Sådan holder du helt fri og slapper af i ferien

Du skal ikke bruge de første og sidste dage i ferien på at læse og lige svare på ’de vigtigste’...

Ferie

Vil du sikre din ven eller kollega?

Har du en kollega eller en ven, der ikke er medlem af HK og HK’s a-kasse? Så gør dem opmærksom...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Kommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og... Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk