HK.dk logo

Resultatet i kommunerne

Læs alt om resultatet af HK Kommunals forhandlinger om din overenskomst. Og husk at du kan stemme allerede nu!

Generelt om resultatet

Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2015 betyder mere i lønningsposen for dig og dine kolleger. Samtidig er der aftalt en række andre forbedringer af arbejdsvilkårene. Alt i alt er den samlede værdi af overenskomstresultatet i kommunerne 6,47 procent over tre år. De fleste penge går til generelle lønstigninger til alle. Det drejer sig om 5,42 procent, når man medregner værdien af reguleringsordningen. Resten går til blandt andet en forhøjelse af ATP-bidraget, bedre barsel til mænd og til særlige forbedringer på HK Kommunals område.  

FAKTA: Gennemsnitslønnen for et medlem af HK Kommunal er i dag 340.000 kroner om året.

Når overenskomstperioden slutter, er gennemsnitslønnen steget med cirka 18.000 kroner årligt – eller 1500 kroner om måneden.

Tre-årig overenskomstperiode 

Lønstigningerne bliver fordelt ud over hele overenskomstperioden, som er på tre år. Den første generelle stigning bliver udløst allerede pr. 1. april i år og er på 0,96 procent. Resten følger løbende frem til 1. oktober 2017, hvor den sidste stigning på 1,12 procent udløses.

Gå direkte til afstemningen om resultatet - alt du skal bruge er dit cpr-nummer

Løn

Din løn stiger mere end priserne

Ser man på de generelle lønstigninger, så tyder alt på, at de kan holde trit med priserne i de næste tre år. Og mere til. Forventningerne hos økonomerne er, at inflationen fortsat vil ligge lavt. Der er skøn fra 3,8 procent til 4,7 procent. Når man sammenholder disse forventninger med den aftalte lønstigning på 5,42 procent, så ser det lovende ud for pengepungen. Alt tyder på, at der vil være en reallønsstigning – altså at vi kan købe mere for vores penge.  Samtidig ved vi også af erfaring, at lønnen for den enkelte ofte stiger mere, end det er aftalt. Det skyldes blandt andet stigninger fra lokale løntillæg.

HK Kommunal har valgt forbedringer, der kommer så mange til gavn som muligt. Derfor er der prioriteret pension til alle i stedet for særlige lønforbedringer til enkelte grupper. Her i skemaet kan du se hvor meget din løn kommer til at stige.

Stigning i procent  1/4 15  1/10 15  1/1 16  1/10 16  1/1 17  1/10 17  I alt 
Generel lønstigning  0,96  0,35  0,50  1,00  1,20  0,80  4,81 
Reguleringsordning    0,29        0,32  0,61 
I alt  0,96  0,64  0,50  1,00  1,20  1,12  5,42 
Reguleringsordningen omlægges

Reguleringsordningen sikrer, at vi holder trit med det private arbejdsmarked. Ordningen fortsætter, men i en lidt ændret form. Ligesom i staten er der indført et ”privatlønsværn”, som betyder, at de kommunale lønninger i et enkelt år ikke stiger mere end de private. Skulle det ske, så modregnes med 100 procent. Der er dog ingen forventninger om, at ”privatlønsværnet” får nogen reel betydning i perioden. Er de private lønninger foran, får vi som hidtil automatisk 80 procent af forskellen. Reguleringsordningen suspenderes dog i 2016, hvilket var et krav fra arbejdsgiverne. Betydningen af disse ændringer er indregnet i lønstigningerne.

Store forbedringer af pensionen

Den nye overenskomst sikrer dig flere penge på kistebunden som senior. Der sker en markant forhøjelse af pensionsbidraget, nemlig på 0,45 procent for alle. Det betyder, at det laveste pensionsbidrag fremover bliver på 15,95 procent. HK’erne har dermed nogle af de bedste pensionsordninger. Kommunen betaler hele beløbet. Vi har ikke noget egetbidrag, sådan som det er almindeligt på det private arbejdsmarked. 

FRIT VALG: HK Kommunal lægger vægt på, at du har en god pension. Men du har et frit valg. Så hvis du foretrækker løn frem for pension, så kan du vælge at få det, der ligger over 15,1 procent, udbetalt.

Samtidig forhøjes ATP-satserne med 168 kroner årligt for alle fra 1. januar 2016. ATP er en del af vores pensionsordning, og med forhøjelsen får vi samme beløb som på det private arbejdsmarked. Samlet betyder de stigende pensionsbidrag, at alle kan se frem til en væsentlig forbedring af pensionerne. Mange ældre kolleger har oplevet overgangen til pensionen som en økonomisk opbremsning, men med de nye forhøjelser, der nu er aftalt, er der et virkelig godt grundlag for en god økonomi i alderdommen. 

Sådan stiger din pension
  I dag  Fra 1/4 2016 
Det almindelige pensionsbidrag  15,50  15,95 
Socialformidlere  15,65  16,10 
Ledere og specialister på grundløn 46  17,70  18,15 


Pensionskarens afskaffes

Karens i pensionsordningerne betyder, at man ikke får pensionsbidrag fra begyndelsen af ansættelsen. Der har indtil nu været pensionskarens på Frederiksberg, men den afskaffes 1. april 2016. Samtidig arbejdes der på at indskrive overenskomsten for Frederiksberg i KL-overenskomsten.

Rejsehold skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Da HK Kommunal forud for overenskomstforhandlingerne spurgte medlemmerne om de vigtigste udfordringer i hverdagen, pegede mange på problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Manglende anerkendelse, ringe trivsel samt for mange opgaver i forhold til arbejdstiden var nogle af de ting, der blev fremhævet. 

Disse problemer har været drøftet med arbejdsgiverne under overenskomstforhandlingerne, og det er aftalt, at der skal laves en særlig indsats på området. Blandt andet skal der etableres et rejsehold, der kan hjælpe kommunerne med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

Rejseholdet kan blandt andet rådgive lokalt på arbejdspladsen, hvis man er gået i stå i forhold til at komme videre med aktuelle udfordringer. Dette gælder dog ikke konkrete personsager. Det er lokale leder- og medarbejderrepræsentanter, der i enighed kan bede om bistand fra rejseholdet. Ligesom rejseholdet står til rådighed for arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalg på alle niveauer. Rejseholdet løser naturligvis ikke alle problemer. 

Det er et supplement til den store opgave, der ligger i kommunerne i forvejen. Det er også aftalt, at der skal ske en formidlingsindsats til ledere og medarbejdere om værdien af et godt psykisk arbejdsmiljø. Etableringen af rejseholdet og indsatsen i øvrigt skal forberedes, og det er aftalt, at forberedelsen skal være afsluttet senest med udgangen af 2015. 

25.000 kroner om året til videreuddannelse

Det blev aftalt med kommunerne at skyde flere penge i Kompetencefonden, så alle HK’ere i kommunerne fortsat er sikret muligheden for at søge op til 25.000 kroner årligt til kompetencegivende videreuddannelse. Fonden har været en af HK Kommunals store mærkesager, og den blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2013. 

Siden har der været stor søgning til fonden, og mange medlemmer har fået mulighed for at uddanne sig. Vi ved, at kompetenceudvikling giver jobsikkerhed og ofte mere i løn på den lange bane. Derfor er kompetencefonden en vigtig milepæl, og det har været helt afgørende at sikre flere midler til fonden. I den kommende overenskomstperiode er der 100 millioner kroner i fonden.

Læs mere om kompetencefonden!

Forringelser for seniorer afværget

Fra forhandlingernes begyndelse lagde KL ud med krav om en stribe skrappe forringelser. Det gælder blandt andet på seniorområdet. Her krævede KL, at seniordagene i takt med den stigende tilbagetrækningsalder først skulle kunne bruges fra en højere alder end i dag. Dette har HK Kommunal sammen med de øvrige faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet kæmpet imod. 

Ikke mindst på baggrund af de mange input fra jer forud for overenskomstforhandlingerne. I dag har kommunalt ansatte HK’ere ret til fem seniorfridage fra det fyldte 60. år, og det lykkedes heldigvis forhandlerne at få forringelserne af bordet, så vi bevarer seniordagene. Som udgang på disse forhandlinger blev det aftalt, at parterne i den kommende overenskomstperiode sammen undersøger, hvordan ændringer i tilbagetrækningsalderen påvirker den enkelte medarbejder og arbejdspladserne.

Læs mere om seniordagene


Beskyttelse af tillidsvalgte bevaret

KL lagde fra forhandlingernes begyndelse op til forringelser i beskyttelsen af tillidsvalgte. Det fik vi heldigvis forhindret. I stedet blev det aftalt, at der laves et fælles projekt, hvor man sætter fokus på den danske model og drøfter visionen for fremtidens samarbejde. 

MED-systemet og partssystemet danner rammen om dialog og samarbejde på arbejdspladsen, og begge parter er enige om, at det er helt centralt, at disse ting fungerer. Med projektet ønsker man at få et billede af, hvordan ledere og medarbejdere oplever systemerne. Der skal iværksættes en række lokale forsøg, ligesom man vil besøge nogle kommuner for at høre erfaringer fra ledelser, tillidsrepræsentanter (TR) og MED-udvalg. TRs vilkår bliver også en del af projektet.

MED-aftaler påses kun på konkret foranledning

Den nuværende praksis med at påse arbejdsmiljøarbejdets indpasning i de lokale MED-aftaler hører op. Parterne er i stedet enige om at påse MED-aftalerne på konkret foranledning. Er der problemer, bliver de altså fremover taget konkret op.

Nybagte fædre får en ekstra uges lønnet forældreorlov

N ybagte fædre får bedre muligheder for at være sammen med den lille nye. Overenskomsten giver en ekstra uges lønnet forældreorlov til fædre, så faren fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Det samme gælder med-mødre og mandlige adoptanter. Ændringen gælder for børn, der fødes eller modtages efter 1. april 2015.

Der er endnu flere resultater

I forligene er der en lang række øvrige forbedringer for blandt andet fleksjobbere, tandklinikassistenter, forhold for tillidsvalgte og meget mere. 

Du kan læse alt om de mange andre resultater af forhandlingerne her

Sådan stemmer du om resultatet

Hvis du er stemmeberettiget kan du gå direkte til afstemningen. Alt du skal bruge for at stemme er dit cpr-nummer.

Afgiv din stemme nu

Du kan stemme "Ja", "Nej" eller "Blank" til resultatet. Afstemningen slutter den 9. april 2015 klokken 12.00.

Hotline. Har du problemer med at få stemt, kan du ringe på telefon: 3330 4472 mandag til torsdag mellem 8.00 og 16.00 eller fredag mellem 8.00 og 15.00  i hele afstemningsperioden fra den 10. marts til 9. april  klokken 12.00.

Urafstemningen er samlet for både kommuner og regioner, og resultatet afgør, om der er nye overenskomster på begge områder. Der laves en særskilt statistisk opgørelse af, hvordan medlemmerne har stemt på de to områder. Urafstemningen er anonym og overvåges af Revisionsinstituttet. HK Kommunal kan ikke se, hvad du har stemt, men kun at du har stemt. Det betyder et ja og et nej 

Det er den samlede overenskomst, du nu skal stemme om. Flertallet blandt de afgivne stemmer afgør resultatet. Hvis flertallet siger ja til overenskomsten, bliver den vedtaget. Hvis flertallet siger nej, varsler vi konflikt, som kan træde i kraft fire uger senere.

Stem og vind!

Blandt alle deltagere i urafstemningen trækker vi lod om to iPads, to fantastiske weekendophold for to personer på Hotel Christiansminde ved Svendborgsund og Hotel Klinten på Stevns samt ti kurve med lækker chokolade og vin til en værdi af 500 kroner hver.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk