HK.dk logo

Resultatet i regionerne

Læs alt om resultatet af HK Kommunals forhandlinger om din overenskomst. Og husk at du kan stemme allerede nu!

Generelt om resultatet

Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2015 betyder mere i lønningsposen for dig og dine kolleger. Samtidig er der aftalt en række andre forbedringer af arbejdsvilkårene. Alt i alt er den samlede værdi af overenskomstresultatet i regionerne 6,44 procent over tre år. De fleste penge går til generelle lønstigninger til alle. Det drejer sig om 5,39 procent, når man medregner værdien af reguleringsordningen. Resten går til blandt andet forhøjelse af ATP-bidraget, bedre barsel til mænd og til særlige forbedringer på HK Kommunals område.  

FAKTA: Gennemsnitslønnen for et medlem af HK Kommunal er i dag 340.000 kroner om året.

Når overenskomstperioden slutter, er gennemsnitslønnen steget med cirka 18.000 kroner årligt – eller 1500 kroner om måneden.

Tre-årig overenskomstperiode 

Lønstigningerne bliver fordelt ud over hele overenskomstperioden, som er på tre år. Den første generelle stigning bliver udløst allerede pr. 1. april i år og er på 0,96 procent. Resten følger løbende frem til 1. oktober 2017, hvor den sidste stigning på 1,14 procent udløses. Du kan se stigningerne helt præcist i skemaet her på siden..

Gå direkte til afstemningen om resultatet

Løn

Din løn stiger mere end priserne

Ser man på de generelle lønstigninger, så tyder alt på, at de kan holde trit med priserne i de næste tre år. Og mere til. Forventningerne hos økonomerne er, at inflationen fortsat vil ligge lavt. Der er skøn fra 3,8 procent til 4,7 procent. Når man sammenholder disse forventninger med den aftalte lønstigning på 5,39 procent, så ser det lovende ud for pengepungen. Alt tyder på, at der vil være en reallønsstigning – altså at vi kan købe mere for vores penge.  Samtidig ved vi også af erfaring, at lønnen for den enkelte ofte stiger mere, end det er aftalt. Det skyldes blandt andet stigninger fra lokale løntillæg.

Stigning i procent  1/4 15  1/10 15  1/1 16  1/10 16  1/1 17  1/10 17  I alt 
Generel lønstigning  0,96  0,35  0,50  1,00  1,20  0,80  4,81 
Reguleringsordning    0,24        0,34  0,58 
I alt  0,96  0,59  0,50  1,00  1,20  1,14  5,39 

Reguleringsordningen omlægges

Reguleringsordningen sikrer, at vi holder trit med det private arbejdsmarked. Ordningen fortsætter, men i en lidt ændret form. Ligesom i staten er der indført et ”privatlønsværn”, som betyder, at de kommunale lønninger i et enkelt år ikke stiger mere end de private. Skulle det ske, så modregnes med 100 procent. Der er dog ingen forventninger om, at ”privatlønsværnet” får nogen reel betydning i perioden. Er de private lønninger foran, får vi som hidtil automatisk 80 procent af forskellen. Reguleringsordningen suspenderes dog i 2016, hvilket var et krav fra arbejdsgiverne. Betydningen af disse ændringer er indregnet i lønstigningerne.

25.000 kroner om året til videreuddannelse

En af HK Kommunals store mærkesager ved overenskomstforhandlingerne i regionerne faldt på plads. Det gælder en kompetencefond for regionerne, der forbedrer mulighederne for videreuddannelse markant. Den sikrer lægesekretærer, kontoransatte og IT-ansatte muligheden for at søge op til 25.000 kroner hvert år til kompetencegivende videreuddannelse

I den foregående overenskomstperiode havde HK Kommunal aftalt en kompetencepulje med regionerne, og det viste sig, at der var så stor søgning til puljen, at den hurtigt løb tom. 

Vi ved, at kompetenceudvikling giver jobsikkerhed og ofte mere i løn på den lange bane. Derfor er kompetencefonden en vigtig milepæl. Det bliver muligt for HK Kommunals medlemmer at indsende ansøgninger allerede fra 1. oktober 2015 til uddannelser,  der begynder 1. januar 2016 eller senere. 

Der er godt 25 millioner kroner i fonden. Det er fire gange så meget som i kompetencepuljen fra OK13.

Store forbedringer af pensionen

Den nye overenskomst sikrer dig flere penge på kistebunden som senior. Der sker en markant forhøjelse af pensionsbidraget på mindst 0,34 procent for alle. Det betyder, at det laveste pensionsbidrag fremover bliver på 15,54 procent. Regionen betaler hele beløbet. Vi har ikke noget egetbidrag, sådan som det er almindeligt på det private arbejdsmarked. Ufaglærte og assistenter på laveste grundløn får en stigning på 0,44 procent og lander på 15,64 procent, mens pensionsbidraget for ledende lægesekretærer vokser med en procent fra 15,20 til 16,20. 

FRIT VALG: HK Kommunal lægger vægt på, at du har en god pension. Men du har et frit valg. Så hvis du foretrækker løn frem for pension, så kan du vælge at få det, der ligger over 15 procent, udbetalt.

Samtidig forhøjes ATP-satserne på to måder. F-satsen i regionerne på 2.851 kroner årligt rykker til A-satsen på 3.408 kroner årligt. Så nu har HK’erne i regionerne samme ATP-sats som i kommunerne. Samtidig sker der en generel forhøjelse med 168 kroner årligt for alle fra 1. januar 2016. ATP er en del af vores pensionsordning, og med forhøjelsen får vi samme beløb som på det private arbejdsmarked. Samlet betyder de stigende pensionsbidrag, at alle kan se frem til en væsentlig forbedring af pensionerne. Mange ældre kolleger har oplevet overgangen til pensionen som en økonomisk opbremsning, men med de nye forhøjelser, der nu er aftalt, er der et virkelig godt grundlag for en god økonomi i alderdommen. 


Sådan stiger din pension
  I dag  Fra 1/4 2016 
Kontor- og IT-personale m.fl.
og ledere på grundløn 42
15,20 og 15,30  15,64 
Lægesekretærer 15,20  15,54 
Tandklinikassistenter og laboratorie- og miljø 15,50  15,84 
Ledende lægesekretærer  15,20 16,20
Specialister på grundløn 46 og ledere på grundløn 47 17,70  18,04 

Ekspertbistand skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Da HK Kommunal forud for overenskomstforhandlingerne spurgte medlemmerne om de vigtigste udfordringer i hverdagen, pegede mange på problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Manglende anerkendelse, ringe trivsel samt for mange opgaver i forhold til arbejdstiden var nogle af de ting, der blev fremhævet. 

Disse problemer har været drøftet med arbejdsgiverne under overenskomstforhandlingerne, og det er aftalt, at der skal laves en særligt indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet skal der etableres ekspertbistand, som kan hjælpe regionerne med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Eksperterne kan blandt andet rådgive lokalt på arbejdspladsen, hvis man er gået i stå i forhold til at komme videre med aktuelle udfordringer. Dette gælder dog ikke konkrete personsager. 

Det er lokale leder- og medarbejderrepræsentanter, der i enighed kan bede om bistand fra eksperterne. Ligesom eksperterne står til rådighed for arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalg på alle niveauer. De regionale arbejdspladser kan primært rekvirere bistand fra eksperterne på følgende områder: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer samt vold og trusler. 

En koordineringsgruppe bestående af de centrale parter styrer, koordinerer og sørger for opsamling af viden og evaluering. Ekspertbistanden løser naturligvis ikke alle problemer. Den er et supplement til den store opgave, der ligger i regionerne i forvejen. Samtidig med ekspertbistanden er der aftalt et forskningsprojekt om veje til et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Forringelser for seniorer afværget

Fra forhandlingernes begyndelse lagde arbejdsgiverne ud med krav om en stribe skrappe forringelser. Det gælder blandt andet på seniorområdet. Her krævede arbejdsgiverne, at seniorbonussen i takt med den stigende tilbagetrækningsalder først skulle kunne bruges fra en højere alder end i dag.  Dette har HK Kommunal sammen med de øvrige faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet kæmpet imod. Ikke mindst på baggrund af de mange input fra medlemmerne forud for overenskomstforhandlingerne.   

I dag har regionalt ansatte HK’ere ret til seniorbonus fra 60 år, og det lykkedes heldigvis forhandlerne at få forringelserne af bordet, så vi bevarer seniorbonussen, hvoraf noget jo kan veksles til fridage.

Læs mere om seniordagene

Nybagte fædre får en ekstra uges lønnet forældreorlov

Nybagte fædre får bedre muligheder for at være sammen med den lille nye. Overenskomsten giver en ekstra uges lønnet forældreorlov til fædre, så faren fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Det samme gælder medmødre og mandlige adoptanter. Ændringen gælder for børn, der fødes eller modtages efter 1. april 2015.

Der er endnu flere resultater

I forligene er der en lang række øvrige forbedringer for blandt andet fleksjobbere, grafikere, forhold for tillidsvalgte og meget mere. 

Du kan læse alt om de mange andre resultater af forhandlingerne her

Sådan stemmer du om resultatet

Hvis du er stemmeberettiget kan du gå direkte til afstemningen. Alt du skal bruge for at stemme er dit cpr-nummer.

Afgiv din stemme nu

Du kan stemme "Ja", "Nej" eller "Blank" til resultatet. Afstemningen slutter den 9. april 2015 klokken 12.00.

Hotline. Har du problemer med at få stemt, kan du ringe på telefon: 3330 4472 mandag til torsdag mellem 8.00 og 16.00 eller fredag mellem 8.00 og 15.00  i hele afstemningsperioden fra den 10. marts til 9. april  klokken 12.00.

Urafstemningen er samlet for både kommuner og regioner, og resultatet afgør, om der er nye overenskomster på begge områder. Der laves en særskilt statistisk opgørelse af, hvordan medlemmerne har stemt på de to områder. Urafstemningen er anonym og overvåges af Revisionsinstituttet. HK Kommunal kan ikke se, hvad du har stemt, men kun at du har stemt. Det betyder et ja og et nej 

Det er den samlede overenskomst, du nu skal stemme om. Flertallet blandt de afgivne stemmer afgør resultatet. Hvis flertallet siger ja til overenskomsten, bliver den vedtaget. Hvis flertallet siger nej, varsler vi konflikt, som kan træde i kraft fire uger senere.

Stem og vind!

Blandt alle deltagere i urafstemningen trækker vi lod om to iPads, to fantastiske weekendophold for to personer på Hotel Christiansminde ved Svendborgsund og Hotel Klinten på Stevns samt ti kurve med lækker chokolade og vin til en værdi af 500 kroner hver.


Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk