HK.dk logo

HK Stats generelle OK15-krav

25. september 2014  |  HK Stat

HK Stats bestyrelse har udtaget nedenstående krav til forhandlingerne om OK15. Kravene bliver i november koordineret med krav fra de øvrige medlemsorganisationer i OAO, Offentligt Ansattes Organisationer.

 • 1
  Løn

  Generelle lønstigninger.
  Bedst mulig fastholdelse af reallønnen.
  Der afsættes puljer til fornyelse af alle organisationsaftaler og virksomhedsoverenskomster.                 
  Der ønskes forhandlet en Ny Løn-aftale for tjenestemænd i Banedanmark, DSB og i Københavns Lufthavn. Alternativt: Hvis ikke en Ny Løn-aftale indgås, skal der tilføres midler til lokal- og cheflønspuljerne.

 • 2
  Reguleringsordning

  Fastholdelse og forbedring af reguleringsordningen.

 • 3
  TR-vilkår

  Der etableres en TR/FIU-fond på statens område til økonomisk udligning for de statslige arbejdsgivere og til dækning af TR-fravær.   
  § 11 i TR-aftalen ændres således, at bestemmelsen om at der ydes 3 måneders ekstra varsel ikke gælder ved arbejdsmangel, bortfalder.    
  Institutionsbegrebet i TR aftalen gennemgår serviceeftersyn/op-blødes.                           
  Ved valg af TR skal der optages forhandling om løntillæg for TR-funktionen.                       
  Ansatte i Folkekirken omfattes af TR-aftalen (og SU-aftalen), eventuelt i tilpasset form.

 • 4
  SU-aftalen

  Ansatte i Folkekirken omfattes af SU-aftalen (og TR-aftalen), eventuelt i tilpasset form.

 • 5
  Kompetenceudvikling og uddannelse

  Ret til kompetenceudvikling.
  Evaluering af anvendelsen af kompetencefondene.

 • 6
  Rammeaftale om nye lønsystemer

  Periodeprojekt om evaluering af ny løn.       
  Ret til lønforventningssamtale (før forhandling).                   
  Rammeaftalen om nyt lønsystem suppleres med krav om, at der på alle statslige arbejdspladser skal indgås aftale om fælles lønpolitik.
  Rammeaftalen om nyt lønsystem ændres således, at der på arbejdspladser med lokalt valgt TR skal indgås supplerende lønaftale for den enkelte faggruppe som beskriver de konkrete forhold for den enkelte faggruppe.
  Oprettelse af uafhængigt lønnævn til løsning af tvister i forbindelse med lønforhandlinger.
  Rammeaftalen om nyt lønsystem ændres således, at der er pligt til at videregive lønoplysninger til TR.
  Det skal endvidere fremgå, at resultatet af forhandlingerne offentliggøres internt til alle i den pågældende faggruppe.

 • 7
  Overenskomstbaseret pension

  Højere pensionsbidrag.           
  Fjernelse af minipensionen.  
  Pensionsindbetaling af engangstillæg (Ny Løn) samt resultatløn og bonusløn.                    
  Aftalen vedrørende fortsat anvendelse af hidtidige pensionsselskab for fleksjobansatte ændres, således at den også kan anvendes for ansatte som kommer fra ansættelse uden for aftaleområdet.

 • 8
  Pension for tjenestemænd

  Pension af alle løndele for tjenestemænd på gammelt lønsystem (ændring i lokalløns- og cheflønsaftalen fremsat af Trafik og Jernbane).
  Mulighed for optjening af pensionsår ud over de 37 år (fremsat af Trafik og Jernbane).  

 • 9
  Arbejdstid

  Aftaler om varsler og medbestemmelse vedr. arbejdstidsplanlægningen og ændringer i samme, herunder ulempetillæg ved overtrædelse af varslerne - fx ved omlægning af tjenesten, pålæg af mertjeneste og afvarsling af allerede pålagt mertjeneste.
  Forhøjelse af timesatserne for hhv. aften/nat- og weekend- og helligdagsarbejde. (Krav fra HK Trafik og Jernbane).
  Der skal altid være 11 timers overgang mellem 2 vagter. (Krav fra HK Trafik og Jernbane).
  Døgnarbejderes ret til minimum 30 fridage pr år på søn- og helligdage udvides til, at lørdagen er inkluderet. (Krav fra HK Trafik og Jernbane).

 • 10
  Tryghed

  Ret til uddannelse i opsigelsesperioden.     
  Ret til tilbud om realkompetencevurdering/-afklaring ved opsigelse.       
  Ret til medarbejderindsigt i konkrete begrundelse ved masseafskedigelser.                      
  Særlig forpligtelse til at undgå afskedigelse af medarbejdere med lang anciennitet og høj alder.
  Der indgås aftale om rammeaftale vedrørende særlige tryghedsforanstaltninger i forbindelse med afskedigelser begrundet i arbejdsgivers forhold.

 • 11
  Barsel, adoption, omsorgsdage og barns sygdom

  2 omsorgsdage pr. år til alle ansatte.
  Ret til 2 dages frihed med løn ved barns sygdom.
  Ret til forlængelse af fravær med løn for faderen/medmoderen/med-adoptanten ved barns hospitalsindlæggelse indtil 14 uger fra fødsel/adoption.
  Forbedringer af barselsfriheden ved fødslen for faderen/medmoderen/-medadoptanten.

 • 12
  Ferie og frihed

  Arbejdsgiveren skal betale for lægelig dokumentation ved sygdom opstået under ferie.
  Den særlige feriegodtgørelse forhøjes.
  Aftale om, at der ikke kan varsles/pålægges afholdelse af ferie fra arbejdsgiverside i forbindelse med afskedigelse.                            
  Overenskomstmæssige fridage den 24. december, den 31. december og grundlovsdag.

 • 13
  Seniorvilkår

  Forbedring af nuværende seniorordning.    
  Fokus på A-kassereglerne i forbindelse med aftaler om frivillig fratrædelse – redaktionelt.

 • 14
  Andet

  DSB omfattes af dækningsområdet (bilag 1) i 'Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten' (fremsat af Trafik og Jernbane).                  
  OAO-S-Fællesoverenskomstens § 17, stk. 3, ændres således at det er helt klart, at bestemmelsen også gælder midlertidige ansættelser - hvis ansættelsen forlænges/fornyes ud over 1. ansættelsesperiode.


 

OK15 Stat


Aktuelt


Massivt ja til ny overenskomst

Med 88 procent for og 9 procent imod godkendte HK Stats medlemmer den nye overenskomst ved...

OK15 Stat

Urafstemning: Jens tror, at kollegerne stemmer ja

Jens Jensen var en af de engagerede tillidsfolk, der deltog i mødet om OK15 i HK Hovedstaden. Her...

OK15 Stat

Urafstemning godt fra start

Næsten 27 procent af statens HK’ere har allerede givet deres mening til kende om OK15. Langt...

OK15 Stat

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


OK-afstemningsresultat på teaterområdet

Overenskomstresultatet på teaterområdet er godkendt.

OK15 Stat

Se stemmeprocenten i din afdeling

Urafstemningen om OK15 er slut. Her kan du se, hvor stor en procentdel af HK Stat-medlemmerne i...

OK15 Stat

HK Stats OK15-krav

Her kan du se HK Stats specielle krav for de enkelte faggrupper. Kravene er sendt til...

OK15 Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Massivt ja til ny overenskomst

Med 88 procent for og 9 procent imod godkendte HK Stats medlemmer den nye overenskomst ved...

OK15 Stat

Urafstemning: Jens tror, at kollegerne stemmer ja

Jens Jensen var en af de engagerede tillidsfolk, der deltog i mødet om OK15 i HK Hovedstaden. Her...

OK15 Stat

Urafstemning godt fra start

Næsten 27 procent af statens HK’ere har allerede givet deres mening til kende om OK15. Langt...

OK15 Stat

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

OK-afstemningsresultat på teaterområdet

Overenskomstresultatet på teaterområdet er godkendt.

OK15 Stat

Se stemmeprocenten i din afdeling

Urafstemningen om OK15 er slut. Her kan du se, hvor stor en procentdel af HK Stat-medlemmerne i...

OK15 Stat

HK Stats OK15-krav

Her kan du se HK Stats specielle krav for de enkelte faggrupper. Kravene er sendt til...

OK15 Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 0-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk