HK.dk logo

OK15-møder i afdelingerne

06. maj 2014  |  HK Stat

Her kan du læse afdelingsformændenes situationsrapporter fra OK15-møderne for tillidsrepræsentanter og medlemmer.

 

 • 1
  HK Stat Hovedstaden

  Stemningsrapport på vej ...

 • 2
  HK Stat Midt

  Stemningsrapport på vej ...

 • 3
  HK Stat MidtVest

  Møde på TEKO, VIA UC i Herning
  Dato: 22. maj
  Antal deltagere: 12-14
  Oplægsholder: Anne-Mette Olsen 

  Stemningsrapport
  - Et snakkemøde uden gruppearbejde, da der kun var sat 2 timer af, og lokalet ikke kunne deles op.

  Disse emner blev diskuteret

  • Reallønsnedgang skal indhentes
  • TR skal fortsat forhandle løn af hensyn til de stille eksistenser, medlemmerne skal ikke selv forhandle
  • Vi skal beholde betalt frokostpause
  • Forhandle 24. og 31. december samt 5. juni til OK-fridage. Vi vil beholde den 6. ferieuge
  • Valgfrihed til at nedsætte ugentlig arbejdstid fra alderen 60 år, så kan ledige komme i job
  • Mere fleksibel ansættelsestid af hensyn til ledige
  • X antal omsorgsdage for alle - til børn, børnebørn og gamle forældre/slægtninge
  • Inspireret af det private arbejdsmarked: forhandle ret til 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling om året (vi er velvidende om, at det er et forhandlingsudspil, men man er meget obs på at bevare værdien på arbejdsmarkedet)
  • Fokus på jobrotation, eventuelt måltal (min bemærkning), så arbejdsgiver finder tiden til kompetenceudvikling, og opgaverne bliver løst, mens man udvikles
  • En kompetencefond, som arbejdsgiveren indbetaler til i lighed med barselsfonden
  • Højere pensionsindbetaling. Karenstid på pension afskaffes. Da pension er en del af lønnen, er det rimeligt at få fuld løn ved fuld arbejdstid
  Møde i HK, Holstebro
  Dato: 28. maj
  Antal deltagere: 8
  Oplægsholder: Rita Bundgaard

  Stemningsrapport
  Der var god stemning. De, der kom, havde et ønske om at bidrage.

  Disse emner blev diskuteret

  • Reallønsfremgang, i balance
  • Bevare reguleringsordning
  • TR skal stadig aftale - plus tid, så medlemmerne ikke spilles ud mod hinanden
  • Bevare betalt frokostpause
  • Kompetencefond i lighed med barselsfond, så alle arbejdsgivere medbetaler
  • Endnu engang styrke SU-aftalen, så kompetencestrategien efterleves
  • Fokus på at kompetencestrategi efterleves, så at MUS ud fra strategien ikke blot er tomme ord, der glemmes, når samtalen er overstået
  • Behov for virkelig stramning af samarbejdsaftalen

  De 3 vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)

  1. Realløn, opnå og gerne fremgang  
  2. Bevare reguleringsordning  
  3. Bevare betalt frokostpause  Møde på Kystdirektoratet i Lemvig
  Dato: 2. juni
  Antal deltagere: 4
  Oplægsholder: Anne-Mette Olsen

  Stemningsrapport
  - Stemningen var god, og jeg følte mig velkommen. Vi havde en god værdisnak.

  Disse emner blev diskuteret

  • Bevare reguleringsordningen
  • Reallønsfremgang
  • TR skal stadig forhandle løn 
  • TR skal stadig aftale - plus tid, så medlemmerne ikke spilles ud mod hinanden
  • Bevare betalt frokostpause
  • Fuld løn fra 1. arbejdsdag/ansættelsesdag ved at fjerne karens på pensionsindbetaling
  • Øge arbejdsgiverens pensionsindbetaling

  Det vigtigste krav

  • Bevare betalt frokostpause


 • 4
  HK Stat Nordjylland

  Møde i HK Nordjylland, Aalborg
  Dato: 7. maj 2014
  Antal deltagere: 14
  Oplægsholder: Peter Raben

  Stemningsrapport

  Vi diskuterede emnerne: Løn, arbejdstid, faget og kompetencer. Arbejdstiden og opgørelsen af arbejdstid fyldte mest. Deltagerne på mødet var meget engagerede og diskussionslystne. Der var en livlig debat i grupperne, og stemningen var positiv.

  De vigtigste krav
  (i prioriteret rækkefølge)

  1. Bevarelse af månedsnorm
  2. Mere i løn
  3. Fastholdelse af fridage

 • 5
  HK Stat Sjælland

  Møde på Roskilde Handelsskole
  Dato: 6. maj 2014
  Antal deltagere: 5 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport
  - Sjældent er jeg i en så lille forsamling, hvor der er en sådan lyst til at engagere og involvere sig, samt udveksle synspunkter. Et rigtig godt møde med en masse energi. Nogle af hovedemnerne var lønpuljer kontra generelle forhøjelser, arbejdstidsregler og fleks-aftaler. Men vi nåede også at drøfte kompetenceudvikling og indførsel af ny teknologi, som også på RHS er en tidsrøver, fordi dele af personalet på skolen endnu ikke kan betjene de nye værktøjer.

  De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)

  1. Generelle og individuelle lønstigninger
  2. Tilbud om og fuld betaling af kompetenceudvikling 2 uger/år
  3. Fastholdelse af nuværende arbejdstidsregler
  4. Fleksible brug af barns 1. sygedag
  5. Omsorgsdage for alle
  Møde i Roskilde Stift
  Dato: 6. maj 2014
  Antal deltagere: 9 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport

  - Rigtig godt møde, hvor vi fik berørt fleksibilitet meget. På baggrund af oplysning om, at der muligvis ville blive ændret i arbejdstidsnormen fra månedlig til årlig opgørelse, kom der et forslag om, at man i HK kunne overveje om nogle typer af ansatte kunne deltage i en form for rådighedsordning. Det vil sige rådighedsordning for de kolleger, der kan og vil deltage i øget arbejde i kortere eller længere perioder – men der må ikke ses skævt til de kolleger, der ikke har mulighed for det. Men det skulle være større rådighedstillæg (pensionsgivende) fx i lighed med AC-området. Vi taler ikke om plustidsordning. Endvidere talte vi meget om videre- og efteruddannelse og behovet for at gøre/give plads og tid til kollegernes videre- og efteruddannelse. Der er lokal lønforhandling, men der er ikke afsat midler til lokallønforhandling. Så det er meget små beløb man forhandler om, enkelte år har der ikke været nogen forhandling på grund af manglende midler.

  De vigtigste krav
  (i prioriteret rækkefølge)

  1. Forhøjelse af grundlønnen for alle 
  2. Fastholdelse af betalt frokost
  3. Forhøjelse af pensionsbidraget
  4. Pension af engangsvederlag

  OK Roskilde Stift  Møde på ZBC i Næstved
  Dato: 22. maj
  Antal deltagere: 10 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport
  På ZBC oplever medarbejderne, at ledelsen presser meget på for, at medarbejderne skal kompetenceudvikle sig. Endvidere bliver uddannelsen betalt. Men HK medlemmerne efterlyser sparring med ledelsen om nye spændende opgaver og sikkerhed for, at denne uddannelse kan bidrage til nye opgaver. HK-gruppen vil gerne, at de kan være innovative sammen med ledelsen. Vi fik også talt om mulig ”overskudsdeling”. Derudover er gruppen glad for sin flekstidsaftale. Vi havde et godt møde med en masse energi – trods varmen.

  De vigtigste krav
  (i prioriteret rækkefølge)

  1. Fastholdelse at arbejdstid og fleksibilitet som i dag
  2. Ønsker større mulighed for samarbejde og sparring med ledelsen om innovative tiltag
  3. Lønudvikling, sådan at købekraften sikres
  4. Sikkerhed for spændende opgaver og nye udfordringer ved kompetenceløft
  5. Forhåndsaftalt kvalifikationstillæg ved kompetenceudvikling

  ZBC  Møde i Statsforvaltningen i Nykøbing Sjælland
  Dato: 26. maj
  Antal deltagere: 11 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport
  På statsforvaltningen vil medarbejderne gerne bidrage til at virksomheden bliver endnu mere fleksibel, end den allerede er. Derfor fyldte flekstidsaftaler meget på mødet. Endvidere ønsker gruppen en fast udmøntning af lønpulje til forhandling – er træt af NYLØN, og den evindelige sang om få midler. Det fyldte også meget, at kun 1/3 del af lønpuljemidlerne bliver udbetalt som fast lønforbedring. Herved går gruppen også glip af pension af en stor del af de sparsomme lønforbedringsmidler. Der er blevet langt til ledelsen på stedet, efter at administrationen er placeret i Sønderjylland. Vi havde en rigtig god eftermiddag og debat, og igen fik vi øje på nogle initiativer, som klubben lokalt kan arbejde med.

  De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)

  1. Generelle lønstigninger – er træt af NYLØN
  2. Holde fast i kutymefridagene d. 24.12., d. 31.12. samt d. 5.6.
  3. Forhøjelse af pensionsbidraget, sådan at det svare til AC niveau
  4. En aftale om udvidet fixtid i flekstidsaftalen, for at øge fleksibiliteten.
  5. Fjerne krav om at max. en 1/3 del af lønpuljerne udbetales som varige tillæg. (Sådan er situationen ved Statsforvaltningen)


  Møde på UCSJ Roskilde
  Dato: 3. juni 2014
  Antal deltagere: 10 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport
  - Skal vi mødes for at drøfte OK? Bagefter tager vi i KVL’s have og siden i Rundetårn for at se hatteudstilling, og lidt at spise skal vi også ha’!
  Det var dagsordenen ved OK-mødet ved UCSJ Roskilde – hvilket trak fuldt hus. Og så er rammen sat. Men trods udsigten til en udflugt, blev det et meget seriøst møde. Den overvejende overskrift på UCSJ i Roskilde var fastholdelse af den nuværende arbejdstid og de muligheder, der er i deres flekstidsaftale. Gruppen ønsker fleksibilitet – både i forhold til privatlivet, men bestemt også i forhold til arbejdspladsen. Derudover er mere i løn vigtigt, specielt ved kompetenceløft og -udvikling. Vi havde også en god drøftelse af omsorgsdage, men gruppen var ikke helt enige om, hvor højt dette ønske skulle prioriteres.

  De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)
  1. Fastholdelse af nuværende arbejdstid og de muligheder for fleksibilitet der ligger i dem – her i fastholdelse af betalt frokost
  2. Løn; med forhåndsaftalte løngruppeskift ved diplomuddannelsen, flere konkrete muligheder for løngruppeskift ved uddannelse
  3. Fastholdelse af købekraften
  4. Forhøjelse af pensionen
  UCSJ  Møde i CELF i Nykøbing Falster
  Dato: 4. juni 2014
  Antal deltagere: 6 + oplægsholder
  Oplægsholder: Estrid Husen

  Stemningsrapport
  Klubben på CELF havde valgt, at det var klubbestyrelsen, der mødtes med mig. Klubbens medlemmer er spredt på flere lokationer på Lolland Falster. Talelysten var stor. Af forskellige grunde fyldte arbejdstiden også meget her, specielt usikkerheden omkring kutymefridagene – som klubben ønsker forhandlet ind i OK-aftalen. Et andet centralt emne var en udmøntningsgaranti i forbindelse med decentrale lønforhandlinger på arbejdspladserne. Klubben oplever sig som en overset gruppe ved lønforhandlingerne. Vi blev i løbet af formiddagen bekendte med restriktive forhold på arbejdspladsen ved opsigelser. Også her på CELF kniber det med at tænke HK-gruppen ind i virksomhedens strategi – desværre meget almindeligt på uddannelsesinstitutionerne. Derudover foreslog klubben, at centrale kompetenceudviklingsmidler (SCK) bliver brugt til andre forbedringer. Gruppen her oplever ikke, at de har glæde af de midler.

  De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)
  1. Tid: Fastholdelse af betalt frokost, samt kutymefridage ind i OK-aftalen
  2. Lønløft på grundlønnen - NYLØNS-puljen er for lille
  3. Forhøjelse af pensionen og bortskaffelse af karensbestemmelser (kræver en del administration)
  4. Ansøgningsmulighederne til kompetenceudviklingsmidler skal forenkles og kommunikeres bedre ud

  CELF 

  CELF

    • 6
     HK Stat Sydjylland

     Stemningsrapport på vej ...

    • 7
     HK Stat Østjylland

     Møde for TR'er i HK Østjylland
     Dato: 28. maj 2014
     Antal deltagere: 25
     Oplægsholdere: Rita Bundgaard, Peter Raben, Bent Kliim Johansen, Jytte Gaardsted, Jesper Eriksen

     Stemningsrapport
     God stemning og stor interesse for emnet. Processen blev stort set kørt igennem som anbefalet. Det nye skete, da ordet blev givet til grupperne, og der efterfølgende blev lyttet til forslag fra salen.

     De vigtigste krav
     (i prioriteret rækkefølge)

     1. Løn, løngrupper, indplacering, realløn, forhandling
     2. Vilkår for TR
     3. Kompetencemidler (ret og pligt til uddannelse)


     Møde på AU, kontor- og klinikdelen
     Dato: 3. juni 2014
     Antal deltagere: 40
     Oplægsholdere: Bent Kliim Johansen og Jytte Gaardsted

     Stemningsrapport
     Oplæg ved Bent og Jytte på skift. Derefter drøftelser 2 og 2 om, hvilke temaer der var de vigtigste og de, man ville kæmpe for. Stemningen var god. Der var et stort ønske om, at formandskabet og HK Stat i det hele taget fremstod langt mere modig i stedet for med en lidt mere passiv profil. Her er, hvad der kom på tavlen:

     • Afskaffelse af frokostpausen bør slet ikke diskuteres
     • Seniorfrihed/aftaler (flere unge ind)
     • Omsorgsdage til alle
     • Ret og pligt til uddannelse
     • Kompetencemidler ud på arbejdspladsen
     • Karensperioden i forhold til pension på 4 år skal væk
     • Forhøjelse af pensionsbidrag
     •  Løngrupper ændres, så det er lettere at blive indplaceret

     De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)

     1. Løngrupper (konkret forslag kommer)
     2. Ret og pligt til uddannelse


     Møde på Silkeborg Tekniske Skole
     Dato: 10. juni 2014
     Antal deltagere: 12
     Oplægsholder: Jytte Gaardsted

     Stemningsrapport
     God stemning og stor interesse for emnet. Dette blev diskuteret

     • Der skal være ligeløn mellem regionerne: Fjernelse af provinslønninger
     • Afskaf Mini-pensionen
     • Seniorordninger bør der tages hul på, så man kan blive længere på arbejdspladsen, nu pensionsalder er sat op og efterlønsalderen udfases
     • Lønstigning

     Afskrift: 'Vil de røre ved vores betalte frokostpause, så strejker vi'

     De vigtigste krav (i prioriteret rækkefølge)

     • Løn: reallønnen skal sikres


     Møde for laboranter på AU
     Dato: 11. juni 2014
     Antal deltagere: 20
     Oplægsholdere: Bent Kliim Johansen og Jytte Gaardsted

     Stemningsrapport
     Oplæg ved Bent og Jytte på skift. Derefter drøftelser 2 og 2, om hvilke temaer der var de vigtigste og de, man vil kæmpe for. Stemningen var god. Der var et stort ønske om, at faget er mere i centrum, og at der arbejdes for den synlighed. Brug for uddannelsen som laborant, i stedet for man bliver klemt af såvel studentermedarbejdere som AC'ere. Desuden blev drøftet:

     • Arbejdstøj/sko
     • Ret til fys/massage/øvelser i arbejdstiden og for at minimere skader (ensidigt gentagne arbejdsprocesser)
     • Flere praktikanter ind, sikre fagets overlevelse  
     • Reguleringsordning skal fortsætte
     • Frokostpausen er ikke til forhandling
     • Kompetencemidler pr. medarbejder, så alle får
     • Pensionsforhøjelse op til 18%
     • Personlig valgfrihed mellem løn, pension og frihed (som i det private)

     De vigtigste krav
     (i prioriteret rækkefølge)
     1. Sikre faget
     2.  Sikre et godt arbejdsmiljø, så man kan arbejde hele livet


     Møde for klinikassistenter på AU

     Dato: 13. juni 2014
     Oplægsholder: Jytte Gaardsted
     De vigtigste krav
     • Sikre faget
     • Synliggøre på forsiden af overenskomsten, at denne også gælder for klinikassistenter

     


    OK15 Stat


    Aktuelt


    Massivt ja til ny overenskomst

    Med 88 procent for og 9 procent imod godkendte HK Stats medlemmer den nye overenskomst ved...

    OK15 Stat

    Urafstemning: Jens tror, at kollegerne stemmer ja

    Jens Jensen var en af de engagerede tillidsfolk, der deltog i mødet om OK15 i HK Hovedstaden. Her...

    OK15 Stat

    Urafstemning godt fra start

    Næsten 27 procent af statens HK’ere har allerede givet deres mening til kende om OK15. Langt...

    OK15 Stat

     Se flere aktuelt

    Netværksdebat


    Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

     Se mere under Netværk

    Andre artikler


    OK-afstemningsresultat på teaterområdet

    Overenskomstresultatet på teaterområdet er godkendt.

    OK15 Stat

    Se stemmeprocenten i din afdeling

    Urafstemningen om OK15 er slut. Her kan du se, hvor stor en procentdel af HK Stat-medlemmerne i...

    OK15 Stat

    HK Stats OK15-krav

    Her kan du se HK Stats specielle krav for de enkelte faggrupper. Kravene er sendt til...

    OK15 Stat

     Se flere artikler
    Aktuelt

    Massivt ja til ny overenskomst

    Med 88 procent for og 9 procent imod godkendte HK Stats medlemmer den nye overenskomst ved...

    OK15 Stat

    Urafstemning: Jens tror, at kollegerne stemmer ja

    Jens Jensen var en af de engagerede tillidsfolk, der deltog i mødet om OK15 i HK Hovedstaden. Her...

    OK15 Stat

    Urafstemning godt fra start

    Næsten 27 procent af statens HK’ere har allerede givet deres mening til kende om OK15. Langt...

    OK15 Stat

     Se flere aktuelt
    Netværksdebat

    Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

     Se mere under Netværk
    Andre artikler

    OK-afstemningsresultat på teaterområdet

    Overenskomstresultatet på teaterområdet er godkendt.

    OK15 Stat

    Se stemmeprocenten i din afdeling

    Urafstemningen om OK15 er slut. Her kan du se, hvor stor en procentdel af HK Stat-medlemmerne i...

    OK15 Stat

    HK Stats OK15-krav

    Her kan du se HK Stats specielle krav for de enkelte faggrupper. Kravene er sendt til...

    OK15 Stat

     Se flere artikler

    Send besked til forfatter


    Annuller

    Anmeld indlæg / kommentar

    Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

    Annuller

    Din anmeldelse er blevet indsendt

    Tak for din hjælp.

    Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

    Skriv en kommentar

    Skriv en kommentar til indlægget

    Brug for HK?

    Skriv til os

    Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

    SKRIV TIL OS

    Følg os på Facebook

    Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

    Følg os

    Ring til os

    Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

    HK's fagforening: 7011 4545

    HK's a-kasse: 7010 6789

    Tekniske problemer

    Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

    ... eller skriv til os her

    Brug for HK?

    Skriv til os

    Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

    SKRIV TIL OS

    Følg os på Facebook

    Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

    Følg os

    Ring til os

    Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

    HK's fagforening: 7011 4545

    HK's a-kasse: 7010 6789

    Tekniske problemer

    Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

    ... eller skriv til os her

    Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

    Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

    DU ER IKKE LOGGET IND

    Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

    LOG IND

    Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.    OPRET PROFIL

    Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


    Du er nu logget ud.

    Log ind som medlem

    Har du glemt din adgangskode?

    Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

     Luk


    Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

     Luk


    Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

     Luk