HK.dk logo

Indkaldelse kongres 2013

HK's 31. ordinære kongres i Tivoli Congress Center

Forbundet har fordelt antallet af mandater til de enkelte geografiske afdelingssektorer og forbundssektorer. Udover det fastsatte antal delegerede skal der vælges mindst to suppleanter fra hver afdelingssektor. Suppleanter og delegerede er indberettet pr. 24. maj. Beregningerne kan desuden hentes her.

Valg af delegerede

notater

Valg af delegerede til kongressen sker i henhold til § 16 i love for forbundet, og de delegerede skal i henhold til § 17 opføres på en mandatliste, frist for indsendelse af denne var 24. maj 2013.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at suppleanter ligeledes skal vælges og anmeldes i prioriteret rækkefølge.

Forslag

Forslag til behandling på kongressen skal jf. § 18 i love for forbundet være godkendt på en generalforsamling, repræsentantskabsgeneralforsamling eller et delegeretmøde for landsdækkende klubber og foreninger med over 2.000 medlemmer og skal i henhold til § 18 indsendes til hovedbestyrelsen (skal sendes til postkassen HKKongres 2013) senest 6 måneder før, dvs. 24. april 2013.

For forbundssektorbestyrelser og repræsentantskabsgeneralforsamlinger er fristen 5 måneder før, dvs. 24. maj 2013.

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 5. december 2012 godkendt følgende dispensation fra lovene i relation til behandlingen af forslag, der relaterer sig til den igangsatte hovedorganisationsundersøgelse, der først er færdig den 1. april 2013:


Forslag til behandling på kongressen, der relaterer sig til den af hovedbestyrelsen iværksatte Hovedorganisationsundersøgelse, kan, udover det i lovene fastsatte, fremsættes af afdelingssektorbestyrelser, afdelingsbestyrelser, HK Ungdoms LandsUdvalg og bestyrelser for anerkendte landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner eller andre forenings­dannelser med tilsvarende retningslinjer, med mere end 2.000 medlemmer. Forslagene skal fremsættes senest 5 måneder før kongressen, dvs. den 24. maj 2013.

Kongressen er forvarslet på mail den 24. oktober 2012.

Foreløbig dagsorden

Foreløbig dagsorden iflg. forbundslovenes § 19 er følgende:

1) Godkendelse af mandater

2) Forslag til forretningsorden

3) Valg af kongressens tillidsrepræsentanter

4) Beretning om virksomheden

5) Forelæggelse af regnskab

6) Vedtagelse af 4-årigt målprogram

7) Behandling af indkomne forslag

8) Fastsættelse af de i § 20 valgte tillidsrepræsentanters lønninger (alle valgte)

9) Valg af de i § 20, stk. 1 og stk. 9 nævnte tillidsrepræsentanter

Kongres 2013

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk