Dagsorden

 1. Forbundssektorkongressens åbning
 2. Valg af dirigenter
 3. Godkendelse af mandater
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Valg af forbundssektorkongressens tillidsrepræsentanter
 6. Godkendelse af forbundssektorkongressens dagsorden
 7. Beretninger
 8. Regnskab og budget
  1. Regnskaber for 2011, 2012, 2013 og 2014
  2. Budget for 2015 og 2016
 9. 4-årigt målprogram for HK Kommunal
 10. Kongrestema: Det gode arbejdsliv
 11. Behandling af indkomne forslag
  1. Almindelige kongresforslag
  2. Forslag til ændringer i HK Kommunals forbundssektorlove
 12. Valg
  1. Forbundssektorformand
  2. Forbundssektornæstformand
  3. To revisorer og to revisorsuppleanter
 13. Forbundssektorkongressens afslutning


Der tages forbehold for ændringer

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.