Deltagerliste

Se hvem der er delegeret, gæst, tilhører og observatør på kongressen.

Opdateres når den endelige deltagerliste er på plads.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.

Forbundssektorbestyrelsen

Navn Deltagernr.
 • Bodil Marie Otto 0001
 • Winnie Axelsen 0003
 • Karen Lynn Jacobsen 0005
 • Nina Marianne Andersen 0007
 • Kjeld Lindgaard Olesen 0009
 • Diana Sejr Kromann 0011
 • Hanne Vinther 0013
 • Lene Rasmussen 0015
 • Susanne Thorsø 0017
Navn Deltagernr.
 • Mads Samsing 0002
 • Karla Helle Kirkegaard 0004
 • Michael Rosenberg Hansen 0006
 • Birgit Pia Tørving 0008
 • Lene Roed 0010
 • Hans-Henrik Hansen 0012
 • Marianne Køpke 0014
 • Brian Andersen 0016

HK Hovedstaden

Navn Deltagernr.
 • June Andersen 0101
 • Tina Van Hauen Bredfeldt 0103
 • Merete Andersen 0105
 • Pia Maj Almind 0107
 • Inge Rendtorff 0109
 • Joan Andersen Damgaard 0111
 • Jan Bolvig Mortensen 0113
 • Kim Sørensen 0115
 • Linette Have Olafsen 0117
 • Anette Juul Kjær 0119
 • Bo Stougaard Vollertsen 0121
 • Lone Nielsen 0123
 • Manja Frostholm 0125
 • Linda Skjerning Skjødt 0127
 • Annie Holm Andersen 0129
 • Ida Klimecki-Stuhr 0132
 • Christina Glob 0135
 • Flemming Rønn 0137
 • Palle Møller Andersen 0139
 • Janne Birgitte Bannebjerg 0141
 • Karin Bente Mikkelsen 0143
 • Charlotte Nordhald 0145
 • May Andersen 0147
 • Hanne Buus Appelgreen 0149
 • Gitte Kondrup 0151
 • Inger Lind-Forsmark 0153
 • Lone Premer 0155
 • Gry Britt Andersen 0157
 • June Strunck Jakobsen 0159
 • Maj-Brit Hansen 0161
 • Preben Kristensen 0163
 • Lone Drasbeck 0165
 • Channe Bella Hjerteborg 0167
 • Bo Finsen 0169
 • Helle Sørensen 0172
 • Susanne Pedersen 0174
 • Jette Meier 0176
 • Vivi Struve 0178
 • Birgit Skov 0180
 • Lene Grandt Rasmussen 0182
 • Lene Maack 0184
 • Jytte Johansen 0186
 • Søren Holdt Lorentzen 0188
 • Pia Ann-Charlott Andersen 0190
 • Stig Severin Jansen 0192
 • Lilian Nielsen 0194
 • Line Fønss 0196
 • Helle Helms 0198
 • Christina S. H. Jensen 0201
 • Annette Hjort Thingvad 0203
 • Charlotte Rømer Pedersen 0205
 • Jan Christiansen Berg 0207
 • Anne Marie Holst Sørensen 0209
 • Kate Skou Rasmussen 0211
 • Lars Bjerre Oksbjerg 0213
 • Søren Gulager 0215
 • Mette Kindberg 0217
 • Soile Kathrine Friis 0219
 • Irene Toft Hjorth 0221
Navn Deltagernr.
 • Pernille Søfeldt Kirk 0102
 • Maj-Britt Kjeldsen 0104
 • Mai-Britt Hedegaard 0106
 • Jens Ahm 0108
 • Linda Mohr Svendsen 0110
 • Rita Marianne Hove 0112
 • Anne Grete Bülow 0114
 • Keld Georg Brems 0116
 • Birgit Mogensen 0118
 • Jannie Inge Hytting 0120
 • Gitte Bergmann 0122
 • Lene Bibi Broch Høserich 0124
 • Karin Ebbesen Schødt 0126
 • Pia Revsbech 0128
 • Inge Seierø 0130
 • Lene Nielsen 0133
 • Christian Rasmussen 0136
 • David Brøndt Mikkelsen 0138
 • Brian Rosendahl 0140
 • Heidi Winther Christensen 0142
 • Karin Mette Danielsen 0144
 • Per Gether Lauritzen 0146
 • Jens O. Hansen 0148
 • Susanne Billekop Mosbæk 0150
 • Lisbeth Von Der Hude Bohn 0152
 • Carsten Klitgaard 0154
 • Leif Luxhøj-Pedersen 0156
 • Helle Hansen 0158
 • Henrik Marckmann Hansen 0160
 • Charlotte Kjøller Holm 0162
 • Mette Beck 0164
 • Bente Schøpzinsky 0166
 • Rene Axel Jensen 0168
 • Kirsten Drews 0170
 • Grethe Christensen 0173
 • Merete Busk Petersen 0175
 • Rita Schoenning 0177
 • Türkån Keskin 0179
 • Joan Nødskov Pedersen 0181
 • Charlotte Martini 0183
 • Line Hi Ja Wedenborg 0185
 • Annie Lykke Petersen 0187
 • Daniel Lamberts Borgen 0189
 • Mette Gravgaard 0191
 • May Schelling Christiansen 0193
 • Michael Bang 0195
 • Heidi Lykke Jensen 0197
 • Christina Belbin 0200
 • Henrik Højberg Scheuer 0202
 • Kirsten Hasfeldt 0204
 • Vibeke Schrøder 0206
 • Anja Maigaard 0208
 • Nina Bendtsen 0210
 • John Bøgelund Sørensen 0212
 • Sadie Biil Bidstrup 0214
 • Kim Simonsen 0216
 • Torben Søderstrøm Hald 0218
 • Connie Thomsen 0220
 • Anne-Mette Gilholt Skinbjerg 0222

HK Sjælland

Navn Deltagernr.
 • Charlotte Due 0301
 • Karina Pedersen 0303
 • Flemming Kim Møss 0305
 • Rikke Skousgård Lindgaard 0307
 • Mette Jenstrup Johansen 0309
 • Berit Christensen 0311
 • Per Rosenkvist Sander 0313
 • Kirsten André 0315
 • Eva Haupt-Jørgensen 0317
 • Randi Kirkegaard 0319
 • Line Brisson Mortensen 0322
 • Lillan Brandt 0324
 • Ida M Schier Jensen 0326
 • Sandie Hoffmann Sjøsten Hansen 0328
 • Tine Grodal Thomsen 0330
 • Kirsten Rothmann 0332
 • Käthe Larsen 0334
 • Susanne Ewi Kirkeby 0336
 • Tania Jørgensen Hindsgavl 0338
 • Katrine Sofie Karenn Nielsen 0340
 • Gunhild Krogager Carlsson 0342
 • Luise Ea Snegaard M Larsen 0344
 • Lene Mia Kristensen 0346
 • Lene Louise Nordahn Nielsen 0349
 • Gerd Susan Nilsson 0351
 • Emilie Kamilla Jarskjold Pedersen 0353
Navn Deltagernr.
 • Susanne Lykke Petersen 0302
 • Tommy Skov 0304
 • Gitte Mona Jørgensen 0306
 • Jane Green Pedersen 0308
 • Lene Dorthe Hansen 0310
 • Lis Jørgensen 0312
 • Pia Schødts Jørgensen 0314
 • Birte Merete Merrild 0316
 • Ulla Bendorff 0318
 • Krista Amdi Clausen 0320
 • Hanne Machenhauer Orup 0323
 • Gitte Lyngsø Sørensen 0325
 • Bodil Kudsk 0327
 • Vivi Damsgård Pedersen 0329
 • Laila Meng Hansen 0331
 • Lotte Spohr 0333
 • Tina Grønnebech 0335
 • Birgitte Jensen 0337
 • Pia Høgsted Hansson 0339
 • Johnny Jørgensen 0341
 • Heidi B. Fjellerad 0343
 • Camilla Christensen 0345
 • Susanne Lage 0348
 • Bente Stounberg 0350
 • Charlotte Holberg Funder 0352

HK Midt

Navn Deltagernr.
 • Helle Johansen 0401
 • Gunnel Cristina Svensson 0403
 • Susanne Grethe Busch Hansen 0405
 • Julie Christensen 0407
 • Lise Lotte Theilsø 0409
 • Jens Christian Larsen 0411
 • Mette Schmidt Hansen 0413
 • Lea Nydahl Lyberth 0415
 • Per Jensen 0417
 • Nynne Christinna Printz 0419
 • Irene Christensen 0421
 • Gitte Clausen Blomstrøm 0423
 • Jan Børgager Christensen 0425
 • Karina Skovgaard Jørgensen 0428
 • Heidi Skaaning 0430
 • Hanne Sørensen 0432
 • Yen Frydensberg Egebak 0434
Navn Deltagernr.
 • Connie Knudsen 0402
 • Linda Lykke Poulsen 0404
 • Dorthe Pedersen 0406
 • Gina Vølund Franchi 0408
 • Ann-Louise Lykke Skov-Hansen 0410
 • Mette Bhutho Jørgensen 0412
 • Helle Andersen 0414
 • Flemming Uffe Jensen 0416
 • Lis Madsen 0418
 • Susan Bea Vangmand 0420
 • Anette Rye Lund Storgaard 0422
 • Jesper Rosenbeck 0424
 • Conni Kathrin Bisschop 0426
 • Pia Leth 0429
 • Winnie Kvist Johansen 0431
 • Marianne Voss 0433
 • Michael Helverskov Johansen 0435

HK Sydjylland

Navn Deltagernr.
 • Lotte Møller Jensen 0501
 • Annette Kjær Brøndum 0503
 • Anette Overgaard Ulvbjerg 0505
 • Gudrun Dallmann Larsen 0507
 • Inge Jørgensen 0509
 • Yrsa Schmidt 0511
 • Ann Margret Zerlang 0513
 • Susanne Poulsen 0515
 • Helle Melchior Nielsen 0517
 • Laila Malmros 0519
 • Birgitte Enemark Iversen 0521
 • Lene Kjærgaard 0523
 • Helle Moltrup Gormsen 0525
 • Bo Uttrup 0527
 • Pia Uth 0529
 • Pia Jensen 0531
 • Anette Lund 0533
 • Hans Erik Tandrup 0535
 • Jette Madsen Thiesen 0537
 • Edel Laursen 0539
 • Janne Adamsen 0541
 • Susanne Seehagen 0543
 • Winnie Guldberg Rasksen 0545
 • Dorthe Vestergaard Søndergård 0547
Navn Deltagernr.
 • Maibritt Sørensen 0502
 • Karina Legarth Onsager 0504
 • Line Lund Sørensen 0506
 • Inga Bernhardt Petersen 0508
 • Irene Nielsen 0510
 • Frank Erik Nørgaard Dam 0512
 • Jette Sloth Wiuff 0514
 • Jan Jensen 0516
 • Tine Kølle Jakobsen 0518
 • Brian Gejl Jørgensen 0520
 • Børge Mølby Larsen 0522
 • Peter Bech 0524
 • Mette Strandkvist 0526
 • Lise-Lotte F Aggerholm 0528
 • Peter Vejrum Petersen 0530
 • Henrik Sohl 0532
 • Jeanett Dam 0534
 • Christina Í Rættará 0536
 • Lene Damm Geer Frederiksen 0538
 • Søren Winther Nielsen 0540
 • Anna Theresia Schulze 0542
 • Jeanne Storm 0544
 • Henning Nellebjerg Rasmussen 0546

HK MidtVest

Navn Deltagernr.
 • Helle Lovmand 0601
 • Ditte Haislund Koppetsch 0603
 • Bent Søgaard 0605
 • Margrethe Sandfeld 0607
 • Betina Rosenkrantz Jensby 0609
 • Jette Mølsted 0611
 • Lone Gravers Skuldbøl 0613
 • Lena Smed 0615
 • Karina Sørensen 0617
 • Anette Astrid Poulsen 0619
 • Gitte B. Christensen 0621
 • Inge Thinggaard 0623
 • Kate Gahner Larsen 0625
 • Mette Skjødt 0627
 • Susanne Sterner 0629
 • Birte Randeris 0631
Navn Deltagernr.
 • Gitte Hansen 0602
 • Inge Johannesen 0604
 • Claus Bech Clausen 0606
 • Lone Hessellund Abildskov 0608
 • Jette Skovbjerg Hansen 0610
 • Tina Birkeholm 0612
 • Bill Sejer Pharsen 0614
 • Jytte Vendelbo 0616
 • Kirsten Sørensen 0618
 • Finn Jensen 0620
 • Mette Holm Henriksen 0622
 • Ellen M. Højgaard Nymann 0624
 • Lene Buhl Carstensen 0626
 • Cristina Hedegaard Kildevang 0628
 • Inge-Lilian Lyrum Klauber 0630

HK Østjylland

Navn Deltagernr.
 • Carl O. Brockdorff 0701
 • Anni Lai Arve 0703
 • Karen Helene Andersen 0705
 • Marianne Brandt Vestergaard 0707
 • Lone Bach Svendsen 0709
 • Helle Frederiksen 0711
 • Regitse Rans Nielsen 0713
 • Jojo Christel Verndal 0715
 • Merete Rytter Pedersen 0717
 • Hanne Herholdt Blaabjerg 0719
 • Lisa Uldal Mogensen 0721
 • Connie B. Roed Mikkelsen 0723
 • Jørgen Milton 0725
 • Mie Dreier Kristensen 0727
 • Carsten Hjort Sørensen 0729
 • Anne-Lise Hedegaard Mikkelsen 0731
 • Tinna M Møldrup Ebling 0733
 • Brita Bjerre Christiansen 0735
 • Helle Bødtker Andersen 0738
 • Bente Nørskov Drejer 0740
 • Joanna Sørensen Niebuhr 0742
 • Sanne Holch Rydahl 0744
 • Benedikte Fiskbæk Roed 0746
Navn Deltagernr.
 • Helle Rix 0702
 • Sofie Larsen 0704
 • Marianne Kaa Jessen 0706
 • Litten Grau Hansen 0708
 • Michelle Madsen 0710
 • Rikke Liboriussen 0712
 • Iben Westphall Skov 0714
 • Vivi Bech Sørensen 0716
 • Aase Bøgedal Troelsgaard 0718
 • Carsten J. C. Povlsen 0720
 • Lene Høegh Greve 0722
 • Lene Bøcker Andersen 0724
 • Kirsten Møller Christensen 0726
 • Ulla Christensen 0728
 • Ane Lindskov 0730
 • Bente Udbye 0732
 • Mette Rohde 0734
 • Helle Maibritt Jørgensen 0736
 • Jakob Illum 0739
 • Christina Valsted Madsen 0741
 • Bettina Sørensen 0743
 • Nathali Schaap Degn 0745

HK Nordjylland

Navn Deltagernr.
 • Pia Pedersen 0801
 • Ghita Bersang Vestergaard 0803
 • Carina Annika Nyholm Granat 0805
 • Else Kamma Henriksen 0807
 • Steen Hørdum 0809
 • Lilly Pedersen 0811
 • Pia Dahl 0813
 • Ingrid Marie Thompsen 0815
 • Margit Kristensen 0817
 • Ninna Marie Nørhave Pedersen 0819
 • Linda Lyngdorf 0821
 • Sandie Rosenberg 0823
 • Annette Riis 0825
 • Lone Christensen 0827
 • Henrik Bramsen 0830
 • Susanne Marie Fyllgraf Rasmussen 0832
 • Anni Hejlesen 0834
 • Pernille Bach 0836
 • Dorrit Nina Holm Christensen 0838
 • Dorte Thorsø Hansen 0840
Navn Deltagernr.
 • Per Pallisgaard Støve 0802
 • Anne-Mette Leismann 0804
 • Lenette Hougaard Andersen 0806
 • Vibeke Brunsgaard Lydersen 0808
 • Eva Jørgensen 0810
 • Jesper Øgaard Andreasen 0812
 • Lisbeth Fruensgård 0814
 • Maja Anette Stoltze 0816
 • Kirsten Holst Sørensen 0818
 • Christian Svalgård Andersen 0820
 • Mette Astrid Rasmussen 0822
 • Katharina Y Hauge Antonsen 0824
 • Christina Kaas Larsen 0826
 • Karen M Sørensen 0829
 • Joan Bech Olesen 0831
 • Laila Tonnisen 0833
 • Birgit Christoffersen 0835
 • Ulla Irene Harlund 0837
 • Inger Elsebeth Larsen 0839

Observatør

Navn Deltagernr.
 • Simon Tøgern 1001
 • Ole Kjær 1003
 • Christian Grønnemark 1005
 • Carsten Bloch Nielsen 1007
 • Viggo Thinggaard 1009
 • Jette Vejgaard 2104
 • Kamilla Madsen 3055
Navn Deltagernr.
 • Ivan Ziegler 1002
 • Martin Kaas Rasmussen 1004
 • Karin Østerby 1006
 • Rita Claumarch Bundgaard 1008
 • Per Tønnesen 1010
 • Ole Sønderup Voss Christensen 2103

Gæst

Navn Deltagernr.
 • Claus Wendelboe 2001
 • Hanne Sandahl 2003
 • Michael Jespersen 2005
 • Vibeke Bredsdorff Sørensen 2007
 • Súni Selfoss 2009
 • Ole B. Tønnesen 2011
 • Dennis Kristensen 2013
 • Finn Borgquist 2015
 • Peter Raben 2017
 • Michael Karlsson 2020
 • Ellen Lykkegård 2024
 • Niels Lolk Vester 2026
 • Nils Pedersen 2028
 • John Dahl 2030
 • Ole Berg Rasmussen 2032
 • Kaj Skov Frederiksen 2034
 • Hasse Jørgensen 2036
 • Peter Damgaard Jensen 2038
 • Lars Qvistgaard 2040
 • Peter Høier 2042
 • Erik Kollerud 2044
 • Hanne Kærgård Mathiasen 2046
 • Grete Christensen 2048
Navn Deltagernr.
 • Sonny Englund 2002
 • Eva Støy 2004
 • Lone Engberg Thomsen 2006
 • Nee Marianne Attle 2008
 • Tine Kristiansen Bünger 2010
 • Nanna Højlund 2012
 • Anders Bondo Christensen 2014
 • Flemming Vinther 2016
 • Ann-Margret Duus Jensen 2019
 • Keld Bækkelund Hansen 2022
 • Benny Andersen 2025
 • Janus Broe 2027
 • Majbrit Berlau 2029
 • Erik Balle 2031
 • Knut Roger Andersen 2033
 • Nanna Højlund 2035
 • Michael Møllegaard Jessen 2037
 • Elisa Bergmann 2039
 • Ole Lund Jensen 2041
 • Gitte Lyngskjold 2043
 • Helle Basse 2045
 • Lizette Risgaard 2047
 • Karen Poulsen 2049

Medarbejder

Navn Deltagernr.
 • Søren Christensen 2201
 • Henriette Saaby 2203
 • Ole Gregersen 2205
 • Lone Aastradsen 2207
 • Steen Verwohlt Kristensen 2209
 • Annie Due Jensen 2211
 • Per Stech 2213
 • Henrik Gammelholm 2215
 • Susanne Moustgaard Fagerlund 2217
 • Lina Gisselbæk Lauritsen 2219
 • Anne Birgit Strøbæk 2221
 • Mette Marie Stig Langenge 2223
 • Christian C. Juul Nyholm 2225
 • Bendte Iris Andersen 2227
 • Mette Hedegaard Nielsen 2229
 • Jørgen Günther Jensen 2231
 • Lene Lundgaard 2233
 • May Grønbech Pedersen 2235
 • Jens Laursen 2237
 • Martin Thimes 2239
 • Louise Meldgaard Henriksen 2241
 • Lars Kristiansen 2243
Navn Deltagernr.
 • Bent Schouenborg 2202
 • Winnie Nederby 2204
 • Nina Bjørner 2206
 • Peter Thrige 2208
 • Lone Herrmann 2210
 • Joan Wandahl Nielsen 2212
 • Caja Bergstrøm 2214
 • Karen Brøndsholm 2216
 • Susanne Løndal Nielsen 2218
 • Mette Vase 2220
 • Bettina Chimera 2222
 • Güler Celik 2224
 • Elin Ellegaard Jørgensen 2226
 • Børge Bisgaard 2228
 • Lars Brandstrup Nielsen 2230
 • Jens Bastian Kjar 2232
 • Mogens Jepsen 2234
 • Anna Sophie Jessien Klarlund 2236
 • Ann-Britt Brostrøm 2238
 • Caspar Holm Andersen 2240
 • Lars Friis 2242

Administrativ ledelsesforum

Navn Deltagernr.
 • Per Lykke Valkki 2301
 • Henning Pedersen 2303
 • Niclas Michael Rasmussen 2305
 • Jørgen Andersen 2308
 • Arne Jørgensen 2310
 • Berit Kjærgaard 2312
 • Søren Therkild Rex 2314
Navn Deltagernr.
 • Niels Baht 2302
 • Villy Dyhr 2304
 • Berit Dehli 2307
 • Jan Erik Rasmussen 2309
 • Torben Dreyer 2311
 • Tina Lykke Andersen 2313

Afdelingsmedarbejder

Navn Deltagernr.
 • Birthe Ahn Axen 2401
 • Lars Tryggedsson 2403
 • Tina Karin Mellerup 2405
 • Bente Bæk Hansen 2407
Navn Deltagernr.
 • Heine Snede 2402
 • Ole Neupart 2404
 • Klaus Reippurt Nielsen 2406

Tilhører

Navn Deltagernr.
 • Birgitte E. Ziegler Frederiksen 3001
 • Flemming Jacobsen 3004
 • Anette Harboe Karlsson 3006
 • Lena Themsen 3008
 • Nina Stangerup 3010
 • Anni Povlsen 3012
 • Elsebeth Ring Andersen 3014
 • Charlotte Kær Kvist 3016
 • Kirsten Skøtt Pedersen 3018
 • Vivi Rasmussen Hvid 3020
 • Kirsten Larsen 3022
 • Maria Moeslund Madsen 3024
 • Jane Schjønberg Marholm 3026
 • Henrik Manø Hauge 3029
 • Trine Helene Von Sall 3031
 • Eva V Fuglsang Vestermark 3033
 • Annette Nielsen 3035
 • Steen Hvidberg 3037
 • Lone Muggerud Rasmussen 3039
 • Charlotte Egeby Iversen 3041
 • Jørn Larsen Fogtmann 3044
 • Senada Dzafic 3046
 • Helle Keblovszki 3048
 • Jette D. T. Clausen 3050
 • Karina Lund Kristensen 3056
 • Karen-Marie Overvad 3058
 • Kirsti Helen Hansen Demeny 3061
 • Dorte Søndergaard 3063
 • Kim Røhling Petersen 3065
 • Nicolai Mikkelsen Schultz 3067
 • Sarah Kvetny 3069
 • Eske Vinther-Jensen 3071
 • Carsten Riis 3073
 • Maja Friis Ajslev 3075
 • Susanne Ottesen 3077
Navn Deltagernr.
 • Maj-Britt Frederiksen 3003
 • Susan Mortensen 3005
 • Torben Burholt 3007
 • Gitte Joan Ottosen 3009
 • Karen Margrethe Struve Enstrøm 3011
 • Sys Holstein 3013
 • Maria Sønderkær Johnsen 3015
 • Helle Meng Newstead 3017
 • Elsebeth Hansen 3019
 • Gitte Buksti 3021
 • Peter Bertelsen 3023
 • Henrik Gottlieb Hansen 3025
 • John Lønskov 3028
 • Camilla Mia Madsen 3030
 • Dorrit Bundgaard 3032
 • Jette Vejby 3034
 • Claus Gade Hansen 3036
 • René Hegaard Bredo 3038
 • Bent Mortensen 3040
 • Helle Gammeltoft Flindt 3042
 • Hanne Irene Christensen 3045
 • Susanne Lassen 3047
 • Karin Bruhn Termannsen 3049
 • Mette Kirsten Müller 3051
 • Sarah Lauritsen 3057
 • Marie Nørgaard Johansen 3060
 • Ole Gamskjær 3062
 • Jette Toldbod 3064
 • Nicklas Bille Hansen 3066
 • Danni Colmorten 3068
 • Gert Skov 3070
 • Nanna Sars Schzewitch 3072
 • Birgitte Hougaard 3074
 • Steen Elsborg 3076