Deltagerliste

Se hvem der er delegeret, gæst, tilhører og observatør på kongressen. 

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.

Forbundssektorbestyrelsen

Navn Deltagernr.
 • Bodil Marie Otto 0001
 • Winnie Axelsen 0003
 • Karen Lynn Jacobsen 0005
 • Nina Marianne Andersen 0007
 • Kjeld Lindgaard Olesen 0009
 • Diana Sejr Kromann 0011
 • Hanne Vinther 0013
 • Lene Rasmussen 0015
 • Susanne Thorsø 0017
Navn Deltagernr.
 • Mads Samsing 0002
 • Karla Helle Kirkegaard 0004
 • Michael Rosenberg Hansen 0006
 • Birgit Pia Tørving 0008
 • Lene Roed 0010
 • Hans-Henrik Hansen 0012
 • Marianne Køpke 0014
 • Brian Andersen 0016

HK Hovedstaden

Navn Deltagernr.
 • June Andersen 0101
 • Tina Van Hauen Bredfeldt 0103
 • Merete Andersen 0105
 • Pia Maj Almind 0107
 • Inge Rendtorff 0109
 • Joan Andersen Damgaard 0111
 • Jan Bolvig Mortensen 0113
 • Kim Sørensen 0115
 • Linette Have Olafsen 0117
 • Anette Juul Kjær 0119
 • Bo Stougaard Vollertsen 0121
 • Lone Nielsen 0123
 • Manja Frostholm 0125
 • Linda Skjerning Skjødt 0127
 • Annie Holm Andersen 0129
 • Ida Klimecki-Stuhr 0132
 • Christina Glob 0135
 • Flemming Rønn 0137
 • Palle Møller Andersen 0139
 • Janne Birgitte Bannebjerg 0141
 • Karin Bente Mikkelsen 0143
 • Charlotte Nordhald 0145
 • May Andersen 0147
 • Hanne Buus Appelgreen 0149
 • Gitte Kondrup 0151
 • Inger Lind-Forsmark 0153
 • Lone Premer 0155
 • Gry Britt Andersen 0157
 • June Strunck Jakobsen 0159
 • Maj-Brit Hansen 0161
 • Preben Kristensen 0163
 • Lone Drasbeck 0165
 • Channe Bella Hjerteborg 0167
 • Bo Finsen 0169
 • Helle Sørensen 0172
 • Susanne Pedersen 0174
 • Jette Meier 0176
 • Vivi Struve 0178
 • Birgit Skov 0180
 • Lene Grandt Rasmussen 0182
 • Lene Maack 0184
 • Jytte Johansen 0186
 • Søren Holdt Lorentzen 0188
 • Pia Ann-Charlott Andersen 0190
 • Stig Severin Jansen 0192
 • Lilian Nielsen 0194
 • Line Fønss 0196
 • Helle Helms 0198
 • Christina S. H. Jensen 0201
 • Annette Hjort Thingvad 0203
 • Charlotte Rømer Pedersen 0205
 • Jan Christiansen Berg 0207
 • Anne Marie Holst Sørensen 0209
 • Kate Skou Rasmussen 0211
 • Lars Bjerre Oksbjerg 0213
 • Søren Gulager 0215
 • Mette Kindberg 0217
 • Soile Kathrine Friis 0219
 • Irene Toft Hjorth 0221
Navn Deltagernr.
 • Pernille Søfeldt Kirk 0102
 • Maj-Britt Kjeldsen 0104
 • Mai-Britt Hedegaard 0106
 • Jens Ahm 0108
 • Linda Mohr Svendsen 0110
 • Rita Marianne Hove 0112
 • Anne Grete Bülow 0114
 • Keld Georg Brems 0116
 • Birgit Mogensen 0118
 • Jannie Inge Hytting 0120
 • Gitte Bergmann 0122
 • Lene Bibi Broch Høserich 0124
 • Karin Ebbesen Schødt 0126
 • Pia Revsbech 0128
 • Inge Seierø 0130
 • Lene Nielsen 0133
 • Christian Rasmussen 0136
 • David Brøndt Mikkelsen 0138
 • Brian Rosendahl 0140
 • Heidi Winther Christensen 0142
 • Karin Mette Danielsen 0144
 • Per Gether Lauritzen 0146
 • Jens O. Hansen 0148
 • Susanne Billekop Mosbæk 0150
 • Lisbeth Von Der Hude Bohn 0152
 • Carsten Klitgaard 0154
 • Leif Luxhøj-Pedersen 0156
 • Helle Hansen 0158
 • Henrik Marckmann Hansen 0160
 • Charlotte Kjøller Holm 0162
 • Mette Beck 0164
 • Bente Schøpzinsky 0166
 • Rene Axel Jensen 0168
 • Kirsten Drews 0170
 • Grethe Christensen 0173
 • Merete Busk Petersen 0175
 • Rita Schoenning 0177
 • Türkån Keskin 0179
 • Joan Nødskov Pedersen 0181
 • Charlotte Martini 0183
 • Line Hi Ja Wedenborg 0185
 • Annie Lykke Petersen 0187
 • Daniel Lamberts Borgen 0189
 • Mette Gravgaard 0191
 • May Schelling Christiansen 0193
 • Michael Bang 0195
 • Heidi Lykke Jensen 0197
 • Christina Belbin 0200
 • Henrik Højberg Scheuer 0202
 • Kirsten Hasfeldt 0204
 • Vibeke Schrøder 0206
 • Anja Maigaard 0208
 • Nina Bendtsen 0210
 • John Bøgelund Sørensen 0212
 • Sadie Biil Bidstrup 0214
 • Kim Simonsen 0216
 • Torben Søderstrøm Hald 0218
 • Connie Thomsen 0220
 • Anne-Mette Gilholt Skinbjerg 0222

HK Sjælland

Navn Deltagernr.
 • Charlotte Due 0301
 • Karina Pedersen 0303
 • Flemming Kim Møss 0305
 • Rikke Skousgård Lindgaard 0307
 • Mette Jenstrup Johansen 0309
 • Berit Christensen 0311
 • Per Rosenkvist Sander 0313
 • Kirsten André 0315
 • Eva Haupt-Jørgensen 0317
 • Randi Kirkegaard 0319
 • Line Brisson Mortensen 0322
 • Lillan Brandt 0324
 • Ida M Schier Jensen 0326
 • Sandie Hoffmann Sjøsten Hansen 0328
 • Tine Grodal Thomsen 0330
 • Kirsten Rothmann 0332
 • Käthe Larsen 0334
 • Susanne Ewi Kirkeby 0336
 • Tania Jørgensen Hindsgavl 0338
 • Katrine Sofie Karenn Nielsen 0340
 • Gunhild Krogager Carlsson 0342
 • Luise Ea Snegaard M Larsen 0344
 • Lene Mia Kristensen 0346
 • Lene Louise Nordahn Nielsen 0349
 • Gerd Susan Nilsson 0351
 • Emilie Kamilla Jarskjold Pedersen 0353
Navn Deltagernr.
 • Susanne Lykke Petersen 0302
 • Tommy Skov 0304
 • Gitte Mona Jørgensen 0306
 • Jane Green Pedersen 0308
 • Lene Dorthe Hansen 0310
 • Lis Jørgensen 0312
 • Pia Schødts Jørgensen 0314
 • Birte Merete Merrild 0316
 • Ulla Bendorff 0318
 • Krista Amdi Clausen 0320
 • Hanne Machenhauer Orup 0323
 • Gitte Lyngsø Sørensen 0325
 • Bodil Kudsk 0327
 • Vivi Damsgård Pedersen 0329
 • Laila Meng Hansen 0331
 • Lotte Spohr 0333
 • Tina Grønnebech 0335
 • Birgitte Jensen 0337
 • Pia Høgsted Hansson 0339
 • Johnny Jørgensen 0341
 • Heidi B. Fjellerad 0343
 • Camilla Christensen 0345
 • Susanne Lage 0348
 • Bente Stounberg 0350
 • Charlotte Holberg Funder 0352

HK Midt

Navn Deltagernr.
 • Helle Johansen 0401
 • Gunnel Cristina Svensson 0403
 • Susanne Grethe Busch Hansen 0405
 • Julie Christensen 0407
 • Lise Lotte Theilsø 0409
 • Jens Christian Larsen 0411
 • Mette Schmidt Hansen 0413
 • Lea Nydahl Lyberth 0415
 • Per Jensen 0417
 • Nynne Christinna Printz 0419
 • Irene Christensen 0421
 • Gitte Clausen Blomstrøm 0423
 • Jan Børgager Christensen 0425
 • Karina Skovgaard Jørgensen 0428
 • Heidi Skaaning 0430
 • Hanne Sørensen 0432
 • Yen Frydensberg Egebak 0434
Navn Deltagernr.
 • Connie Knudsen 0402
 • Linda Lykke Poulsen 0404
 • Dorthe Pedersen 0406
 • Gina Vølund Franchi 0408
 • Ann-Louise Lykke Skov-Hansen 0410
 • Mette Bhutho Jørgensen 0412
 • Helle Andersen 0414
 • Flemming Uffe Jensen 0416
 • Lis Madsen 0418
 • Susan Bea Vangmand 0420
 • Anette Rye Lund Storgaard 0422
 • Jesper Rosenbeck 0424
 • Conni Kathrin Bisschop 0426
 • Pia Leth 0429
 • Winnie Kvist Johansen 0431
 • Marianne Voss 0433
 • Michael Helverskov Johansen 0435

HK Sydjylland

Navn Deltagernr.
 • Lotte Møller Jensen 0501
 • Annette Kjær Brøndum 0503
 • Anette Overgaard Ulvbjerg 0505
 • Gudrun Dallmann Larsen 0507
 • Inge Jørgensen 0509
 • Yrsa Schmidt 0511
 • Ann Margret Zerlang 0513
 • Susanne Poulsen 0515
 • Helle Melchior Nielsen 0517
 • Laila Malmros 0519
 • Birgitte Enemark Iversen 0521
 • Lene Kjærgaard 0523
 • Helle Moltrup Gormsen 0525
 • Bo Uttrup 0527
 • Pia Uth 0529
 • Pia Jensen 0531
 • Anette Lund 0533
 • Hans Erik Tandrup 0535
 • Jette Madsen Thiesen 0537
 • Edel Laursen 0539
 • Janne Adamsen 0541
 • Susanne Seehagen 0543
 • Winnie Guldberg Rasksen 0545
 • Dorthe Vestergaard Søndergård 0547
Navn Deltagernr.
 • Maibritt Sørensen 0502
 • Karina Legarth Onsager 0504
 • Line Lund Sørensen 0506
 • Inga Bernhardt Petersen 0508
 • Irene Nielsen 0510
 • Frank Erik Nørgaard Dam 0512
 • Jette Sloth Wiuff 0514
 • Jan Jensen 0516
 • Tine Kølle Jakobsen 0518
 • Brian Gejl Jørgensen 0520
 • Børge Mølby Larsen 0522
 • Peter Bech 0524
 • Mette Strandkvist 0526
 • Lise-Lotte F Aggerholm 0528
 • Peter Vejrum Petersen 0530
 • Henrik Sohl 0532
 • Jeanett Dam 0534
 • Christina Í Rættará 0536
 • Lene Damm Geer Frederiksen 0538
 • Søren Winther Nielsen 0540
 • Anna Theresia Schulze 0542
 • Jeanne Storm 0544
 • Henning Nellebjerg Rasmussen 0546

HK MidtVest

Navn Deltagernr.
 • Helle Lovmand 0601
 • Ditte Haislund Koppetsch 0603
 • Bent Søgaard 0605
 • Margrethe Sandfeld 0607
 • Betina Rosenkrantz Jensby 0609
 • Jette Mølsted 0611
 • Lone Gravers Skuldbøl 0613
 • Lena Smed 0615
 • Karina Sørensen 0617
 • Anette Astrid Poulsen 0619
 • Gitte B. Christensen 0621
 • Inge Thinggaard 0623
 • Kate Gahner Larsen 0625
 • Mette Skjødt 0627
 • Susanne Sterner 0629
 • Birte Randeris 0631
Navn Deltagernr.
 • Gitte Hansen 0602
 • Inge Johannesen 0604
 • Claus Bech Clausen 0606
 • Lone Hessellund Abildskov 0608
 • Jette Skovbjerg Hansen 0610
 • Tina Birkeholm 0612
 • Bill Sejer Pharsen 0614
 • Jytte Vendelbo 0616
 • Kirsten Sørensen 0618
 • Finn Jensen 0620
 • Mette Holm Henriksen 0622
 • Ellen M. Højgaard Nymann 0624
 • Lene Buhl Carstensen 0626
 • Cristina Hedegaard Kildevang 0628
 • Inge-Lilian Lyrum Klauber 0630

HK Østjylland

Navn Deltagernr.
 • Carl O. Brockdorff 0701
 • Anni Lai Arve 0703
 • Karen Helene Andersen 0705
 • Marianne Brandt Vestergaard 0707
 • Lone Bach Svendsen 0709
 • Helle Frederiksen 0711
 • Regitse Rans Nielsen 0713
 • Jojo Christel Verndal 0715
 • Merete Rytter Pedersen 0717
 • Hanne Herholdt Blaabjerg 0719
 • Lisa Uldal Mogensen 0721
 • Connie B. Roed Mikkelsen 0723
 • Jørgen Milton 0725
 • Mie Dreier Kristensen 0727
 • Carsten Hjort Sørensen 0729
 • Anne-Lise Hedegaard Mikkelsen 0731
 • Tinna M Møldrup Ebling 0733
 • Brita Bjerre Christiansen 0735
 • Helle Bødtker Andersen 0738
 • Bente Nørskov Drejer 0740
 • Joanna Sørensen Niebuhr 0742
 • Sanne Holch Rydahl 0744
 • Benedikte Fiskbæk Roed 0746
Navn Deltagernr.
 • Helle Rix 0702
 • Sofie Larsen 0704
 • Marianne Kaa Jessen 0706
 • Litten Grau Hansen 0708
 • Michelle Madsen 0710
 • Rikke Liboriussen 0712
 • Iben Westphall Skov 0714
 • Vivi Bech Sørensen 0716
 • Aase Bøgedal Troelsgaard 0718
 • Carsten J. C. Povlsen 0720
 • Lene Høegh Greve 0722
 • Lene Bøcker Andersen 0724
 • Kirsten Møller Christensen 0726
 • Ulla Christensen 0728
 • Ane Lindskov 0730
 • Bente Udbye 0732
 • Mette Rohde 0734
 • Helle Maibritt Jørgensen 0736
 • Jakob Illum 0739
 • Christina Valsted Madsen 0741
 • Bettina Sørensen 0743
 • Nathali Schaap Degn 0745

HK Nordjylland

Navn Deltagernr.
 • Pia Pedersen 0801
 • Ghita Bersang Vestergaard 0803
 • Carina Annika Nyholm Granat 0805
 • Else Kamma Henriksen 0807
 • Steen Hørdum 0809
 • Lilly Pedersen 0811
 • Pia Dahl 0813
 • Ingrid Marie Thompsen 0815
 • Margit Kristensen 0817
 • Ninna Marie Nørhave Pedersen 0819
 • Linda Lyngdorf 0821
 • Sandie Rosenberg 0823
 • Annette Riis 0825
 • Lone Christensen 0827
 • Henrik Bramsen 0830
 • Susanne Marie Fyllgraf Rasmussen 0832
 • Anni Hejlesen 0834
 • Pernille Bach 0836
 • Dorrit Nina Holm Christensen 0838
 • Dorte Thorsø Hansen 0840
Navn Deltagernr.
 • Per Pallisgaard Støve 0802
 • Anne-Mette Leismann 0804
 • Lenette Hougaard Andersen 0806
 • Vibeke Brunsgaard Lydersen 0808
 • Eva Jørgensen 0810
 • Jesper Øgaard Andreasen 0812
 • Lisbeth Fruensgård 0814
 • Maja Anette Stoltze 0816
 • Kirsten Holst Sørensen 0818
 • Christian Svalgård Andersen 0820
 • Mette Astrid Rasmussen 0822
 • Katharina Y Hauge Antonsen 0824
 • Christina Kaas Larsen 0826
 • Karen M Sørensen 0829
 • Joan Bech Olesen 0831
 • Laila Tonnisen 0833
 • Birgit Christoffersen 0835
 • Ulla Irene Harlund 0837
 • Inger Elsebeth Larsen 0839

Observatør

Navn Deltagernr.
 • Simon Tøgern 1001
 • Ole Kjær 1003
 • Christian Grønnemark 1005
 • Carsten Bloch Nielsen 1007
 • Viggo Thinggaard 1009
 • Jette Vejgaard 2104
 • Kamilla Madsen 3055
Navn Deltagernr.
 • Ivan Ziegler 1002
 • Martin Kaas Rasmussen 1004
 • Karin Østerby 1006
 • Rita Claumarch Bundgaard 1008
 • Per Tønnesen 1010
 • Ole Sønderup Voss Christensen 2103

Gæst

Navn Deltagernr.
 • Claus Wendelboe 2001
 • Hanne Sandahl 2003
 • Michael Jespersen 2005
 • Vibeke Bredsdorff Sørensen 2007
 • Súni Selfoss 2009
 • Ole B. Tønnesen 2011
 • Dennis Kristensen 2013
 • Finn Borgquist 2015
 • Peter Raben 2017
 • Michael Karlsson 2020
 • Ellen Lykkegård 2024
 • Niels Lolk Vester 2026
 • Nils Pedersen 2028
 • John Dahl 2030
 • Ole Berg Rasmussen 2032
 • Kaj Skov Frederiksen 2034
 • Hasse Jørgensen 2036
 • Peter Damgaard Jensen 2038
 • Lars Qvistgaard 2040
 • Peter Høier 2042
 • Erik Kollerud 2044
 • Hanne Kærgård Mathiasen 2046
 • Grete Christensen 2048
Navn Deltagernr.
 • Sonny Englund 2002
 • Eva Støy 2004
 • Lone Engberg Thomsen 2006
 • Nee Marianne Attle 2008
 • Tine Kristiansen Bünger 2010
 • Nanna Højlund 2012
 • Anders Bondo Christensen 2014
 • Flemming Vinther 2016
 • Ann-Margret Duus Jensen 2019
 • Keld Bækkelund Hansen 2022
 • Benny Andersen 2025
 • Janus Broe 2027
 • Majbrit Berlau 2029
 • Erik Balle 2031
 • Knut Roger Andersen 2033
 • Nanna Højlund 2035
 • Michael Møllegaard Jessen 2037
 • Elisa Bergmann 2039
 • Ole Lund Jensen 2041
 • Gitte Lyngskjold 2043
 • Helle Basse 2045
 • Lizette Risgaard 2047
 • Karen Poulsen 2049

Medarbejder

Navn Deltagernr.
 • Søren Christensen 2201
 • Henriette Saaby 2203
 • Ole Gregersen 2205
 • Lone Aastradsen 2207
 • Steen Verwohlt Kristensen 2209
 • Annie Due Jensen 2211
 • Per Stech 2213
 • Henrik Gammelholm 2215
 • Susanne Moustgaard Fagerlund 2217
 • Lina Gisselbæk Lauritsen 2219
 • Anne Birgit Strøbæk 2221
 • Mette Marie Stig Langenge 2223
 • Christian C. Juul Nyholm 2225
 • Bendte Iris Andersen 2227
 • Mette Hedegaard Nielsen 2229
 • Jørgen Günther Jensen 2231
 • Lene Lundgaard 2233
 • May Grønbech Pedersen 2235
 • Jens Laursen 2237
 • Martin Thimes 2239
 • Louise Meldgaard Henriksen 2241
 • Lars Kristiansen 2243
Navn Deltagernr.
 • Bent Schouenborg 2202
 • Winnie Nederby 2204
 • Nina Bjørner 2206
 • Peter Thrige 2208
 • Lone Herrmann 2210
 • Joan Wandahl Nielsen 2212
 • Caja Bergstrøm 2214
 • Karen Brøndsholm 2216
 • Susanne Løndal Nielsen 2218
 • Mette Vase 2220
 • Bettina Chimera 2222
 • Güler Celik 2224
 • Elin Ellegaard Jørgensen 2226
 • Børge Bisgaard 2228
 • Lars Brandstrup Nielsen 2230
 • Jens Bastian Kjar 2232
 • Mogens Jepsen 2234
 • Anna Sophie Jessien Klarlund 2236
 • Ann-Britt Brostrøm 2238
 • Caspar Holm Andersen 2240
 • Lars Friis 2242

Administrativ ledelsesforum

Navn Deltagernr.
 • Per Lykke Valkki 2301
 • Henning Pedersen 2303
 • Niclas Michael Rasmussen 2305
 • Jørgen Andersen 2308
 • Arne Jørgensen 2310
 • Berit Kjærgaard 2312
 • Søren Therkild Rex 2314
Navn Deltagernr.
 • Niels Baht 2302
 • Villy Dyhr 2304
 • Berit Dehli 2307
 • Jan Erik Rasmussen 2309
 • Torben Dreyer 2311
 • Tina Lykke Andersen 2313

Afdelingsmedarbejder

Navn Deltagernr.
 • Birthe Ahn Axen 2401
 • Lars Tryggedsson 2403
 • Tina Karin Mellerup 2405
 • Bente Bæk Hansen 2407
Navn Deltagernr.
 • Heine Snede 2402
 • Ole Neupart 2404
 • Klaus Reippurt Nielsen 2406

Tilhører

Navn Deltagernr.
 • Birgitte E. Ziegler Frederiksen 3001
 • Flemming Jacobsen 3004
 • Anette Harboe Karlsson 3006
 • Lena Themsen 3008
 • Nina Stangerup 3010
 • Anni Povlsen 3012
 • Elsebeth Ring Andersen 3014
 • Charlotte Kær Kvist 3016
 • Kirsten Skøtt Pedersen 3018
 • Vivi Rasmussen Hvid 3020
 • Kirsten Larsen 3022
 • Maria Moeslund Madsen 3024
 • Jane Schjønberg Marholm 3026
 • Henrik Manø Hauge 3029
 • Trine Helene Von Sall 3031
 • Eva V Fuglsang Vestermark 3033
 • Annette Nielsen 3035
 • Steen Hvidberg 3037
 • Lone Muggerud Rasmussen 3039
 • Charlotte Egeby Iversen 3041
 • Jørn Larsen Fogtmann 3044
 • Senada Dzafic 3046
 • Helle Keblovszki 3048
 • Jette D. T. Clausen 3050
 • Karina Lund Kristensen 3056
 • Karen-Marie Overvad 3058
 • Kirsti Helen Hansen Demeny 3061
 • Dorte Søndergaard 3063
 • Kim Røhling Petersen 3065
 • Nicolai Mikkelsen Schultz 3067
 • Sarah Kvetny 3069
 • Eske Vinther-Jensen 3071
 • Carsten Riis 3073
 • Maja Friis Ajslev 3075
 • Susanne Ottesen 3077
Navn Deltagernr.
 • Maj-Britt Frederiksen 3003
 • Susan Mortensen 3005
 • Torben Burholt 3007
 • Gitte Joan Ottosen 3009
 • Karen Margrethe Struve Enstrøm 3011
 • Sys Holstein 3013
 • Maria Sønderkær Johnsen 3015
 • Helle Meng Newstead 3017
 • Elsebeth Hansen 3019
 • Gitte Buksti 3021
 • Peter Bertelsen 3023
 • Henrik Gottlieb Hansen 3025
 • John Lønskov 3028
 • Camilla Mia Madsen 3030
 • Dorrit Bundgaard 3032
 • Jette Vejby 3034
 • Claus Gade Hansen 3036
 • René Hegaard Bredo 3038
 • Bent Mortensen 3040
 • Helle Gammeltoft Flindt 3042
 • Hanne Irene Christensen 3045
 • Susanne Lassen 3047
 • Karin Bruhn Termannsen 3049
 • Mette Kirsten Müller 3051
 • Sarah Lauritsen 3057
 • Marie Nørgaard Johansen 3060
 • Ole Gamskjær 3062
 • Jette Toldbod 3064
 • Nicklas Bille Hansen 3066
 • Danni Colmorten 3068
 • Gert Skov 3070
 • Nanna Sars Schzewitch 3072
 • Birgitte Hougaard 3074
 • Steen Elsborg 3076