Kort

Få overblik over Aarhus, Scandinavian Congress Center og kongressalen. 

Arbejdsmiljø

I forbindelse med kongrestemaet om Det Gode Arbejdsliv er der lavet en rundspørge til medlemmerne vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Den rundspørge er sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø, der er gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hent rapporten om det psykiske arbejdsmiljø her (pdf)

Kompetencemidler

I forbindelse med kongressen har vi lavet en undersøgelse blandt medlemmer, der har modtaget midler fra kompetencefondene. Hent rapport om undersøgelsen her.

Rapport: Samlet resultat af rundspørge blandt medlemmer (pdf)

Et nyt notat til HK Kommunals Kongres 2016 fortæller om baggrunden for kompetencefondene og rummer flere statistiske oplysninger, bl.a. om fordelingen af kompetencemidler på HK-afdelinger og regioner:

Notat: Kompetencefonden har sat gang i uddannelsesindsatsen (pdf)

I disse dokumenter er der oversigter over alle Den Kommunale Kompetencefonds bevillinger til hver enkelt kommune, fordelt på uddannelsestyper og arbejdsområder:

Rapport: Ansøgninger per kommune - Detaljeret på arbejdsområder (pdf)

Rapport: Ansøgninger per kommune - Alle arbejdsområder (pdf)

Lønforsikring

I forbindelse med kongressen har vi lavet en undersøgelse om HK Kommunals lønforsikring. Hent det her.

Dokument om lønforsikring (pdf)

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.