Forslag til forretningsorden

Opdateres løbende

 1. De valgte dirigenter skiftes til at lede møderne. Dirigenterne ordner indbyrdes mødernes ledelse
 2. De delegerede tjekker hver dag ind via app’en på iPad’en inden mødets start og når dirigenten beder om det
 3. De delegerede beder om ordet via app’en på iPad’en eller skriftligt hos dirigenterne med angivelse af delegeretnummer og navn
 4. Ingen delegerede kan få ordet til samme sag mere end tre gange. Herfra undtages dog forslags-stillere
  1. Ingen kan have ordet mere end fem minutter ad gangen
  2. Undtaget fra disse bestemmelser er forbundssektorformanden, forbundssektornæstformanden og HK Kommunals kasserer
 5. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt og læsbart til dirigenterne forsynet med delegeretnummer og navn på forslagsstilleren
 6. Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver delegeret på sektorkongressen
 7. Afstemning foregår elektronisk via app’en på iPad’en. Dirigenten kan vælge at lade afstemningen foregå ved håndsoprækning eller på anden måde
 8. Alle afstemninger foregår fra de delegeredes pladser
 9. Såfremt der i forbindelse med valg af forbundssektorformand eller forbundssektornæstformand er bragt flere kandidater i forslag, foretages valget ved hemmelig elektronisk afstemning på følgende måde:
  1. To kandidater
   Den kandidat, der opnår flest af de afgivne gyldige stemmer, er valgt.
   Ved evt. stemmelighed foretages ny afstemning. Hvis også denne afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater
  2. Tre eller flere kandidater:
   Såfremt der er én kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er pågældende valgt.
   Hvis dette ikke er tilfældet gennemføres en ny afstemning mellem de to kandidater, der har opnået det højeste og det næsthøjeste stemmetal*
   Ved evt. stemmelighed foretages ny afstemning.
   Hvis også denne afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater.

   * Hvis der ved afgørelsen af hvem der har opnået det højeste eller næsthøjeste stemmetal er stemmelighed mellem flere kandidater, gennemføres ny afstemning mellem de, der har opnået samme højeste eller samme næsthøjeste stemmetal. Hvis resultatet fortsat er stemmelighed, trækkes der lod mellem kandidaterne.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.