HK.dk logo

Et spørgsmål om (politisk) vilje

29. april 2011  |  Østjylland

Det sidste år er 12.000 kommunale stillinger skåret væk. Antallet af kommunalansatte er nu nede på 380.000, hvilket er lavere end før Kommunalreformen trådte i kraft (januar 2007).

Ifølge kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole, professor Roger Buch, er der ikke i nævneværdig grad tale om effektiviseringer men derimod om forringelser i velfærden. Han mener, at Kommunalreformen har ført til ”en organisation, der skal bruge en masse energi på groft sagt at styre sig selv”. Og tilføjer, at kommunerne formentlig godt kan ”stramme endnu mere, men man skal ikke tro, at det er fedt, der skæres væk.” (Politiken 17. april 2011.)

Hvis fortiden var slem, kan fremtiden let blive værre. Regeringens mål er et offentligt udgiftsloft på 27 pct. af Bruttonationalproduktet (BNP) i 2020 mod 29 pct. i dag. Midlet er dels 0-vækst i perioden frem til 2013, hvor den offentlige økonomi alene må vokse med pris- og lønudviklingen, som vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti med sidste års genopretningspakke; og dels den 2020-pakke, som Folketinget forhandler i øjeblikket. Ifølge den skal de offentlige udgifter højst stige 0,8 pct. fra 2014 til 2020 - halvt så meget som de seneste 30 år.

Regeringen har lagt 2020-pakken frem, som var der tale om en naturlov. De økonomiske data og målsætninger præsenteres som indiskutable og hævet over politisk indflydelse. De forslag, der ikke accepterer hverken forudsætninger eller målsætninger, affærdiges ikke med politiske modargumenter men derimod som urealistiske og uden hold i den virkelige verden.

Men lad os se på forudsætningerne for regeringens planer.


Forudsætningerne er afgørende

Det offentlige forbrugs andel af samfundsøkonomien er rigtig nok steget. Men det skyldes ikke mindst, at BNP er faldet som følge af krisen i den private sektor. Altså fylder det offentlige forbrug i dag relativt mere end tidligere, fordi der ikke er så meget gang i den private sektor.

De offentlige finanser er rigtig nok forværret i de senere år. Men det skyldes ikke mindst, at de offentlige indtægter – skatter og afgifter - er faldet som følge af krisen og den stigende ledighed; og som følge af regeringens skattepolitik.

På den baggrund forekommer det ulogisk, at lade den offentlige sektor bære alle omkostningerne ved den økonomiske krise.

Desuden forudsætter regeringens prognoser om fremtiden for den offentlige sektor, at skattestoppet fortsætter, at det private forbrug favoriseres, at produktivitetstilvæksten fortsat er lav, og at ledigheden stabiliserer sig på 3,5 pct.; forudsætninger, som betinger 2020-pakkens nedskæringer. Men vel at mærke politisk valgte forudsætninger, som langt hen ad vejen kan ændres.

En anden politik er mulig

Oppositionen har med ’Fair løsning’ fremlagt sit forslag til en alternativ politik. Ifølge S og SF’s plan skal vi først sikre vækst og beskæftigelse, derefter - ved hjælp af en trepartsaftale - lukke hullet i statskassen med en større arbejdsindsats for at kunne undgå nedskæringer, dagpengeforringelser eller endnu højere efterløns- og pensionsalder.

Set ud fra HK-medlemmernes interesse i beskæftigelse, social tryghed og fælles velfærd, vil et sådant vækstperspektiv være at foretrække frem for regeringens sparevej.

Og måske kan det gøres endnu bedre. Her følger tre gode ideer, som en ny regering hellere end gerne må gøre brug af – kvit og frit – til gavn for de offentlige finanser:

Beskat de store selskaber. Hvordan kan man år efter år omsætte for et milliardbeløb uden at betale skat – og uden at nogen gør noget ved det? Satsen for selskabsskat er halveret fra 50 til 25 pct. på 25 år. Andelen af skatteydende selskaber er faldet fra 60 pct. for 10 år siden til 26 pct. i dag. Skatteindtægterne er også faldet – fra 60 mia. kr. for fem år siden til lige godt 30 mia. kr. i dag.  

Stop for udlicitering og privatisering. Hvorfor vil man fortsætte med at udlicitere og privatisere, selv om det hverken gavner borgerne eller forbedrer økonomien? Flere og flere eksempler viser, at udlicitering betyder privatisering af indtægterne og socialisering af udgifterne. Senest har vi hørt om det private selskab, som har overtaget Kastrup Lufthavn og kvitteret med at påføre staten et skattetab på flere hundrede millioner.

Stop bureaukratiseringen af den offentlige sektor. Hvorfor bruger man pengene på resultatkontrakter, aktivitetsbaserede budgetter, primitive kvantitetsmål, tests og dokumentation på snart sagt alt - frem for velfærd? Konkurrencestaten har i dag spillet fallit. Den har ført til mere bureaukrati og mindre velfærd. En ny regering må stoppe bureaukratiseringen og genindføre det solidariske forvaltningsprincip, hvor de offentligt ansatte opfatter sig som forvaltere af borgernes kollektive og solidariske ejendom. Og skal vi spare, så lad os skabe et ordentligt arbejdsmiljø, bedre uddannelse, større social lighed, mindre forurening osv. – så presset på den offentlige sektor mindskes, fordi vi tager fat om problemerne, inden de når at vokse sig store og dyre.

Balance i 2020 uden VK’s skattelettelser

- Skattelettelserne har afgørende betydning for de offentlige finanser og den offentlige saldo i de kommende år, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse (12. april 2011).  

Ifølge Finansministeriet vil der komme et underskud på den strukturelle offentlige saldo på omkring 18 mia. kr. i 2011 og omkring 20 mia. kr. i 2020. Analysen fra rådet viser imidlertid, at der ikke vil være underskud i hverken 2011 eller i 2020, hvis ikke regeringens skattelettelser var givet, og skattestoppet videreført.

- De store skattelettelser, som VK-regeringen har gennemført i flere omgange i samarbejde med Dansk Folkeparti, er altså afgørende for det underskud, der kommer i hvert år frem til 2020, konkluderer AE-Rådet.

Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk