HK.dk logo

Roser med torne

10. oktober 2011  |  Østjylland

En ny regering, et nyt regeringsgrundlag og en ny politik - i hvert fald på nogle områder. Set ud fra de kommunal- og regionalansatte HK’eres synsvinkel lancerer S-SF-R-regeringen flere positive tiltag.


Tre roser

Hans-Henrik Hansen HK Kommunal Østjylland

Hans-Henrik Hansen

Sundhed: Den ny regering vil se på økonomistyringen i sundhedsvæsenet, differentiere ventetidsgarantien og fjerne skattefradraget for sundhedsforsikringer. HK Kommunal har sammen med en række øvrige organisationer på sundhedsområdet foreslået de samme punkter.

Uddannelse: Regeringen vil indføre en uddannelsesgaranti med sikkerhed for praktikpladser på erhvervsuddannelserne og begrænse det store frafald. Samtidig skal kvaliteten af undervisningen på erhvervsakademier og professionshøjskoler styrkes.

Den offentlige sektor: Regeringen vil iværksætte en reform med fokus på ”tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering”. Effektivitet, kvalitet og serviceniveau skal i centrum og i mindre grad opfyldelsen af proceskrav.

Som en mindre ting – men dog væsentlig for den enkelte - har regeringen også lovet at fjerne den udskældte multimedieskat. Det ser mange af vores medlemmer frem til.

Tilliden skal tilbage

Ikke mindst det sidste punkt vil HK Kommunal Østjylland følge med stor interesse. En grum bagside af de senere års udvikling i det offentlige har været en bevægelse i retning af at umyndiggøre den enkelte medarbejder. Det er sket gennem centralisering af kompetencen, autoriteten og myndigheden, mens ansvaret er blevet decentraliseret.

Medarbejderen har derfor fået tildelt en alt for kunstig og passiv rolle uden tilstrækkelig mulighed for at udfolde sine almene og faglige kompetencer. Skal det ske, vil det kræve, at medarbejderne føler anerkendelse. Og lige præcis her er der meget at hente, hvis vi tager den ny regerings ord for pålydende.

Regeringen vil nemlig skabe rum for større fagligt ansvar og ”gøre faglig stolthed og arbejdsglæde til drivkraft i udvikling af servicen til borgerne”. Vi er helt enige, idet vi dog skynder os at tilføje, at anerkendelse opnås gennem indflydelse. Reel indflydelse er den helt afgørende produktivitetsfaktor, fordi man dermed også påtager sig en stigende personlig og kollektiv ansvarsfølelse og engagement.

Den nødvendige produktivitetsforøgelse vil kunne opnås ved at tildele medarbejderne den myndighed, de er uddannede til at varetage.  

Bedømt på ordene i regeringsgrundlaget, har den ny regering erkendt denne sammenhæng. Nu mangler vi blot at se teorien omsat i praksis.

For praksis i kommuner og region hænger - trods megen tale om ”nytænkning” - stadig fast i ledelsesformer og styringsmekanismer, der umyndiggør og instrumentaliserer medarbejderne.

HK Kommunal Østjylland skal derfor stærkt anbefale de østjyske borgmestre og regions- og byråd til at lytte til den ny regerings hensigtserklæring og satse på tiltroen til medarbejderne, på samarbejdet imellem disse og på deres motivation for den nødvendige forvaltning og retfærdige borgerbetjening.

Tre torne

Der er dog også ting i regeringsgrundlaget, som vi er meget betænkelige overfor:

Beskæftigelsesområdet: Her lægger regeringen op til en reform af aktiveringspolitikken, med større frihedsgrader i indsatsen og mere vægt på resultater frem for proceskrav. Det er selvfølgelig positivt. Men samtidig hedder det, ”at regeringen vil indgå dialog med de relevante parter om eventuelle ændringer af organiseringen af beskæftigelsesindsatsen”.

Efter vores opfattelse kan de eksisterende problemer i beskæftigelsespolitikken løses uden strukturelle ændringer, som blot vil skabe nye og dyre problemer. Udfordringerne kan i stedet løses ved bl.a. at ændre refusionsregler og styrke det tværkommunale samarbejde.

Regionerne: Regeringen vil have et serviceeftersyn af samspillet mellem kommuner, stat og regioner med særlig vægt på nogle af regionernes opgaver. Vi skal derfor ikke tro, at regionerne partout er fredede.

Men heller ikke her er problemet strukturelt men politisk: Regionerne skal ikke afvikles men i stedet udvikles og bl.a. tildeles kommunalfuldmagt.

Stram økonomi: Regeringen lægger op til en overordnet stram styring af offentlige udgifter med budgetlove og udgiftslofter.

Kommunerne har de sidste to år udvist en stor økonomisk ansvarlighed i forbindelse med budgetlægningen og sparet langt mere, end hvad 0-rammerne indebærer. Her er der ikke behov for yderligere opstramning. Det var heller ikke det, vi hørte i valgkampen.

Som vi lovede før valget, vil vi nøje følge regeringens politik. Regeringens farve betyder noget men ikke alt. Det afgørende for HK Kommunal Østjylland er selvsagt, hvad politikken betyder for medlemmerne.

 

Af Hans-Henrik Hansen
Formand, HK Kommunal Østjylland 

 

 

Ingen velfærd uden administration

Grænsen er nået

Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk