HK.dk logo

Sådan får I en studerende i praktik på jeres arbejdsplads

09. november 2011  |  HK Stat  |  HK Stat

Kan du se mulighederne i at få en studerende i offentlig administration i praktik? Så læs om, hvordan det kan lade sig gøre.

Kan du se mulighederne i at få en studerende i offentlig administration iDet er uddannelsesinstitutionen, der har ansvaret for at fremskaffe det tilstrækkelige antal egnede praktikpladser. Pladserne fordeles efter intern søgning på uddannelsesstedet. Praktikpladserne skal derfor ikke slås op som ved ansættelsen af f.eks. kontorelever. I stedet skal det meldes ind til uddannelsesinstitutionen, at man er interesseret i at få en praktikant.

Praktikstedet skal udarbejde en beskrivelse af det planlagte praktikforløb i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i uddannelsens studieordning og praktikhåndbog. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Hvis I er interesserede i at få en administrationsbachelorstuderende i praktik, så kontakt den uddannelsesinstitution, der ligger tættest på jeres arbejdsplads.


University College Nordjylland, Aalborg
Charlotte Koldsø
cko@ucn.dk, tlf. 72 69 14 10

VIA University College, Aarhus og Viborg
Helle Johansen
hjon@viauc.dk, tlf. 87 55 33 13

University College Syddanmark, Esbjerg
Anette Falk
afal@ucsyd.dk, tlf. 72 66 29 26

University College Lillebælt, Odense
Pia Friis Kristensen
pifk@ucl.dk, tlf. 63 18 47 23

Professionshøjskolen Metropol, København
Pia Freil
pifr@phmetropol.dk, tlf. 72 48 93 66


Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller til praktikforløbet kan du kontakte uddannelsesinstitutionen eller HK/Stat: Ungdomskonsulent Nanna Scheuer, 44ns@hk.dk, tlf. 33 30 42 42 / 26 81 04 09 praktik? Så læs om hvordan det kan lade sig gøre.

Spørgsmål og svar om uddannelsen

Hvad er baggrunden for uddannelsen?
Hidtil har der været to primære uddannelsesindgange til den offentlige forvaltning: kontoruddannelsen og de samfundsfaglige universitetsuddannelser.

Over en længere årrække har vi set en udvikling, hvor der er blevet ansat stadig flere akademikere, hvilket i høj grad er et udtryk for, at traditionelt akademiske kompetencer - særligt analytiske kompetencer - er blevet stadig mere efterspurgte.

På baggrund af denne udvikling har HK været med i udviklingen af en ny uddannelse på professionsbachelorniveau. Med den nye uddannelse og ved at videreuddanne flere kontoruddannede kan vi dække kompetencebehovet i den offentlige forvaltning.


Er det ”vores” uddannelse?
Ja. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration skrevet ind i HK/Kommunals og HK/Stats overenskomster.


Hvad er det for en uddannelse?
Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er en mellemlang videregående uddannelse. Niveauet for en professionsbacheloruddannelse er i den kvalifikationsramme, der arbejdes med i uddannelsessystemet, sidestillet med diplomniveauet.

Uddannelsen tager 3½ år. De første 2 år er et fælles basisforløb, hvor de studerende undervises i bl.a. jura, samfundsfag, kommunikation, økonomi, evaluering og kvalitetssikring. De sidste 1½ er et studieretningsforløb, og den studerende skal på 4. semester vælge én af 6 studieretninger.


Hvilke studieretninger er der?
Den studerende skal under studieretningsforløbet i 4 måneders praktik inden for studieretningen og skrive sit afsluttende bachelorprojekt.


 • Human Ressource (HR)
  Her bliver den studerende klædt på til at arbejde med personaleforhold. Det indebærer alt fra ansættelse af medarbejdere til lønforhandlinger og arbejdsmiljøarbejde m.v. 23 studerende skal i praktik inden for denne studieretning i foråret.


 • Beskæftigelsesindsats
  Studieretningen er målrettet arbejde med udvikling og evaluering af beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper. 5 studerende har valgt denne studieretning i år og skal i praktik på området i foråret.


 • Velfærd
  Velfærdsstudieretningen er målrettet arbejde inden for velfærdsområdet (ældre, sundhed, daginstitutionsområdet m.v.) herunder analyse af behovet for nye indsatser, planlægning, implementering og evaluering af indsatser. Det er den studieretning, der har været mest populær i denne omgang. 31 studerende har valgt den.


 • Økonomi
  Budget, regnskab, investering og revision er nøgleordene for denne studieretning. Her får den studerende viden om håndtering af offentlige og private arbejdspladsers økonomistyring, og den studerende bliver i stand til at varetage analyser og kontrol af konkrete økonomiopgaver. 11 studerende har valgt økonomistudieretningen.


 • Skatte- og afgiftssystemet
  Her får den studerende viden om lovgivningen inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet, så den studerende kan rådgive erhvervsdrivende og private personer om håndtering af disse forhold. Også denne studieretning er blevet valgt af 11 studerende.


 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  Her lærer den studerende om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, så han/hun kan holde informationsmøder og vejlede om uddannelsesvalg. Der er ikke nogen studerende, der har valgt denne studieretning i år, og der skal derfor ikke findes praktikpladser i denne omgang.


Hvad er rammerne for praktikken?
Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved udvikling af professionel kompetence inden for den valgte studieretning.

Praktikken er ikke lønnet, men den studerende modtager SU. Der er derfor ikke lønudgifter til den studerende forbundet med at tage en studerende i praktik, og den studerende indgår ikke i normeringen på arbejdspladsen. Den studerende er i praktik 37 timer om ugen i 4 måneder.

Arbejdspladsen skal stille med en vejleder for den studerende. HK anbefaler, at vejlederen er kontoruddannet og har en videreuddannelse på diplomniveau, så vejlederen er godt klædt på til at understøtte den studerende i dennes refleksioner over teori og praksis.


Er der gode erfaringer med praktikanterne?
Ja, der er rigtig gode erfaringer. Det første hold på godt 30 studerende, der begyndte på uddannelsen i sommeren 2008, var i praktik i foråret 2011. Fra ledere og fra praktikvejledere har tilbagemeldingen været, at de er meget imponerede over de studerendes niveau, at de helt sikkert vil tage studerende i praktik igen, og at de vil anbefale det til andre.

Job og uddannelse Studerende

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.



OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk