HK.dk logo

Nu gælder din nye overenskomst

21. november 2011  |  HK Stat  |  Tina Green, faglig chef

Højere basisløn til nogle, bedre løn til elever i provinsen, et lidt større ATP-bidrag og en lille forbedring af pensionsbidraget for de nye i staten. Det er nogle af de forbedringer i overenskomsten, som nu træder i kraft. Forude venter en lønforhøjelse til alle. Præcist hvor stor er ikke afklaret endnu. Læs om store og små forbedringer – og en enkelt forringelse.

Pension
Hvis du er omfattet af Sampensions-ordningen med 10,28 procent, vil dit pensionsbidrag blive efterreguleret fra 1.4.2011. Pensionsbidraget i minipensionsordningen er hævet til 10,65 procent.

ATP-bidraget hæves den 1. januar 2012 fra 2.462,00 årligt til 2.851,00 årligt. Det vil sige, at der går cirka 16 procent mere ind på ATP-kontoen til at forsøde din tid som pensionist.

Løn
Forhandlerne enedes om en lønforhøjelse på 1,67 procent til alle pr 1. april 2012. Hvor meget lønnen rent faktisk stiger til den tid, er det dog for tidligt at afgøre.

Den endelige udmøntning afhænger nemlig af den såkaldte reguleringsordning. Den sikrer, at de statsansattes lønudvikling nogenlunde følger de privatansattes.

Som de fleste nok vil huske, vankede der ingen generel lønstigning i april i år – fordi de statsansatte ’skyldte‘ efter et år med hurtigere lønudvikling end de privatansatte.

Reguleringsordningen bliver næste gang gjort op på baggrund af lønudviklingen i 2011 i den private sektor og i staten. Derfor kan vi endnu ikke oplyse den præcise, generelle lønforhøjelse pr. 1.4.2012.

Lønforhøjelser 1. april 2011 - for visse grupper
Basislønnen for kontorfunktionærer i løngruppe 2 sats I forhøjes 1.4.2011 med 1.966 kroner om året, både i provinsen og hovedstaden.

Basislønnen for voksenelever i provinsen (kontor) og KVU-voksenpraktikanter i hele landet (laborant) forhøjes med 4.929 kroner årligt, svarende til en ny årsløn på 220.533.

Det svarer til en lønstigning på 410 kroner og 75 øre om måneden for begge grupper.

Basislønnen for elever i provinsen (kontor), der forlænges efter fx sygdom eller barsel, forhøjes med 1.652 kroner årligt, svarende til en ny årsløn på kr. 220.533.

Der skal ikke ske lokal modregning i eventuelle lokalt aftalte tillæg. Man får altså hele den aftalte stigning, selv om man i forvejen modtager et tillæg efter aftale med den lokale ledelse.


Andre ændringer

For alle faggrupper
  1. For alle tre faggrupper – kontor, laborant og it – er der indføjet en ny generel bemærkning om forholdet mellem efteruddannelse og opgaver/løn. Den lyder: Det henstilles, at de fremtidige opgaver drøftes med den ansatte efter afsluttet kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Det vil sige, at medarbejdere, der har efteruddannet sig, får mulighed for at aftale nye opgaver – som kan udløse nye tillæg.
  2. Det er aftalt for alle faggrupper, at der lokalt kan aftales basislønninger for særskilte stillinger, som ligger over de centralt aftalte basislønninger. Der kan højst aftales basislønninger, der svarer til lønramme 36 i tjenestemændenes lønrammesystem. Det svarer til cirka 39.300 kroner om måneden i 2011.
  3. De to karrierespor i de øverste løngrupper er synliggjort: ledelse og specialister.
  4. Den eksisterende mobilitetsaftale er forenklet for at inspirere til yderligere lokal brug af muligheden for intern jobbytte og jobrotation og jobbytte mellem arbejdspladser. Eksisterende krav om, at der skal ydes et tillæg ved deltagelse i sådanne ordninger, er ændret til en kan-bestemmelse.

Kontorområdet

  1. Videreuddannelsestillægget, som blev givet til kontorfunktionærer ved aftalt deltagelse i statonomuddannelsen og tilsvarende uddannelser, er bortfaldet. Har du allerede en aftale om uddannelse, som ville udløse et tillæg efter den tidligere overenskomst, bevarer du retten til dette tillæg. Bestemmelsen om, at der skal ske oprykning til løngruppe 2 sats II, når man har gennemført en statonomuddannelse eller tilsvarende, har fået en tilføjelse: Sker der ikke oprykning til løngruppe 2, sats II, efter afsluttet uddannelse, optages der efter begæring forhandling om den pågældendes lønmæssige indplacering. Altså en sikkerhed for, at den, der har efteruddannet sig, får mulighed for at forhandle en bedre løn via sin tillidsrepræsentant.
  2. Studentermedhjælpere kan lokalt aftales over på nyt lønsystem.
  3. Ved redaktionens slutning var der forhandlinger i gang om en formel overenskomstdækning af Kirkeministeriets område.

Laborantområdet
Indplaceringsreglerne er præciseret, så miljø- og laboratorieteknikere er tilføjet i løngruppe 5 og 6. Der er tilføjet en bestemmelse om, at der kan ske indplacering i løngruppe 5 og 6 ved væsentlige koordinerings- eller planlægningsopgaver.

IT-området
Der er oprettet en ny løngruppe I for ufaglærte, som svarer til de tidligere regler. I konsekvens heraf er alle øvrige løngrupper rykket ’et tal op‘.

 

Vil du vide mere?

For øvrige grupper og for yderligere information henviser vi til OK-pjecen, som du fik i forbindelse med urafstemningen i foråret.

Lang vej fra forhandling til lønseddel
Forhandlingerne om nye overenskomster for statens ansatte sluttede for trekvart år siden. Alligevel er det først nu, alle ændringer kan træde i kraft.

I mellemtiden har embedsmænd i Personalestyrelsen og medarbejdere i de faglige organisationer nemlig skrevet ændringerne fra de seneste forhandlinger ind i de tidligere overenskomster.

Og Personalestyrelsen har udsendt OAO-fællesoverenskomsten (som gælder for både 3F’ere, Metal-medlemmer, HK’ere og en række andre grupper) og HK/Stats aftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere som cirkulærer.

Nu er formalia således på plads. Det betyder, at din arbejdsgiver kan efterregulere eller ændre de vilkår, som forhandlerne enedes om at lave om på i foråret.

Så snart HK/Stats sekretariat er færdig med at skrive vejledende kommentarer til den nye organisationsaftale, vil tillidsrepræsentanterne modtage et eksemplar.

Stat Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk