HK.dk logo

Det faglige fællesskab giver håb for 2012

21. december 2011  |  Østjylland

Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status. 2011 bød som bekendt på et folketingsvalg, hvor VKO mistede sit flertal. ’Rød blok’ vandt over ’Blå blok’.

- Bedømt ud fra et velfærdspolitisk synspunkt var det nødvendigt, at vi fik en ny regering. Men regeringsskiftet er ikke tilstrækkeligt til at sikre den offentlige velfærd for fremtiden, mener Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland.

- Europa er hårdt ramt af den økonomiske krise. Derfor vil kravene om budgetdisciplin stå øverst på en hver regerings dagsorden. Det betyder lavere offentlige udgifter og lavere lønstigninger. Og selv hvis regeringen for alvor ville satse anderledes, er de danske muligheder stærkt begrænsede, når resten af EU går sparevejen.

Andre har dog efterlyst en langt mere vækst- og velfærdsorienteret strategi – bl.a. det europæiske LO og de offentlige ansattes internationale organisation, PSI.

Hans-Henrik Hansen er enig:

- Der er ikke mangel på ledige, men mangel på jobs. Derfor opnår vi ikke vækst ved at sende flere på arbejdsmarkedet og bede alle om at arbejde længere. Det vil tværtimod betyde højere arbejdsløshed med flere på dagpenge og kontanthjælp, og dermed færre skatteindtægter og flere offentlige besparelser. Desuden vil arbejdsløsheden lægge et pres på lønnen og forringe købekraften, hvilket igen vil føre til flere arbejdsløse. Det er skruen uden ende.

HK-formanden mener, at den nedadgående spiral vil fortsætte indtil prisen på arbejdskraft er faldet så meget, at arbejdsgiverne igen begynder at ansætte. Men hvor længe det varer, ved ingen. I mellemtiden vil vores levestandard rutsje nedad, fordi lønningerne falder og den offentlige velfærd skrumper ind. Og i forvejen er situationen alvorlig:

  • Antallet af bruttoledige udgør ca. 164.000 fuldtidspersoner
  • I HK svarer ledigheden til knap 14.000 fuldtidsledige (6,3 pct.)
  • Mere end hver tredje dagpengemodtager er langtidsledig – lidt flere i HK
  • Inden for det seneste år er beskæftigelsen i den offentlige sektor faldet med over 12.000 personer
  • Imens er reallønnen faldet i alle sektorer

Hans-Henrik Hansen vurderer, at SRSF-regeringen med finansloven gør en positiv forskel i forhold til VKO-flertallet. Omvendt er det også klart, at valget ikke førte til et flertal for de visioner for velfærden, som S og SF lagde frem i deres valgoplæg, "Fair Løsning":

- Vi vil også i 2012 se kommunale besparelser og afskedigelser. Og udbuddene vil fortsætte. På HK-områderne vil vi måske endda mærke en stigning, fordi man vil forsøge at undgå udbud på de såkaldte bløde områder, forudser han.

 

Dyrekøbte erfaringer med udlicitering

Hans-Henrik Hansen HK Kommunal Østjylland

Hans-Henrik Hansen

Og netop udbud og udlicitering har HK Kommunal Østjylland i år gjort nogle dyrt købte erfaringer med i form af negative konsekvenser for medlemmers løn- og arbejdsforhold. Udliciteringen af dele af Aarhus Kommunes lønadministration betyder, at de overflyttede overenskomstansatte medarbejdere i gennemsnit vil opleve et tab på over 4.000 kr. om måneden, når de overgår til den private overenskomst. Dette kunne være undgået, hvis byrådet havde stillet krav til leverandøren om i hele kontraktperioden at give medarbejderne løn- og ansættelsesvilkår svarende til den kommunale overenskomst. Men det valgte byrådet ikke at gøre.

Hans-Henrik Hansen mener, at eksemplet også er en påmindelse til os selv:

- Gode løn og arbejdsforhold er ikke længere en selvfølge. Den dårlige økonomi presser politikere og embedsmænd hele vejen ned gennem systemet. Hvis vi vil opnå noget, er den første forudsætning derfor, at vi fra dag ét selv er oppe på mærkerne. Det gælder både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og det gælder undertegnede og de faglige medarbejdere i sektoren.

Han fortæller, at HK Kommunal Østjylland i samarbejde med andre østjyske fagforeninger netop nu er i færd med at samle fakta og argumenter om udbud i en håndbog til støtte for tillidsrepræsentanter og konsulenter. Håndbogen vil ligge klar i løbet af et par måneder.

 

Også centraliseringen fortsætter – måske …

Folketinget vedtog sidste år at centralisere det meste af ’den objektive sagsbehandling’ i ’Udbetaling Danmark’. Udbetalingen af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge, familieydelser og førtidspension skal fra 2012 flyttes væk fra kommunerne og ud i fem store centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød.

Men centraliseringen vil ramme såvel den enkelte borger som den kommunale økonomi. Den helhedsorienterede sagsbehandling, der er nedfældet ved lov, risikerer at gå tabt; og kommunerne risikerer at stå tilbage med borgernes problemer og flere udgifter, mens andre tjener pengene på den automatiske udregning af ydelserne.

Hans-Henrik Hansen peger på, at den efterhånden udbredte forståelse for de uheldige konsekvenser ved centraliseringen ikke mindst skyldes de mange engagerede HK-ildsjæle. Særligt i Randers Kommune:

- Det var primært deres stædige arbejde, som i dag gør os i stand til at argumentere over for politikerne. Samtlige 9 østjyske borgmestre støtter i dag HK Kommunals krav om at genoverveje den planlagte centralisering. Desuden har vi skrevet til en række østjyske folketingsmedlemmer og skal drøfte spørgsmålet med dem på et møde i januar. Endelig arbejder vi på at få de østjyske LO’er og fagforeninger til at støtte op om kravet om en tænkepause. Vi kan nemlig forvente, at Udbetaling Danmark vil overtage administrationen af dagpenge, hvis regeringsmagten igen skifter.

Men Hans-Henrik Hansen slår trods alt den positive tone an ved tærsklen til det nye år:

- Selv om problemerne tårner sig op, ser jeg frem til et år med et godt samarbejde med tillidsrepræsentanter og medlemmer i HK Kommunal Østjylland. Fællesskabet giver nemlig håb for fremtiden, slutter han.

 

Kommunal

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk