HK.dk logo

Peter Raben: Vi skal undgå, at discountvilkårene breder sig

09. august 2012  |  HK Stat  | 

HK/Stats næstformand svarer her på nogle af de spørgsmål, du som tillidsvalgt og som medlem måske vil støde på, når Vejlegård-sagen bliver bragt på bane.

Hvad skal jeg som TR sige, når et medlem vil melde sig ud og henviser til Vejlegård-konflikten?

Konflikten på restaurant Vejlegården er en ganske almindelig faglig konflikt, der foregår efter de spilleregler, som arbejdsmarkedets parter har aftalt og benyttet i mange år. Der er derfor tale om en fuldt lovlig og anerkendt måde at handle på og intet nyt ved denne form for konflikt. Konflikten på Vejlegården bør derfor ikke give anledning til at melde sig ud af HK. Den er helt efter bogen og har blot fået meget mere medieomtale end andre lignende konflikter.

Hvorfor er HK blevet en del af konflikten på restaurant Vejlegården?

3F har helt efter spillereglerne anmodet om sympatikonflikt fra HK/Privat. Det betyder, at faggrupper organiseret i HK/Privat afviser at udføre arbejde for den konfliktberørte virksomhed. Derfor trykker grafikere organiseret i HK/Privat ikke annoncer for Vejlegården. Konflikten berører ikke journalisters artikler og læserbreve i aviserne, der således uhindret kan bringe stof om Vejlegården.

Hvad er en blokade?

Ved en blokade i en konflikt mellem en fagforening og en virksomhed forstås, at medlemmer af fagforeningen og andre fagforeninger, der har tilsluttet sig en sympatikonflikt, ikke må levere varer og ydelser til virksomheden. Blokaden er ligesom strejke og lockout et aftalt og anerkendt kampskridt i en faglig konflikt. Der er tale om et leveringsstop, men ikke en fysisk blokade af virksomheden.

Hvad er HK Stats holdning til blokader og lignende kampformer?

Da en blokade er et fuldt lovligt og anerkendt middel i en arbejdskamp, bakker HK/Stat op om, at 3F og andre fagforbund, der indgår i sympatikonflikt, bruger blokade som led i kampen for en overenskomst med 3F på Vejlegården. Vi tager derimod klart afstand fra trusler, hærværk eller hacking af hjemmesider, som både 3F, HK og LO har været udsat for.

Er det ikke gammeldags at benytte kampformer, som har 100 år på bagen?

Strejke, lockout og blokade er midler, som fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer gennem mange år har opfattet som de midler, der står tilbage, når det ikke har været muligt at forhandle sig til enighed om at indgå en overenskomst. Hvis der ikke var et aftalt regelsæt om anvendelse af disse midler, ville arbejdsmarkedet i langt højere grad være præget af kaos og tilfældigheder, ligesom arbejdsgiverne ved fyringer eller trusler herom ensidigt kunne diktere de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Konfliktretten er desuden forudsætningen for den danske model.

Hvad betyder den danske model for mig?

Den såkaldte danske model betyder, at arbejdsgivere og lønmodtagere gennem deres organisationer regulerer arbejdsmarkedet på en fleksibel måde, der sikrer både stabilitet og velfærd. Alternativet er en statslig styring af arbejdsmarkedet, hvor politikerne via detaljeret lovgivning styrer alt på arbejdsmarkedet, med risiko for at politiske studehandler kommer til at afgøre vigtige forhold i arbejdslivet i stedet for aftaler indgået af de berørte parter selv.

Hvorfor har det betydning for resten af lønmodtagerne i Danmark, hvilken overenskomst nogle få medarbejdere på Vejlegården er dækket af?

Den store risiko er, at discountvilkårene i Krifa’s overenskomst med Vejlegården vil brede sig til andre arbejdspladser og føre til social dumping. Ikke mindst fordi Krifa og lignende konkurrerende organisationer vil forsøge at underbyde med aftaler om dårligere løn- og arbejdsvilkår for at opnå flere overenskomster. I en tid med fortsat stor arbejdsløshed vil det kunne udløse et ræs mod bunden - mod stadig lavere løn og længere arbejdstider. Fx får en tjener i følge 3F på deres overenskomst 140 kroner i timen, en 37 timers arbejdsuge, overtidsbetaling derefter og to ugentlige fridage. En tjener hos Krifa er kun garanteret 110 kroner i timen, skal arbejde op til 45 timer om ugen uden overtidsbetaling og er ikke omfattet af regler om ugentlige fridage.

Har staten overenskomst med Krifa?

Der er ikke på hele det offentlige område indgået overenskomster med Krifa. Skiftende finansministre har uanset partifarve ikke ønsket, at Krifa eller tilsvarende organisationer fik overenskomst, men har tværtimod ønsket at forenkle og reducere antallet af overenskomster.

Hvorfor er det dyrere at være medlem af HK end Krifa?

HK yder en omfattende faglig service med udgangspunkt i og godt kendskab til de forskellige områder og brancher, mens Krifa som tværfaglig organisation kun har et overordnet kendskab til arbejdsmarkedet. HK uddanner og understøtter tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne og forhandler overenskomster og løn både centralt og på de enkelte arbejdspladser i modsætning til Krifa. HK fører sager i det fagretslige system og yder medlemmerne juridisk bistand. HK medvirker til udviklingen af såvel nye grunduddannelser som efter- og videreuddannelsesmuligheder gennem deltagelse i råd, udvalg og bestyrelser, ligesom HK tilbyder sine medlemmer en række gratis kurser og bistår med rådgivning og kompetenceafklaring.

Hvad betyder det, at Krifa har sit udgangspunkt i kristendom og Indre Mission?

Krifa blev oprettet i 1899 med udspring i Indre Mission som et kristent alternativ til fagbevægelsen. I de senere år har Krifa nedtonet sit religiøse grundlag; men for at blive valgt til ledelsen skal man bekende sig til og arbejde for at fremme et kristent livs- og menneskesyn baseret på Bibelen. Og i følge flere medier har de fleste i Krifas ledelse, hvoraf mange er chefer, tæt tilknytning til Indre Mission eller frimenigheder på den kristne højrefløj. Ved at være kunde i Krifa understøtter man således kræfter, der står for en særlig religiøs livsanskuelse, der formentlig er ude af trit med de fleste danskeres værdier og holdninger.


Stat Arbejdsmarked Overenskomst Tillidsrepræsentant HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk