HK.dk logo

Synspunkt: Vi beder om fairness!

27. september 2012  |  Midt

Staten giver større økonomiske tilskud til almene gymnasier end erhvervsgymnasier. Det er svært at tolke det som andet end lodret diskrimination af erhvervsgymnasierne, mener HK Midt Kommunals formand Pia Tørving. Læs mere om hendes synspunkt her.

Når de unge tager beslutningen om at gå på et alment gymnasium eller et erhvervsgymnasium, finansieres deres uddannelse af de såkaldte taxametermidler fra staten. Som samfund har vi et erklæret ønske om, at alle unge tager sig en uddannelse, og samfundet yder derfor et væsentligt økonomisk bidrag til, at de får en sådan. Det giver ret god mening.

Hvor stort dette tilskud er, afhænger af hvilket gymnasium de unge vælger. Vælger de det almene gymnasium, ydes der ét tilskud. Vælger de et erhvervsgymnasium, ydes der et andet og væsentligt mindre tilskud. Hvorfor denne forskelsbehandling? Stilles der krav om flere undervisningstimer på et alment gymnasium i forhold til et erhvervsgymnasium? Nej, tværtimod udbydes der flere timer pr. elev på et erhvervsgymnasium.

Er udgifterne til rengøring, el, vand og varme højere på et alment gymnasium, sammenlignet med et handelsgymnasium? Jeg tror det næppe. Er de almene gymnasier dygtigere til at få deres unge i mål med en uddannelse, og fortjener de derfor et ekstra klap på skulderen? Nej, heller ikke.

Faktisk er det ret svært at finde saglige argumenter for, at der skal være denne forskel, og når alle argumenter er manet i jorden, står der kun et enkelt spinkelt argument tilbage: Vi gør sådan, fordi sådan har vi altid gjort Det kan vanskeligt tolkes som andet end lodret diskrimination af erhvervsgymnasierne.

Vel kan forskellene på enkelte fagområder have deres berettigelse. Eksempelvis er fysik, biologi og kemi ret omkostningstunge fag, da det stiller krav om investering i laboratorieudstyr. Men hvor stor en andel af timetallet udgør disse fag på et mellemstort gymnasium? I hvert fald ikke en så stor andel, at det retfærdiggør en så kategorisk forskelsbehandling.

Derfor er jeg også meget tilfreds med, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini nu har nedsat en kommission, der skal gennemgå og nytænke taxametersystemet.

I lyset af den generelle økonomiske situation er jeg helt på det rene med, at taxameter-tilskuddene nok ikke øges væsentligt i denne ombæring.

Men jeg ser det som en nødvendighed, at vi får en helt anderledes fordelingsnøgle, som afspejler gymnasiernes reelle udgifter og ikke blot fortsætter en praksis, som de fleste har glemt grundene til. Undervisningen i eksempelvis dansk kræver samme resurser og lærerkompetencer, hvad enten den finder sted på et alment gymnasium eller på et erhvervsgymnasium. Det samme gælder en lang række andre fag.

Jeg håber meget, at arbejdet i kommissionen vil munde ud i et taxametersystem, hvor sammenlignelige fag i de to parallelle gymnasiesystemer udløser identiske taxametertilskud. Det vil være et system, som i langt højere grad ansporer gymnasierne til at højne deres faglige niveau, frem for et system, som kan virke direkte demotiverende ved indirekte at kategorisere erhvervsgymnasierne som andenrangs gymnasier - og dermed også deres elever som andenrangs elever.

Derfor kære Christine Antorini: Vi beder dig sikre fairness og gennemskuelighed i det fremtidige taxametersystem - en fairness, som desværre er ikke-eksisterende i dag og ikke har været det i en del år. Taxameterordningerne kan vanskeligt tolkes som andet end lodret diskrimination af erhvervsgymnasierne.


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk