HK.dk logo

Ingen HK’ere skal arbejde mere end 37 timer pr. uge i gennemsnit

14. december 2012  |   |  Helle Hjort Bremholm

HK Trafik & Jernbane er blevet opmærksom på, at der fra DSB Personale er udsendt et notat om arbejdstid til alle chefer og ledere i DSB.

Som udgangspunkt hilser vi det velkomment, at DSB nu omsider vil indføre ensartede retningslinjer for håndtering af overarbejde og merarbejde, for det har desværre været håndteret meget forskelligt rundt omkring i DSB.

"Men desværre er der nogle chefer og ledere i DSB, der har en ret fri fortolkning af det udsendte notat" konstaterer næstformand i HK Trafik & Jernbane Birthe Østergaard Petersen.

37 timer i gennemsnit om ugen

Birthe Østergaard fortsætter: "Vi er nødt til at slå fast med 7 tommer søm, at medlemmer på fuld tid er ansat til at arbejde gennemsnitlig 37 timer om ugen."

Med eller uden overarbejdsbetaling

 1. Medlemmer, der er omfattet af reglerne om overarbejdsbetaling har præcise regler for norm, overarbejde, flekstid og betaling.
 2. Medlemmer, der ikke er omfattet af reglerne om overarbejdsbetaling, skal selv styre deres arbejdstid og arbejdsopgaverne, sådan at man får udført jobbet indenfor gennemsnitlig 37 timer om ugen.
Med merarbejdsbetaling

Medlemmer, der ikke er omfattet af reglerne om overarbejde, har mulighed for at aftale betaling/afspadsering for merarbejde med nærmeste leder/chef. Hvis man får betaling for merarbejde, vil det være ekstra arbejde ud over de gennemsnitlige 37 timer om ugen.

Fri fortolkning af DSB's notat

HK har hørt eksempler på, at medlemmer på et personalemøde har fået at vide, at det er deres eget ansvar at forvalte deres arbejdstid, og det de arbejder mere end 37 timer er ”interessetimer” og i øvrigt "skulle de bare se at få afspadseret deres tilgodehavende timer, for ellers er de spildt”, som det blev udtrykt.

Vi har sågar hørt, at HK Trafik & Jernbane er taget til indtægt for, at vi er enige i notatets indhold og konklusioner.

HK Trafik & Jernbane har ingen andel i det udsendte notat herunder beslutninger om at tvangsafvikle de opsparede timer hos hver enkelt ansatte

HK kan være enig i, at det er en god ide at få styr på mangfoldigheden af "hjemmelavede" arbejdstidsregler, og HK kan også være enig i, at det er en god ide at få styr på eventuelle voldsomme pukler af timer.

Men HK kan ikke være enig i, at DSB HR udsender et notat, der binder ledere og chefer så stramt, at ingen individuelle hensyn er mulige, og som tilsyneladende giver anledning til, at chefer og ledere kan tolke notatet sådan, at arbejdsomfanget for den enkelte er den enkeltes eget problem.

Der skal laves individuelle aftaler om afspadsering af tilgodehavende timer

DSB's notat fastslår, at de timer, en medarbejder har til gode, skal afspadseres inden udgangen af 2013 og lederne er ansvarlige for, at der laves individuelle aftaler om, hvordan disse timer afspadseres.

Flere opgaver end man kan nå indenfor 37 timer i gennemsnit pr. uge

”Hvis nogle af vores medlemmer oplever, at de har så mange arbejdsopgaver, at det ikke er muligt selv at tilrettelægge arbejdet, så der kun arbejdes 37 timer i gennemsnit, så er det vigtigt, at de tager fat i deres leder og beder om en samtale om, hvordan de i fællesskab kan løse den problemstilling."

"Måske skal nogle af opgaverne lægges over til en anden medarbejder for en periode, måske kan man i fællesskab med lederen aftale en anden prioritering af ens opgaver eller en anden deadline for en eller flere af opgaverne”, siger Birthe Østergaard Petersen, næstformand i HK Trafik & Jernbane.

Pas nu på - Nu strammer det jo til efter effektiviseringerne

"Jeg nødt til at advare DSB imod bare at læsse det her over på den enkelte leder eller medarbejder", siger Birthe Østergaard.

"På et eller andet tidspunkt må DSB’s øverste ledelse tage konsekvensen af de mange effektiviseringer, som betyder, at meget færre medarbejdere skal løse de samme – eller sågar flere – opgaver. Jeg ved nemlig fra samtaler med medlemmer, at de kan opleve det som meget svært at sige fra i forhold til opgavemængden, f.eks. kan de være bange for, at de står for tur næste gang, fyringstruslen hænger over hovedet på dem, og det er en helt urimelig situation at sætte medarbejderne i”, fortsætter Birthe Østergaard Petersen.

”Jeg vil meget opfordre medlemmerne til at stå sammen og ikke lade sig spille ud mod hinanden. Lad jer ikke presse til at arbejde mange timer ud over det aftalte i uge efter uge, for det tjener ingen i den sidste ende”, slutter Birthe Østergaard Petersen


Uddrag af cirkulæret om arbejdstid.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk 3

Følgende ansatte er undtaget fra reglerne om overarbejdsgodtgørelse:

 1. Ansatte der er omfattet af cheflønsaftalen. Herved forstås ansatte i lønramme 35 og derover.

 2. Ansatte, der i henhold til anden aftale er undtaget fra reglerne om overarbejdsgodtgørelse.Som eksempler kan nævnes:
  a. Ansatte, som får et tillæg som godtgørelse for overarbejde.
  b. Ansatte/stillingskategorier, der i henhold til aftaler om nyt lønsystem er undtaget fra overarbejdsreglerne 

 3. Ansatte der selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens placering, eller hvis normale arbejde i øvrigt ikke er kontrollabelt. Som eksempler kan nævnes:
  a. Ansatte med ledelsesbeføjelser, dvs ansatte som har det overordnede ansvar for at lede og fordele arbejdet for andre.
  b. Ansatte, der i væsentligt omfang selv tilrettelægger deres arbejdstid og arbejdsform, dvs for hvem det ikke er fastlagt, hvor og hvornår en række af opgaverne skal udføres, men hvor det afgørende er, at arbejdsydelsen præsteres eller "resultatet" leveres inden for de tidsrammer, der er fastsat af ledelsen.
  c. Ansatte, der i deres daglige arbejde ikke umiddelbart er underlagt ledelsesinstrukser fra en overordnet medarbejder på arbejdspladsen, og hvis arbejdstid helle ikke på anden måde er direkte kontrollabel.

Arbejdstid Jura

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk