HK.dk logo

Fra cykeltyveri til ligbrænding – du skal klare det hele selv på nettet

22. januar 2013  |  HK Stat  | 

Både borgere og medarbejdere kan blive ofre, hvis staten har spare-hastværk, når borgerbetjeningen bliver digitaliseret. Fyr ikke medarbejderne, før it-systemerne virker, og borgerne har lært at servicere sig selv digitalt. Sådan lyder advarslen fra HK Stats næstformand til Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med et lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening. I denne artikel problematiserer Peter Raben regeringens digitaliseringsstrategi.

Af næstformand i HK Stat Peter Raben

Borgerne skal i stadig større omfang betjene sig selv på nettet, når de vil ansøge om ydelser hos det offentlige. I december blev det obligatorisk at bruge digital selvbetjening, når du skal melde flytning, ansøge om nyt sundhedskort, indskrive børn i skole eller søge om optagelse i dagtilbud eller SFO.

Til december 2013 kommer anden bølge af obligatorisk digital selvbetjening, der omfatter så forskellige områder som ansøgning om ligbrænding og anmeldelse af cykeltyveri. Lovforslaget om digital selvbetjening på endnu flere områder har netop af Digitaliseringsstyrelsen været sendt til høring, og LO har som officiel høringspart givet sit svar med bidrag fra HK Stat.


Overdreven tro på besparelse

HK Stat påpeger risikoen for, at nye it-systemer og selvbetjeningsløsninger bliver hastet igennem og medarbejdere afskediget, inden der er sikkerhed for, at de nye løsninger fungerer tilfredsstillende. Der er nemlig en tendens til, at staten skiller sig af med medarbejdere, inden rationaliseringsgevinsten er høstet. Ofte er der en overdreven tro på, hvor meget arbejdskraft digitalisering kan spare – og ikke mindst hvor hurtigt.

Det er set i SKAT, hvor flere store systemer, bl.a. systemet til inddrivelse af gæld, er blevet udsat i flere omgange og flere år. Det er også for nylig kommet frem i en rapport fra konsulentfirmaet Deloitte, at et omfattende it-system i Sundhedsstyrelsen ikke som oprindelig vurderet vil digitalisere 46 årsværk væk, men kun frigør 9½ årsværk.

Både HK Stat og LO er derfor bekymret for, om besparelsespotentialet er korrekt opgjort, som LO skriver i sit høringssvar, der også efterlyser en opfølgning på, om forudsætningerne bag de forventede besparelser holder og konsekvenserne for både medarbejdere og borgere.

Borgere uden vejledning

Borgerne risikerer at blive ladt i stikken, hvis de digitale systemer ikke fungerer godt nok, og der ikke er medarbejdere nok til at vejlede og hjælpe borgerne med den digitale selvbetjening. Der har fx været store indkøringsproblemer med indførelsen af digital tinglysning og digital bestilling af hypercard og uddannelseskort til studerende.

Der kan også være problemer med at bruge offentlige selvbetjeningsløsninger, hvis man eksempelvis er Mac-bruger. Det er over en fjerdedel af de danske internetbrugere. Selvom der er mange fordele ved digital selvbetjening, er der også en række udfordringer, som ikke bør undervurderes.

Hvad med de ordblinde?

En af udfordringerne er, at en del især ældre borgere endnu ikke er så it-vante, ligesom ordblinde kan have svært ved selv at skulle finde den nødvendige information på nettet. 
Ganske vist lægges der op til dispensationsmuligheder, så borgere kan blive fritaget fra den obligatoriske digitale selvbetjening, men i lovforslaget er de nærmere regler ikke helt klare. Og når digitalisering indføres for at spare personale, vil der så være medarbejdere nok til både at tage sig af dispensationsansøgningerne og foretage den manuelle sagsbehandling af de fritagne borgere?

Absurd, at folk må købe sig til vejledning

En anden udfordring er borgernes retssikkerhed og overholdelse af den vejledningspligt, som offentlige myndigheder har over for borgerne. De skal med digitaliseringen i stigende omfang selv finde rundt i regler, finde rette myndighed og udfylde ansøgningsskemaer korrekt. Mange regler er imidlertid komplicerede, og en borger kan ofte være berettiget til flere ydelser, der udspringer af forskellige regler og afgørelser, men ikke er lige til at finde samlet information om ét sted på nettet.

Borgerne risikerer derfor ikke blot at komme til at snyde det offentlige, men i høj grad også sig selv. Det er absurd, at flere og flere borgere må købe sig til vejledning hos privat praktiserende socialrådgivere for at få hjælp til de ydelser, de har ret til fra det offentlige. Fordi der bliver stadig mindre mulighed for personlig betjening af borgerne som følge af besparelser – og digitalisering!

Domstols-HK’ere: Urealistiske mål

Udover LO har også HK Landsklubben Danmarks Domstole indsendt et høringssvar. Landsklubben advarer også mod at fjerne personale, før borgerne har vænnet sig til digital selvbetjening og påpeger, at det er ambitiøst at forvente, at 80 procent af borgerbetjeningen vil være digital ved udgangen af 2015, som lovforslaget og den fælles offentlige digitaliseringsstrategi lægger op til. Det vil stille store krav til den offentlige sektors it-udstyr og uddannelse af medarbejderne, skriver landsklubben i sit høringssvar.

Sådan kommer digitaliseringen:

 Bølge 1, december 2012 Bølge 2, december 2013  Bølge 3 og 4 2014-15 
Anmeldelse af flytning
Anmeldelse af udrejse Ansøgning om sygedagpenge
Ansøgning om sundhedskort (det gule) Anmodning om navne- og 
adressebeskyttelse
Anmeldelse om byggearbejde
Ansøgning om EU-sygesikringskort (det blå)
Ansøgning om lån til ejendomsskat Ansøgning om beboerindskud
Ansøgning om optagelse i dagtilbud
Ansøgning om økonomisk fripladstilskud
Ansøgning om enkeltydelser
Ansøgning om optagelse i SFO Ansøgning om optagelse i fritidshjem
Ansøgning om flyttehjælp
Ansøgning om skoleindskrivning Ansøgning om lægeskift Erklæring om oplysningspligt
  Ansøgning om begravelseshjælp
Ansøgning om hjælp til forsørgelse
  Anmodning om begravelse eller ligbrænding Ansøgning om personligt tillæg
  Anmeldelse af rotter  
  Ansøgning om støtte til hjælpemidler
 
  Ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne
 
  Ansøgning om navngivning og navneændring  
  Erklæring af faderskab  
  Anmeldelse af cykeltyveri  
  Ansøgning om pas, kørekort og privat straffeattest  
  Ansøgning om kunststøtte  

Stat Politik Arbejdsmarked

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk