HK.dk logo

Rigtigt problem tvivlsom løsning

01. marts 2013  |  Østjylland

Regeringens nye vækstplan svækker den offentlige velfærd for at styrke væksten i den private sektor. Det store spørgsmål er imidlertid, om planen fører os nærmere eller væk fra en løsning på krisen.

Doven er regeringen ikke. Inden for ganske kort tid har den lagt op til store ændringer af SU og Kontanthjælp, fremlagt "Vækstplan DK" og er i skrivende stund i gang med et overenskomstopgør med lærerne.

Der kan siges både godt og skidt om regeringens initiativer – mest skidt – men sikkert er det, at de får stor betydning for lønmodtagerne, herunder HK’erne. For de kommunal- og regionalansatte HK’ere er det selvfølgelig mest Vækstplanen, der er interessant men ikke udelukkende. For også vi er forældre til børn, som skal have en uddannelse. Og også vi risikerer at blive arbejdsløse og efter to år miste retten til dagpenge og komme på kontanthjælp. 


SU, kontanthjælp og arbejdsmarkedet

Statens Uddannelsesstøtte er vigtig for, at de unge – uanset forældrenes indtægt - kan uddanne sig og koncentrere sig om studierne. Derfor er en stramning af kriterierne for at opnå SU og en dårligere regulering af SU'en ikke godt nyt for de unge, der kommer fra almindelige lønmodtager hjem. Men det er heller ikke godt nyt for os andre. Flere studerende risikerer nemlig at skulle bruge mere tid på job, og det vil få betydning for arbejdsmarkedet. Allerede i dag er de fuldtidsansatte HK'ere ofte i undertal i mange dagligvarebutikker, og det presser løn og arbejdsforhold og svækker fagforeningens styrke.

Også regeringens forslag til kontanthjælpsreform risikerer at forøge dette pres. 

Regeringen ønsker, at unge arbejdsløse helt op til 30 år skal tage en uddannelse og derfor modtage uddannelseshjælp på SU-niveau, som ligger under kontanthjælpen. Desuden vil regeringen udvide den gensidige forsørgerpligt, så den også omfatter samlevende par, og oprette såkaldte ’nyttejobs’ - oven i muligheden for virksomhedspraktik og løntilskudsjob. På trods af andre gode takter kan regeringens reformforslag resultere i meget lave indtægter for mange unge, som derfor vil acceptere lønninger under overenskomstniveau. Også derfor vedkommer det os andre.

Hvad indeholder Vækstplanen?

26. februar fremlagde regeringen sin ’Vækstplan DK’. Planen har fire formål:

1. At gøre det mere attraktivt at drive virksomhed og investere i Danmark - bl.a. gennem en nedsættelse af selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct. og en sænkning og afskaffelse af afgifter.

2. Flere offentlige investeringer, herunder øget rum til kommunale investeringer i 2014, renovering af almene boliger samt genindførelse af BoligJobordningen i 2013 og 2014.

3. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt udspil til en reform af erhvervsuddannelserne.

4. Sænket vækst i den offentlige sektor frem til 2020 samt gennemførelse af en række moderniseringsinitiativer.

Finansieringen af planen skal bl.a. ske gennem ændringerne af SU og kontanthjælp, omfordeling af kommunale midler fra drift til anlæg og et mindre offentligt forbrug. Endelig kan der frigøres 1,5 mia. kr. årligt fra 2013 og frem, fordi lønudviklingen på det private arbejdsmarked har været lavere end forventet, hvilket igen betyder en lavere regulering af de offentlige lønninger.

Kan planen lykkes?

"Vækstplan DK" er indiskutabelt et indhug i den offentlige service og vil ramme både borgere og ansatte. Tilbage står det ubesvarede spørgsmål: Er den prisen værd?

Hvis regeringen lykkes med planen og faktisk får skabt 150.000 arbejdspladser frem til 2020, kan befolkningen måske godt leve med et lavere velfærdsniveau i en kortere årrække. Problemet er, at hele planen beror på den tro, at Danmark frem til 2020 kan opnå en årlig vækst i Brutto National Produktet (BNP) på 2 pct. Bliver væksten mindre går det gruelig galt. Eksempelvis vil en lavere vækst på kun 1,0 pct. frem til 2015 vil betyde, at den private beskæftigelse bliver omkring 30.000 personer lavere end forudsat i planen.

Danmark og andre rige lande har haft lavvækst – langt under 2 pct. siden krisens udbrud. En 2 pct. årlig stigning i Danmarks BNP frem til 2020 vil enten kræve, at de internationale konjunkturer vender, og der igen kommer gang i produktion og handel; eller at det lykkes for regeringen at presse velfærd, løn og arbejdsforhold så drastisk, at Danmark vinder en markant konkurrencefordel frem for andre lande.

Det første er en tros sag. Det beror på et skøn, som finansministeren siger. Det andet handicappes af, at alle andre regeringer tager lignende initiativer over for deres befolkninger. Og så er vi jo lige vidt – bortset fra, at vi alle er blevet fattigere.

 

HK Kommunal Østjyllands opgaver

Med sin plan har regeringen rigtigt peget på den manglende vækst i den private produktionssektor som det store problem, men vil desværre forsøge at løse det på bekostning af velfærd, løn og arbejdsforhold.

Om regeringens plan kan vende udviklingen, tvivler vi på. For HK Kommunal Østjylland betyder planen derfor øget fokus på to opgaver: For det første må vi i fællesskab forsvare os både over for nedskæringerne i den offentlige velfærd og over for angrebene på vores løn og arbejdsforhold. For det andet må vi presse på igennem HK og LO for, at der bliver rejst forslag til løsning på samfundets generelle problemer.

 

Af Hans-Henrik Hansen
formand, HK Kommunal Østjylland

Kommunal

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk