HK.dk logo

Skal vi aldrig stemme om den overenskomst?

13. marts 2013  |  HK Stat  |  Tina Green, faglig chef | 

Den 8. februar 2013 indgik de statsansatte og finansminister Bjarne Corydon forlig om en ny, toårig overenskomst for alle statens ansatte. Når sådan en aftale falder på plads, er næste skridt normalt en urafstemning, hvor du og alle de andre medlemmer af de faglige organisationer vender tommelen op eller ned. Denne gang trækker det ud. Hvad sker der? Få HK/Stats svar på dette og andre spørgsmål her.

Forliget faldt på plads 8. februar. Nu er vi midt i marts. Hvornår modtager vi information om urafstemningen?
Vi ved det ikke præcist. Det eneste sikre er, at der kommer en urafstemning på et tidspunkt.

Hvad venter vi på?
Vi venter på, at en række fagforeninger for undervisere i staten skal blive enige med Finansministeriet om deres organisationsaftaler. Det drejer sig fx om Erhvervsskolernes Lærerforening. Lige nu ligger forhandlingerne i Forligsinstitutionen, fordi Finansministeriet har varslet lockout – ligesom det også er tilfældet for de kommunale skolelærere. Striden står om ændring af arbejdstidsregler for underviserne.

Normalt ville CFU-forliget ikke være afhængigt af, at en eller flere faggrupper blev enige om vilkår i deres organisationsaftaler. I år er der imidlertid det særlige forhold, at finansministeren specifikt har taget forbehold for hele CFU forliget i forhold til netop arbejdstidsvilkår for undervisere i staten. Altså – intet endeligt forlig for alle statsansatte, før aftalen med underviserne også er på plads.

Det skal pointeres, at der ikke er varslet konflikt over for nogen grupper i HK/Stat.

Hvad så, hvis de ikke bliver enige i Forligsinstitutionen?
Hvis forligsmanden – som i øvrigt er en kvinde – ikke kan strikke et forlig sammen, som begge parter kan godkende, så kan det ende i en (lovlig) arbejdskonflikt. Konkret er der allerede nu varslet lockout fra Finansministeriets side af de omtalte undervisere i staten, pr. 1. april 2013.

Forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten, hvis hun vurderer, at der er udsigt til, at forlig kan opnås. Det kan betyde, at konflikten i alt kan udsættes til start 3. maj 2013.

En konflikt har selvfølgelig til formål at presse modparten til forhandlingsbordet og få en aftale. Der kan imidlertid også ske det, at regeringen på et tidspunkt vælger at lave et lovindgreb og stoppe konflikten – hvis det vurderes, at der er store samfundsmæssige interesser på spil.

Kan vi komme i konflikt på HK/Stats område?
HK/Stat kan vælge at varsle sympatikonflikt for alle eller nogle konkrete medlemmer for at bakke op om den/de faggrupper, som er i konflikt. Hvis det sker, vil de berørte medlemmer få konfliktunderstøttelse af HK (svarende til fuld løn minus arbejdsmarkedsbidrag), hvis de har været medlemmer af HK 1 måned før, konflikten træder i kraft.

Hvad sker der med det forlig, CFU har indgået på vores vegne, hvis det ender med et lovindgreb?
Uanset om det ender med et forhandlet resultat eller et lovindgreb, så har finansministeren allerede tilkendegivet, at han ikke har interesse i at åbne det allerede indgåede forlig igen. Det betyder altså, at forliget fra den 8. februar holder.

Hvordan er reglerne for afstemningen?
Urafstemningen bliver afgjort ved almindelig stemmeflerhed. Det vil sige, at et flertal af de afgivne stemmer skal være JA, for at HK/Stats medlemmer har godkendt forliget. Der er ikke noget krav til, hvor stor en andel af medlemmerne, der skal stemme. Men i HK/Stat håber vi på en høj stemmeprocent. Ved uafstemningen om overenskomsten i 2011 deltog kun 35 procent af medlemmerne. Det er alt for få.Jo flere, der tager stilling – jo bedre. For HK/Stat som fagforening er det selvfølgelig vigtigt at medlemmerne både interesserer sig for at fremsætte krav – og tage stilling til det endelige forhandlingsresultat. Det er netop overenskomsten som er varemærket for HK/Stat som forhandlingsberettiget organisation i modsætning til fx Kristelig Fagforening og lignende.

Hvad nu hvis HK/Stats medlemmer godkender CFU-forliget, men fx 3F’erne i staten stemmer nej?
Hvis et af de tre centralorganisationsområder i CFU samlet stemmer nej, så er der ikke noget forlig. Både HK/Stat og 3F er medlemmer af OAO-Stat. I OAO er HK/Stat langt den største organisation. Hvis HK/Stats medlemmer overvejende stemmer ja til forliget, er sandsynligheden for at de øvrige organisationer i OAO kan opnå et nej i OAO ret lille.CFU er Centralorganisationernes Fællesudvalg. Det er et fællesskab af de 3 centralorganisationer OAO-STAT – hvor HK/Stat er medlem – SKAF (FTF-organisationerne fx politibetjente m.v.) og akademikerne (AC). Forhandlingsfællesskabet med de 3 centralorganisationer forhandler med finansministeren, som er statens øverste personalechef.Der stemmes inden for hvert enkelt centralorganisationsområde. Kun hvis et flertal af alle, der stemmer inden for OAO, siger nej, er forliget forkastet. Det samme er tilfældet i de øvrige centralorganisationer.

Hvordan får jeg besked om urafstemningen i HK/Stat?
Vi sender dig en mail (hvis vi har din korrekte mailadresse registreret på dine oplysninger på MitHK) eller et brev. Selve afstemningen foregår også på MitHK. Det kan du læse mere om her HK/Stat går over til elektroniske afsteminger.

Hvad nu, hvis jeg hverken får mail eller brev?
Hvis du opdager, at urafstemningen er gået i gang, og du ikke har hørt noget fra HK – så kontakt din lokale HK-afdeling.

Hvor kan jeg læse om resultatet af urafstemningen?

Her på HK/Stats hjemmeside. Og i HK Statbladet. Din tillidsrepræsentant får sit eget nyhedsbrev fra HK/Stat.

Hvornår træder den nye overenskomst i kraft?
Den træder i kraft den 1. april 2013. Hvis der ikke er stemt, vil det først ske efter godkendelsen ved urafstemning og så med tilbagevirkende kraft. Denne gang er der dog ingen generel lønstigning 1. april, så der bliver ikke brug for at efterregulere de statsansattes løn.


Stat Overenskomst Politik HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk