HK.dk logo

Interview: Bossen til eksamen

16. oktober 2013  | 

Medlemmerne skal i langt højere grad i centrum fremover, siger HK’s formand Kim Simonsen, der her gør status over HK’s virksomhed de sidste fire år forud for HK’s kongres den 24. til 26. oktober.


HK's formand Kim Simonsen

Af Niels Møller Madsen

Hvad har været din største sejr i de seneste fire år?

- Det er en sejr, at vi har fået drejet HK til at være en organisation, der kigger udad i stedet for indad. HK har fået bedre overenskomster – ikke mindst på kompetence og uddannelsesdelen. Det ser ud til, at vi lige holder reallønnen. Det hører også med på sejrskontoen – selv om jeg ikke selv forhandler overenskomster. Men historiske sejre for fagbevægelsen kan man ikke tale om. Du kan ikke med rette sige, at der er nogle fagforeninger eller lande, der har vundet ret meget de sidste fire år. Krisen har ramt os alle.

Du har lovet at vende medlemstilbagegang til fremgang. Hvordan synes du selv, det er gået?

- Det er jo ikke gået så godt, som jeg havde håbet. Selvom det ser ud til, at 2013 bliver det bedste år i den her kongresperiode. Vi kan ane lyset for enden af tunnelen. Men vi er stadig i tunnelen.

- Vi kan sagtens blive endnu skarpere. For det første ser det ud til, at vi ikke har vundet over sofaen endnu. En meget stor gruppe på arbejdsmarkedet er slet ikke medlem af en organisation. Nogle af dem skal vi have fat i og organisere. For det andet har vi en stor udfordring, når det gælder at organisere ledere. Her bliver vi nødt til at kigge mere indad i HK – for vi har endnu ikke fundet de rigtige tilbud til lederne.

- For det tredje mister vi stadig mange medlemmer til de gule organisationer. Men husk lige på, at jo færre medlemmer vi har, jo dårligere bliver vi i stand til igen og igen at forhandle gode løn- og arbejdsforhold hjem. Det er endnu ikke lykkedes os at få folk til at forstå, at der er en forskel på at være medlem af en billig kopi og en rigtig fagforening. Den kode har vi ikke brudt.

Hvad er dit svar til medlemmer, som synes, at HK er for dyr i kontingent?

- Vi har bestemt os til ikke at konkurrere på prisen. Skulle vi konkurrere på at være en billig fagforening og have samme prisniveau som de gule, mener jeg ikke, at vi med rette kunne kalde os en fagforening. En rigtig fagforening, skal være til stede på Christiansborg, når der skal tales uddannelse. En rigtig fagforening har tusinder af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at tage dialogen og kampen i hverdagen på arbejdspladsen. Derfor har vi valgt ikke at konkurrere på prisen.

- Når det er sagt, er vi billige i forhold til en lang række af de andre fagforeninger – fx skolelærerne, Metal, El-Forbundet og 3F. HK har trimmet sig voldsomt administrativt og organisatorisk. Det har været en hård proces, hvor vi har skilt os af med mange medarbejdere. Til gengæld er vi også bedre sikret til fremtiden end andre. Fx har vi vundet en pris for den bedste digitale a-kasse, hvilket betyder, at vores evne til at udbetale dagpenge til tiden aldrig har været bedre.

HK bliver ofte beskrevet som den pæne pige i klassen. Er du enig i det?

- Pæn-pige-betegnelsen hænger lidt ved fra gamle dage. Vi er både pæne piger og flotte fyre. Er vi en aktivistisk organisation, som er det modsatte af den pæne pige? Nej, det er vi ikke… og så alligevel. Vi har oplevet, at HK’ere både fra det private og det offentlige område har taget et par timers fagligt møde ovre i kantinen, fordi noget ikke var ok. Vi har også deltaget i adskillige demonstrationer på Rådhuspladsen, og ikke mindst har vi for nylig afleveret 85.000 underskrifter til Folketinget for bedre dagpengeregler.

- Så det ser ud til, at vi godt kan få fat i HK’ernes stemmer, når vi har fat i den rigtige sag. Men det kræver, at vi kan se udfordringerne i øjnene og udvikle nye ideer. Hvordan kan det her løses? Hvad kan vi gøre for at hjælpe vores nedslidte kolleger? Hvad kan vi gøre, hvor de er lige ved at lukke og sende opgaverne til Tjekkiet? Kan vi gøre noget i arbejdstilrettelæggelsen, eller kan vi højne virksomhedens vidensniveau ved at gå på uddannelse - måske i vores fritid? Så vores virksomhed kan bestå?

- HK er meget forhandlingsorienteret. Og i de senere år har det været vigtigere at beholde arbejdspladserne end at få mere i løn. Jeg har været meget begejstret for HK’s gamle slogan ”Vi er en del af løsningen”. Og det fordrer jo, at man kommer til forhandlingsbordet og ikke står udenfor og råber. Når man er sådan, kan man godt blive opfattet som en pæn pige. På den anden side skal vi ikke være dikkende lammehaler. Det skal da være med en kant.

Havde du håbet på at få mere indflydelse efter regeringsskiftet fra blå til rød?

- Nej! Jeg har været med for lang tid til, at et parlamentarisk skifte giver håb af den karakter. Indflydelse på Christiansborg er at kunne tælle til 90 uanset farve. Det kan godt være, at nogle tror, at når der er en socialdemokratisk ledet regering, så har vi flere numre i mobiltelefonen, end når det er en blå regering. Men de tider er forbi. I dag skal man have en bred farvepalet af mobiltelefonnumre.

Hvor godt/dårligt synes du, at ”den nye regering” har gjort det?

- Hvor godt har de gjort det? De har sgu’ gjort det lidt lunkent. Men nu fik jeg jo så en kold en skulder af den tidligere VK-regering, at selv en lunken skulder kan føles varm. Skal den nuværende regering have tid til at komme op i tempo efter en sløj start? Skal den lige have tiden til at vise, at dens ideer faktisk virker? Det synes jeg trods alt. Jeg har ikke troet, at en dansk regering med et trylleslag kan afskaffe krisen. Det kan en regering i et land med 5,5 millioner indbyggere ikke.

- Men indtil krisen bliver vendt, skal vi passe bedre på hinanden, end jeg mener, vi gør i dag på en lang række områder. Uligheden er stigende, flere ryger ud af dagpengesystemet, og der er stadig folk, der ikke får en uddannelse. Desværre har en række af HK’s medlemmer oplevet forringelser fra politisk hold de seneste år - forringelser af efterlønnen og dagpengene og forhøjet brugerbetaling på efteruddannelse. Det har da været et svigt.

Så du er ikke skuffet over regeringen?

- Jeg er mere overrasket over, at socialdemokraterne først fik en realpolitisk vinkel på arbejdet efter, at de blev valgt. Der blev sagt meget før valget, som ikke er blevet til virkelighed efter valget. Gavehumøret sluttede i det sorte tårn, hvor regeringsgrundlaget blev aftalt. Der er selvfølgelig kommet småting – lidt på integrationen, og kontanthælpsloftet er fjernet. Men målt i milliarder kroner er det, som er blevet gennemført, i småtingsafdelingen sammenlignet med det, som blev lovet.

- Nogle troede eller håbede, at de kunne gå på efterløn – de er blevet svigtet af samfundet. I stedet skal folk regne med at blive på arbejdsmarkedet, til de er 70. Fremfor at forringe efterlønnen skulle man sørge for, at arbejdsmarkedet er så attraktivt, at der ikke er brug for at gå på efterløn. - Med efterlønsreformen har man svigtet nogle. Det har vi som HK og fagbevægelse ikke kunnet stå op imod. Det må vi bare erkende.

- En af de store opgaver fremover bliver at gøre bod på tabte krige. Men vi tager kun de krige, som vi tror, vi kan vinde. Efterlønsordningen bliver desværre ikke ændret igen. Så må vi prøve at arbejde for et mere attraktivt arbejdsmarked – ikke mindst sørge for, at der er arbejdspladser, der er indrettet, så man også kan være der som 69 årig eller som 71½, eller hvor gammel man skal være til den tid. Der skal Danmark gå foran, for det arbejdsmarked er jeg endnu ikke stødt på i verden. Det eksisterer ikke for aldersgrupperingen fra 65 til 70 år.

Mere flexi mindre security

- Forringelserne af dagpengene er også et svigt i en periode, hvor der er stor arbejdsløshed. Vi har ikke haft noget imod at kigge på, om dagpengeperioden kunne være kortere, men så skulle det være i en tid med høj beskæftigelse. Vi har foreslået, at man indretter dagpengeperiodens længde efter konjunkturerne (kortere dagpengeperiode i tider med fuld beskæftigelse og længere dagpengeperiode i tider med stor arbejdsløshed, red.).

- Konsekvenserne af den forkortede dagpengeperiode har vi ikke set i fuldt omfang endnu. Vi er først begyndt at se dem, der falder ud af dagpengesystemet efter to år. Det ser ud til, at det især er de svagere grupper, som falder ud, som så får endnu sværere ved at komme i job igen.

- Dagpengereglerne vil vi arbejde for at forbedre både på den korte og den lange bane. På det seneste er Danmarks flexicuritymodel desværre blevet mere flexi og mindre security. Den skal forandres tilbage igen.

Hvad har den højeste prioritet for dig at få gennemført de næste fire år?

- At få forbedret beskæftigelsen. At flere medlemmer får forbedret deres kompetencer og uddannelsesniveau. Og så et godt arbejdsliv. Det er de tre ting, jeg prioriterer højest. Der er sgu nok at tage fat på.

- Jeg tror også, at medlemmerne gerne vil være stolte af den organisation, de betaler 1.000 kroner til om måneden for at være medlem af. Hvor er HK lige henne her? Har HK de rigtige tilbud til mig? Hvis jeg er i beskæftigelse på en god arbejdsplads og ikke bange for at blive fyret, hvad kan HK så tilbyde mig? HK skal have noget at tilbyde ud over tilstedeværelsen på den store samfundspolitiske arena. Vi skal opleves som medlemmernes fagforening. At vi ikke kun er et forsikringsselskab. At vi er den organiserende fagforening. At vi reagerer, når medlemmerne beder os om noget.

- Vi skal være medlemsvendte på en anden måde end hidtil. Hvad kan vi tilbyde dig, og hvad har du gjort selv? Ikke at vi skal lade folk sejle deres egen sø. ”Men har du det problem, så kom ind, for vi kender 10 andre, som har det lige sådan”. Et af de gode eksempler på det er fra Nordjylland, hvor nogle ledige har lavet en netværksgruppe faciliteret af HK. Det gør HK også for mig. Det kan godt være, at de ikke kan skaffe mig et arbejde, men så kan de hjælpe mig med noget andet.

- Et andet eksempel er en arbejdsplads i Vestjylland, hvor vores medlemmer klagede over dårligt arbejdsmiljø. Afdelingen kom ud på arbejdspladsen, og det viste sig, at også arbejdsgiveren kunne se, at noget var galt. Og nu er arbejdspladsen så allerede på vej til at blive bedre. Før i tiden kunne HK’s bud her være at lægge sag an mod arbejdsgiveren.

- Når det er sagt, må jeg også erkende, at vi ikke kan forhandle os til alt, hvilket HK’s store juridiske afdeling er et kontant udtryk for. Selv om der i dag er langt flere arbejdsgivere, der opfører sig ordentligt end tidligere, så flyder det altså stadig med sager i vores juridiske afdeling.

- Vi skal knytte medlemmer sammen og blive bedre til at lægge øre til deres forventninger til HK. HK er at the end of the day en forening. Vi skal være karakteriseret ved, at vi varetager foreningens medlemmers interesser.

Hvad vil du gerne huskes for?

- Jeg vil gerne huskes som den formand, der var med til at føre HK gennem krisen. Og så håber jeg at blive husket for at holde HK på foreningens vej – så vi ikke er ender med bare at være nok en privat aktør.

(Interviewet blev også bragt i HK-bladene i september)

Kongres 2013 HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk