Ring til fagforeningen

7011 4545

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag 10.00-12.00 
Søndag 10.00-12.00 
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Ring til a-kassen

7010 6789

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os

Skriv til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

Sammenhold skaber styrke og viden giver magt

06. januar 2014 Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Oplæg til debat – med tanke på at nedsætte en task force der kan følge op, give mulighed og skabe debat til brug for de 7 HK afdelinger og alle vores fantastiske medlemmer

Akademimerkonomer i HK vil være med til at sætte fokus på ikke mindst den mentale sundhed, men også det at være til rådighed for hinanden med gode input, opbakning og vejledning. 

Vi vil gøre en stor indsats for at sætte fokus på det at være en attraktiv medarbejder i en konkurrenceudsat verden, hvor det at gå på arbejdet, kræver en masse energi. Vi ønsker at være med til at sikre, at HK medlemmer er stolte af at gå på arbejdet og at de føler sig godt ”klædt” på til at klare de udfordringer de udsættes for. 

Fremtidens HK medlemmer, skal se sig selv som den brik der gør, at vi er med til at skabe udvikling og forandringer, uden nogen lider overlast.

Det hele starter med en selv – det er vigtigt at vi tager ansvar for egen krop og sætter trumf på, at vi skal behandle hinanden fair. Udvikling, uddannelse og ulighed i sundhed er fokusområder vi skal sikre kommer i højsædet. Når alt kommer til alt skal vores liv/arbejdsliv give mening!

Ulighed i sundhed

”Danmarkskortet” viser, at der eksisterer en ulighed i borgernes sundhed. Dette er i overensstemmelse med landsdækkende undersøgelser.

Social ulighed er svær at komme til livs, fordi der er tale om en yderst kompleks udfordring, som bl.a. påvirkes af børns tidlige udvikling, uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedsadfærd og sociale miljø.
I HK vil vi gøre vores bedste for at skabe bedre vilkår for alle medlemmer. Der skal sættes fokus på at understøtte de sværest stilledes muligheder for en bedre sundhedstilstand.

Udfordringen er kompleks fordi der bl.a. ofte er tale om manglende oplysning om sundhedstilbud og sammenhæng mellem livsstil og virkning, samt en lavere grad af personlig tilskyndelse til at blive sund og leve et sundere liv. Dette handler i høj grad om, at gøre medlemmerne mere kompetente til at fremme deres egen sundhed.

Hvad kan det så være HK skal være med til at sikre?

  • Fokus på at efter og videreuddanne medlemmerne – hæve deres uddannelsesniveau.
  • Fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, f.eks. ved længerevarende sygdomsperioder - brug af mulighedserklæringer, brug af 1-5-14, efteruddanne så medlemmerne stadig er attraktive for arbejdspladsen, fleksjob mm.
  • Fokus på sundhedsadfærden på den enkeltes arbejdsplads – er der mulighed for det sunde valg, gives der rådgivning om hvad der er sundt/usundt og hvad konsekvenserne er ved en usund livsstil, f.eks. ift. arbejdsevne og tid på arbejdsmarkedet?
  • Bakke op om det sociale miljø både fra arbejdsgiverne og medlemmernes side. Skabe mulighed for at det sociale miljø er i en positiv udvikling, og at alle medlemmer har mulighed for at være en del af det, på det niveau den enkeltes ønsker. Forebygge mobning og arbejde på at fjerne det hvis det sker. Den rummelige arbejdsplads, med HK som en aktiv medspiller.
  • Have et konstant fokus på arbejdsvilkår og hvordan vilkårene kan forbedres. Det kan ske både på virksomhedsplan, men også lokalt ude i de enkelte HK afdelinger.
  • Der er medarbejdergrupper, der er mere udsatte end andre og som har en dårligere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Disse grupper skal vi have fokus på; hvordan kan vi nå dem, hvad er deres behov, hvad er de motiveret for at ændre, hvordan er deres arbejdsmiljø osv.

Den kompetente medarbejder

Et sundere liv og bedre sundhedstilstand kan skabes i samspil mellem de ansatte og deres arbejdsplads, som arena for sundhedsfremme og forebyggelse. HK er en er en del af de ansattes næromgivelser, og kan via specifikke indsatser og tilbud, samt generelle rammer og politikker, sætte ind med at skabe bedre muligheder for, at medlemmerne kan få et sundere liv.

Medlemmernes sundhedstilstand er i sidste ende deres eget ansvar– og derfor handler opgaven i højeste grad om at gøre medlemmerne kompetente til at træffe de sunde valg. Det vil sige at sikre, at medlemmerne har kendskab til og viden om de måder deres livsstil og valg påvirker deres sundhedstilstand; at sikre at medlemmerne har baggrund for at træffe de sunde valg, når de står i relevante situationer i deres liv og på deres arbejdsplads, og at sikre, at medlemmerne føler, at de har kontrol over egen situation, og en følelse af, at de kan påvirke deres egen arbejdssituation.

Hvad kan det så være på en arbejdsplads?

  • Samarbejdsorganet og virksomheden har en opgave i at skabe en bedre sundhedstilstand for de ansatte. De kan skabe rammerne for indsatser og tilbud (mulighed for det sunde valg, fysisk efteruddannelse, mental sundhed og arbejdsmiljøtiltag mm.), der kan være med til at fremme den enkeltes sundhedstilstand og dermed også arbejdspladsen samlede sundhedsstilstand. Der kan også laves politikker og deraf lokale retningslinjer, f.eks. rygepolitik, rusmiddelpolitik, og sundhedsfremmepolitik.
  • Når virksomheden har stillet disse tiltag, rammer og information til rådighed, er det den enkelte medarbejders valg og ansvar at gøre hvad han/hun finder vigtigst ift. egen sundhedstilstand. Der kan dog være ting, der bestemmes for en, f.eks. hvor man må ryge, at man ikke må drikke i arbejdstiden, og at man skal bruge handsker ved specifikke arbejdsopgaver.
  • Samarbejdsorganet spiller en stol rolle ift. at sikre, at medarbejderne kan påvirke deres egen arbejdssituation på de områder hvor det er muligt. Der ud over skal den enkelte tage ansvar for egen arbejdssituation og forsøge at påvirke de steder hvor det er muligt, så der skabes de bedst mulige arbejdsforhold.

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme på arbejdspladserne handler om sundhedsrelaterede aktiviteter, indsatser og tilbud, hvor der søges efter at fremme både den enkelte medarbejders sundhed og sundhedstilstand samt den samlede folkesundhed ved at skabe rammer og muligheder for at styrke de ansattes ressourcer og handlekompetencer. Dette kan HK som organisation bakke op om og være med til at sikre, at der fastholdes fokus på området.

Sundhedsfremme handler – i kontrast til begrebet forebyggelse – om at opnå ønskværdige tilstande og processer, der kan påvirke vores helbred positivt – med fokus på styrkesider.

Her har vi som en tidssvarende fagforening mulighed for at skabe de rigtige arbejdsmæssige rammer for vores medlemmer, samt muligheder for at vores medlemmer kan holde sig sunde og have et sundt arbejdsliv.

Her er der virkelig mulighed for at tænke sundhed på tværs af arbejdspladser, lokalt som regionalt – fordi det arbejde, som er i gang i det enkelte Centre og arbejdspladser, understøtter og fremmer de ansattes sundhed og folkesundheden generelt, og vi kan videns dele omkring tiltag og erfaringer. 

HK kan og skal være med til at sikre, at der skabes en sundhedspolitisk dagsorden ude decentralt med mulighed for, i de kommende år, at sætte større fokus på sundheden på alle arbejdspladser – og synliggøre arbejdspladserne som sunde virksomheder, med HK som en fagforening der tager et medansvar for at vores medlemmer er på forkant med det sunde valg.

Sammenhold skaber styrke og viden giver magt – når den anvendes med omhu og omtanke.

Lilly Pedersen
Frederikshavn 


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk