HK.dk logo

Nu sidestiller loven følger af sygdom med handicap

10. december 2014  |  HK Stat  | 

hovedpine

Dommen kan få betydning for andre, som har fået nedsat funktion som følge af sygdom. Foto: Colourbox

Hvis en medarbejder får en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, kan den sidestilles med handicap – og er derfor omfattet af Forskelsbehandlingsloven. Det fastslår en nyligt afsagt dom, hvor et HK Stat-medlem fik medhold i, at arbejdspladsen brød princippet om ligebehandling ved at fyre hende.

Det var i strid med Forskelsbehandlingsloven, at et HK Stat-medlem ansat som konsulent ved en statslig institution i september 2011 blev sagt op, efter at hun var blevet ramt af en hjerneblødning året før. Den funktionsnedsættelse, som kvinden fik som følge af sygdommen, er nemlig også at betragte som et handicap, og en arbejdsgiver må ifølge lov om forbud mod forskelsbehandling ikke forskelsbehandle på baggrund af handicap.

Efter at have været sygemeldt i 5 måneder begyndte kvinden i juni 2011 i praktik på sin arbejdsplads for at få afklaret, hvad hun ville kunne klare fremover. Praktikken kunne vare op til 2 gange 13 uger. Af Hjerneskadeforeningen blev arbejdsgiveren rådet til, at kvinden fik mulighed for støtte til at udføre sit arbejde. Arbejdsgiveren valgte dog i september 2011 at opsige hende ved årets udgang, da man ikke mente, at hun levede op til de faglige krav i jobbet. Selv mente hun, at afskedigelsen var usaglig og gik derfor til HK for at få hjælp til at føre en sag. Men om hendes forløb kunne omfattes af Forskelsbehandlingsloven var tvivlsomt, da praksis på det tidspunkt var at skelne mellem sygdom og handicap.      

EU-dom satte kursen

At sygdom nu også kan være handicap i lovmæssig sammenhæng er en følge af en EU-dom, der blev afsagt i april 2013. Her havde HK anlagt erstatningssag for to medlemmer, der var blevet opsagt på grund af handicap i forbindelse med sygdom.

Dommen fastslog, at ’en helbredelig eller uhelbredelig sygdom, som medfører en fysisk,mental eller psykisk begrænsning, kan sidestilles med et handicap’.

I den konkrete sag, som HK Danmark førte for HK Stat-medlemmet, vurderede Byretten i november 2013, at hendes sygdom var at betragte som et handicap, og at arbejdspladsen ikke havde stillet tilstrækkelig støtte til rådighed fx i form af en mentor eller feedback på hendes opgaveløsning med henblik på fastholdelse. Der var derfor tale om brud på princippet om ligebehandling. Det er arbejdsgiverens opgave at bevise, at der ikke er sket et brud – hvilket dommerne vurderede, at den ikke kunne. Virksomheden blev derfor dømt til at betale medlemmet en godtgørelse på 240.000 kroner plus sagens omkostninger.

Medhold i landsretten

I oktober 2014 ankede virksomheden sagen, men også i Landsretten fik HK og medlemmet medhold.      

Jeanette Hahnemann, souschef i HK Danmarks Juridiske Kompetencecenter, vurderer, at afgørelsen vil få betydning for andre HK-medlemmer i lignende situationer.

- Vi hører fra mange medlemmer, som er blevet syge og har fået følgevirkninger, som medfører ændringer i deres arbejdsevne. Nu er det slået fast, at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at fastholde dem på arbejdspladsen.

Ifølge Jeanette Hahnemann skaber resultatet af dommene en ny situation på arbejdsmarkedet.

- Arbejdsgiverne skal lære at fastholde ved at tænke utraditionelt og skabe nye arbejdsgange. De har længe selv ønsket muligheder for fastholde deres medarbejdere. Nu får de det. Så skal de også leve op til at gøre det.  

lov om forbud mod Forskelsbehandling, Bilag 1, Artikel 5

Tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang
Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, foretages der tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis denne byrde i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats handicappolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.

  

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk