Ring til fagforeningen

7011 4545

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag 10.00-12.00 
Søndag 10.00-12.00 
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Ring til a-kassen

7010 6789

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os

Skriv til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

Højdepunkter fra året der gik – og et blik på det næste

30. december 2014  |  HK Stat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

HK Stats formand Rita Bundgaard og næstformand Peter Raben ser tilbage på udvalgte initiativer og hændelser fra 2014 og kigger frem på nogle af dem, der vil indtræffe i 2015.


Det skete i 2014:

Rita Bundgaard

Formand for HK Stat Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard

Mange interesserede sig for OK15-optakt 

Sidste halvdel af året har i høj grad båret præg af den kommende overenskomst for HK-faggrupperne i staten. Ikke kun i HK Stat internt, men også blandt medlemmerne har OK15 fået stor opmærksomhed. I juni tog vi en ny mulighed i brug og oprettede netværket Din OK15 på HK’s nye hjemmeside HK.DK. Her har medlemmer og tillidsrepræsentanter flittigt forslået, kommenteret og debatteret en lang række spændende ønsker til deres arbejdsliv. De 7 lokale HK-afdelinger har desuden afholdt OK15-medlemsmøder, hvor mange mødte op til debat og med forslag til overenskomstkrav.   

Indsatser med medlemmerne i centrum 

HK vedtog på kongressen i 2013 at være en såkaldt organiserende fagforening. Det vil sige, at du som medlem – og dine interesser – er centrum for vores aktiviteter. Med det viser vi samtidig ikke-medlemmer, at det er attraktivt at blive en del af arbejdspladsens faglige fællesskab, som derved bliver endnu stærkere. For at blive klogere på, hvordan vi i HK Stat bedst er Den Organiserende Fagforening (DOF) mødtes alle sektorbestyrelser fra afdelingerne, fra brancheafdelingen og alle medarbejdere til DOF-landsmøde i Svendborg den 21. november. Vores mål er, at alle nuværende og potentielle medlemmer oplever, at HK er lige præcis dem. Derfor vil vi fortsat arbejde med indsatser, som styrker arbejdspladsfællesskabet, og som tilgodeser medlemsgrupperne og det enkelte medlems forventninger.  

Stor sag om forsvarsansattes pension vundet 

 Den 25. marts vandt HK Stat en omfattende faglig voldgiftsag mod Moderniseringsstyrelsen. Sagen handlede om, at styrelsen i 2012 var ophørt med at efterbetale et stort pensionsbeløb, som ansatte i forsvaret var blevet snydt for tilbage i 2003. Kun 39 nåede at få deres penge, inden forsvarets administration stoppede udbetalingerne, fordi man i Moderniseringsstyrelsen ikke mente, der var hjemmel til at gøre det. Vi var uenige og rejste sagen – og fik medhold. 1.079 nuværende og tidligere forsvarsansatte har nu fået – eller vil snarest få – efterbetalt deres pension til en værdi af cirka 26 millioner kroner.   

Medlemmer blev spurgt om deres uddannelser 

Uddannelse stod højt på vores fagpolitiske dagsorden året igennem. Det er baggrunden for, at 4.000 medlemmer i august modtog en e-mail med opfordring til at deltage i en elektronisk spørgeundersøgelse om deres uddannelse. Formålet med at kortlægge de mange forskellige uddannelser, de statsansatte HK’ere har bag sig, er, at vi får et bedre grundlag for at udvikle nye, målrettede tilbud om uddannelse og efteruddannelse. Med dette tiltag ønsker vi at medvirke til, at medlemmerne i endnu højere grad er rustet til at løse fremtidens komplekse opgaver, således at disse så vidt muligt forbliver i HK’ernes hænder fremfor at blive overtaget af akademikere.    

Dialogforløb for nye tillidsrepræsentanter 

Alle tillidsrepræsentanter, som i 2013 gennemførte HK’s TR-uddannelse, inviterede vi i det tidlige forår til at deltage i TR-Forum (link udgået 26/10/16). Med dette tiltag ønsker vi at skabe mere viden og sammenhæng mellem HK Stats centrale fagpolitiske aktiviteter og den funktion som TR har i hverdagen på medlemmernes arbejdspladser. Første møde blev holdt i København i marts, hvor vi mødte 14 nye tillidsrepræsentanter fra hele landet. I april tog hele gruppen på studietur til Stockholm for at hente inspiration fra svenske fagforeninger og sætte fokus på det personlige lederskab, og i september mødtes vi for sidste gang fysisk om en OK15-dagorden. Vi ser frem til TR-Forum for et nyt hold nyuddannede tillidsrepræsentanter i 2015.  

Tillidsrepræsentanter fik læring og inspiration på TR-træf 

Tillidsrepræsentant nu og i fremtiden. Det var titlen på TR-træffet, som 250 tillidsrepræsentanter deltog i på Nyborg Strand den 28. august. Dagen var tætpakket med workshops, videndeling og underholdning – alt sammen skræddersyet til HK-tillidsrepræsentanter i staten. En af gæsterne var alle statsansattes arbejdsgiver finansminister Bjarne Corydon, som debatterede med HK Stats formand Rita Bundgaard. På forhånd kunne alle medlemmer give deres tillidsrepræsentant spørgsmål med på et postkort – ligesom mange deltagere benyttede Twitter som en mulighed for at byde ind med spørgsmål og kommentarer til ministeren.

Det skal ske i 2015:

Peter Raben

Næstformand for HK Stat Peter Raben. Foto: Mikkel Østergaard

HK gør 2015 til et arbejdsmiljøår 

Det står sløjt til med arbejdsmiljøet på mange statslige arbejdspladser, især det psykiske arbejdsmiljø. Nedskæringer, omstruktureringer, stort arbejdspres og ikke altid lige vellykkede digitaliseringer sætter sit præg på dagligdagen – ofte med pres og stress til følge. Derfor bliver psykisk arbejdsmiljø et af temaerne i overenskomstforhandlingerne, men også et emne som HK sætter særligt fokus på i det nye år. Startskuddet lyder den 28. april på arbejdsmiljøets internationale dag. Der vil blive en række aktiviteter og tilbud henvendt til det enkelte medlem af HK samtidig med en række indsatser rettet mod de mange HK’ere, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. De mange initiativer skal give inspiration og støtte til, hvordan du som medlem eller måske tillidsvalgt gennem det faglige fællesskab på arbejdspladsen kan styrke og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Et sygt arbejdsmiljø er et alvorligt problem, der skal løses, fordi de økonomiske og menneskelige omkostninger er store. Et sundt arbejdsmiljø betaler sig, fordi det skaber trivsel og arbejdsglæde.

Uddannelse står fortsat højt på dagsordenen 

En god uddannelse er vigtigere end nogensinde. Det gælder også på de statslige arbejdspladser. Med reformen af erhvervsuddannelserne har vi et godt afsæt for at få en ny kontoruddannelse, der matcher fremtidens krav til kompetencer. Ligeledes er uddannelser på professionsbachelorniveau i stigende grad en vej ind i HK-fagene med en god faglig ballast. Nu skal vi blot have de statslige arbejdsgivere til i højere grad at forstå, at det ikke bare handler om at have den længst mulige uddannelse, men at have den rette uddannelse til den rette opgave. Samtidigt skal vi også have sat mere gang i kompetenceudvikling af de HK’ere, der allerede er ansat i staten. Det gælder om at komme fra ord til handling, så efter- og videreuddannelse får en større vægt og prioriteres med såvel tid som penge, så vi udnytter de muligheder, vi har i kraft af overenskomsten. Arbejdsgiverne har et stort ansvar i den sammenhæng, men du har også som medlem en rolle at spille i din kompetenceudvikling. HK Stat har en række initiativer på vej og vil blandt andet med udgangspunkt i undersøgelsen af medlemmernes uddannelsesniveau tage endnu flere skridt på den uddannelsesmæssige vej, så HK’ere står stærkt rustet og er attraktive medarbejdere i staten.        

OK15-forhandlinger fra nu og frem til marts 

Som det sidste kort før juleferien udvekslede Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) krav med Moderniseringsstyrelsen. I januar skal vi så i gang med de egentlige forhandlinger. Du kan følge med på Ritas blog – frem til, at vi forhåbentlig har et resultat, som kan komme til elektronisk afstemning blandt alle medlemmer. Bliver det vedtaget, træder den nye overenskomst i kraft pr. 1. april.   


I ønskes alle et godt nytår

nytårsraket

HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.



OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk