HK.dk logo

Tove fik 240.000 kroner i erstatning – efter principiel dom om forskelsbehandling

26. januar 2015  |  Midt

Når Tove Dahlmann i dag er ovenpå igen efter en aneurisme-blødning i 2010, så er det ikke hendes tidligere arbejdsgivers fortjeneste. Den er tværtimod blevet dømt i både by- og landsretten for forskelsbehandling og til at betale 240.000 kroner i erstatning.

Efteråret  2010: Det er egentlig en ganske normal arbejdsdag på den maritime skole SIMAC for Tove Dahlmann, da en dundrende hovedpine sætter ind. Hovedpinen tager til i styrke og den ubehagelige fornemmelse bliver bare værre og værre. Og fra det øjeblik kollegerne får lagt Tove på en sofa, går der tre uger, før hun vågner igen på Neurorehabiliteringscentret i Hammel. Hovedpinen havde været ét af symptomerne på den aneurisme-blødning i hjernen, der med ét trak tæppet væk under Tove Dahlmanns tilværelse. Efter aneurisme-blødningen fulgte store operationer og benhård genoptræning, som Tove mestrede, fordi hun havde Karsten ved sin side. Og fordi hun vidste, at der var et job at vende tilbage til. Endda med en aftale om virksomhedspraktik, der kunne give Tove en blød opstart.  

Efteråret 2014: Det er en god uge, Tove har foran sig. For der er gode timer og aftaler i kalenderen. Ét sted skal hun hjælpe med bogholderiet, et andet skal hun, med baggrund i en Microsoft-certificering som Office-Specialist erhvervet i juni 2013, undervise i brugen af Office-pakkens mange funktioner. For sådan er det i TD Consult -  Toves nye arbejde – eller rettere hendes egen virksomhed, hvor kunderne har glæde af en rutineret og alsidig konsulent.   

”Thi kendes for ret…”

Domsafsigelse

Det blev også i 2014, at der blev sat et endeligt punktum for den opslidende retssag, der fulgte, da Toves tidligere arbejdsplads SIMAC ikke levede op til aftalen om virksomhedspraktik. ”Forskelsbehandling” lød dommen i landsretten, der dermed blot stadfæstede dommen fra byretten:

- Min drivkraft undervejs i retssagen har været, at hvis den behandling, jeg fik, var OK, hvad så med alle de andre langtidssyge i Danmark? Skulle det virkelig være tilladt at behandle folk på den måde? Det ville det have været, hvis vi ikke havde vundet den her sag, konstaterer Tove og undrer sig over en arbejdsgiver, der lod det komme så vidt:

- Havde ledelsen på SIMAC opført sig lidt pænere og mere normalt undervejs, er jeg ikke sikker på, jeg havde taget skridtet til en retssag, men jeg havde det sådan, at hvis jeg ikke protesterede over den hårrejsende behandling, jeg havde fået i virksomhedspraktikken, ville det være det samme som at give SIMAC ret i deres påstande og de var efter min egen og eksperternes vurdering forkerte og dommerne i såvel by- som landsret gav os da også ret. 

- Jeg har mange gange undret mig over, hvad, der egentlig skete på SIMAC dengang, det var helt surrealistisk: fra knus, kram, blomster og gaver til at blive tilsvinet i den grad på meget kort tid uden at vi kunne få at vide præcist, hvad de mente, der var så dårligt.  

- Hvad, der var sket, hvis jeg ikke havde ikke havde haft min dejlige mand, begge vore familier og en stor kreds af gode venner til at støtte op om os, tør jeg slet ikke tænke på. 

- Mens jeg var syg, var der ingen grænser for, hvad der kunne lade sig gøre i forhold til den virksomhedspraktik, der skulle hjælpe mig tilbage i mit job som konsulent. Jeg tænkte jo på mit job allerede et par timer efter, at jeg vågnede igen, og jeg glædede mig til, at jeg skulle starte i virksomhedspraktik på SIMAC den 8. juni 2011. 

- Jeg satte stor pris på, at SIMAC accepterede Jobcentrets tilbud om virksomhedspraktik med mulighed for forlængelser, fordi det gav mig mulighed for den bløde opstart, jeg havde behov for; det var meget tidligt, jeg startede op efter min alvorlige sygdom, og virksomhedspraktikken betød, at min fysik ville få mulighed for gradvist at færdig-restituere sig. At jeg efter kun ni ugers virksomhedspraktik uden varsel af nogen art fik besked om, at jeg ville blive fyret, slog benene væk under mig, og fik mig til at rette henvendelse til HK. Ikke for at konflikten med SIMAC skulle eskalere – mit højeste ønske var jo stadig at kunne fortsætte som konsulent hos SIMAC, men vi havde helt klart brug for sagkyndig hjælp i den fastlåste situation, vi var havnet i.

Fra skåltaler til stor skuffelse

Tove og hendes ægtefælle Karsten havde forud for praktikken haft gode møder med SIMAC’s ledelse, hvor der blev aftalt nogle gode og klare rammer for praktikken. For eksempel at Tove skulle have en løbende og skriftlig evaluering af sin indsats, så hun og virksomheden i fællesskab kunne justere på praktikforløbet. Netop den manglende skriftlige evaluering er en af de fodfejl, der har fået SIMAC dømt til at betale Tove seks måneders løn og sagens omkostninger i øvrigt:

- Vi spurgte klart og tydeligt ledelsen til, hvordan virksomhedspraktikken skulle foregå. Budskabet var helt klart. SIMAC var klar til minimum to praktikperioder af 13 uger hver. Direktøren sagde: ”Du har lavet så meget godt for SIMAC…”. Og Toves nærmeste chef starter med på det første opfølgningsmøde i virksomhedspraktikken 5/7 2011 med Tove, Karsten og de øvrige involverede parter, bl.a. Jobcentrets og Hjerneskaderådgivningens repræsentanter at sige, at ”… SIMAC hjælper gerne Tove igennem dette” og ”jeg er træt af, hvis Tove føler sig presset til at skulle præstere, det er ikke hensigten ”, men giver alligevel udtryk for sine private fordomme: ”…vi skal jo huske, at Tove er hjerneskadet” og ”Tove bliver aldrig den, hun var før” , fortæller Karsten, mens Tove fortsætter: 

- Hjerneskaderådgivningen var med inde over og havde blandt andet været med til at definere nogle skånehensyn. Et af dem var den løbende og skriftlige tilbagemelding på mine opgaver, men i stedet blev jeg mødt med dyb tavshed fra min nærmeste chef og en direktør, der var helt usynlig under virksomhedspraktikken, fortæller Tove om den manglende dialog forud for den opsigelse, der kom både uventet og skuffende:

- På opfølgningsmødet den 2. september 2011 bliver alle garantier og skåltaler pludselig skiftet ud med store skuffelser. Jeg får et varsel om at blive fyret og får at vide, at min indsats i praktikken havde været helt ubrugelig. I min opsigelse står der, at mine faglige kvalifikationer ikke var på konsulentniveau, og at jeg manglede sociale kompetencer. Jeg var naturligvis fuldstændig knust og kunne hverken sige buh eller bæh. For forud var den eneste indikation på, der var noget galt, at jeg ikke kunne få en dialog med min chef. Det var det eneste faresignal. Den manglende skriftlige feedback, der ellers var aftalt som et must efter råd fra Hjerneskaderådgivningen, var da også en del af baggrunden for dommen imod SIMAC i landsretten, siger Tove, mens Karsten tilføjer:

- Vi blev meget hårdt ramt af det, fordi vi havde nogle forventninger ud fra, hvad der var aftalt med direktøren selv. Det var jo den proces, der skulle bringe Tove tilbage igen.

En allieret på banen

Tove Dahlmann og Karsten Petersen indrømmer gerne, at de har været igennem et usædvanligt hårdt og opslidende forløb, fordi selve sygdoms- og genoptræningsforløbet blev fulgt af de nedslående oplevelser hos SIMAC og siden af de to retssager i henholdsvis by- og landsretten. Et af lyspunkterne undervejs var alliancen med HK, der blev indgået, da Tove fik sit opsigelsesvarsel:

- Kort efter det forfærdelige møde på SIMAC tænkte jeg, at jeg jo ikke havde fået den aftalte information undervejs. Det var derfor, jeg kontaktede HK, der reagerede med et ”…det her lyder ikke helt rigtigt” og foreslog, at jeg brugte min mulighed for en skriftlig indsigelse i forhold til opsigelsen. Det gjorde jeg og skrev en lang indsigelse, der fik HK til at sige, at ”…din hjerne fejler s’gu da ikke noget”. Under retssagen kom det frem, at SIMAC betragtede det som særdeles tvivlsomt , at jeg selv havde skrevet den. De havde jo sagt, jeg var hjerneskadet og havde lavet ubrugeligt arbejde under virksomhedspraktikken, siger Tove helt tørt og dog med et lille smil på læben, der siger mere end 1000 ord om hendes oplevelser med den tidligere arbejdsgiver. Til gengæld var Tove og Karsten glade for samarbejdet med faglig konsulent Charlotte Iversen fra HK Midt, der fortæller om de første skridt:

- I første omgang havde vi dialog med SIMAC og Personalestyrelsen, hvor vi fra vores side talte om, at det var en usaglig opsigelse, fordi Tove ikke havde fået feedback. Fordi der ikke var skriftlig dokumentation for arbejdsgiverens påstande og heller ingen skriftlige eller mundtlige advarsler forud for opsigelsen, fortæller Charlotte og fortsætter:

- Vi bad om dokumentation, talte med SIMAC’s direktør og forsøgte at indgå et forlig på tre måneders godtgørelse. Det indvilligede modparten ikke i, da de havde kontaktet Personalestyrelsen, hvor de fik at vide, at det havde været ok, som de havde gjort. Derfor lavede vi i første omgang et uenighedsreferat.

Jurister: ”…det er jo forskelsbehandling”

Da HK Midt på et tidspunkt havde forbundets jurister fra Juracom på besøg, benyttede Charlotte sig af muligheden for at vende Toves sag med dem:

- Jeg synes jo selv, at sagen lugtede fælt, og meldingen fra juristerne var da også, at ”…den der sag… det er forskelsbehandling”. Den skulle vi bare starte op. For området var så nyt og handicapbegrebet er ikke defineret skarpt endnu. Derfor havde sagen principiel karakter, siger Charlotte, mens Tove tilføjer:

- Lige netop det principielle var noget af det, der gjorde, at vi sagtens kunne holde motivationen. Vi følte os simpelthen uretfærdigt behandlet, og det skulle ikke gå upåtalt hen. Jeg følte mig samtidig svinet til med de ting, der stod i opsigelsen. Derfor var Karsten og jeg parate til at kæmpe kampen. For sagen slutter jo ikke, når du henvender dig til HK. Der starter den først. Til gengæld betød det ufatteligt meget, at vi havde Charlotte som fast kontaktperson. Det betød samtidig meget, at min tidligere arbejdsgiver Ringe Maskinforretning sagde ja til at lade mig gøre min virksomhedspraktik færdig hos dem.

Godt ud på den anden side

En blødning i hjernen. Flere store operationer. Et meget krævende genoptræningsforløb. En virksomhedspraktik, der ikke levede op til de berettigede forventninger. En retssag, der endte med at køre over to instanser. Virksomhedspraktik i ny virksomhed. Etablering af eget firma… Tove Dahlmann og Karsten Petersen stod for nogle år siden pludseligt for foden af en meget stejl bakke, som de skulle mestre sammen. Det har de gjort – med masser af skuffelser og tilbageslag undervejs. Men også med en fightervilje, der har bragt Tove dertil, hvor hun er i dag. Hun er kommet op af bakken og godt ud på den anden side. Er blevet rask og selvstændig med eget firma, hvor hun nu hver dag beviser, at hun er helt tilbage igen, og at SIMAC  i den grad tog fejl og behandlede hende urimeligt. Den forskelsbehandling har retten nu sat ord og beløb på. Dermed har også Tove og Karsten fået sat det punktum, de havde brug for at sætte for en sag, der var af principiel karakter. For dem og for en masse andre.


se alle de fordele 
du kan få glæde
af som hk-medlem 


HK Medlemsfordele

Få tips, tricks, nyheder og hør om kommende arrangementer:


HK Midts Facebookside

general- forsamlinger 2018

Se oversigten

general- forsamlinger 2018


Se oversigten

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk