HK.dk logo

Syge får kortere snor i kommuner og regioner

25. marts 2015  |  Lars Friis

Kommuner og regioner er blevet hurtigere til at fyre ansatte, der har lange eller mange sygeperioder. Tidligere viste arbejdsgiveren mere omsorg, men den er ifølge tillidsfolk og HK’s konsulenter i stor udstrækning erstattet af jura og en jagt på begrundelser for at fyre den syge. ”Det gode sygefraværsforløb” skal i højere grad i fokus igen, mener HK Kommunal.

I løbet af halvandet år er 350 HK’ere i kommuner og regioner blevet afskediget, mens de har været sygemeldt. En tilsvarende statistik er ikke lavet tidligere, men blandt HK Kommunals faglige konsulenter er der enighed om, at tallet er meget højere end tidligere, og at de kommunale og regionale arbejdsgivere er blevet mere kontante over for de syge medarbejdere. I nogle tilfælde nærmest brutale.

- Vi oplever i et stigende antal tilfælde, at HR-afdelingen sender jurister med til omsorgssamtaler, og på mig virker det som om, at de er der for at lede efter begrundelser for at fyre den syge medarbejder. Af den syge opfattes det sådan, at disse samtaler, der egentlig skulle hjælpe dem, mere har karakter af en tjenstlig samtale, hvor de er under anklage, fortæller Klaus Reippurt Nielsen, faglig konsulent i HK Sjælland.

Afdelingen har i perioden håndteret cirka 80 afskedigelser, hvor sygefravær er angivet som årsag. Dermed er Sjælland overrepræsenteret med cirka 60 procent i forhold til gennemsnittet for alle HK-afdelinger. 

Tillidsfolkene melder om, at omsorgssamtaler og mulighedssamtaler i stigende udstrækning emmer af mistillid.

Klaus Reippurt Nielsen mener, at tallene kun viser ”toppen af isbjerget”, fordi lederen og den syge ansatte ofte bliver enige om at angive en anden begrundelse end sygefravær, når man er nået frem til at ville stoppe ansættelsesforholdet. 

Til gengæld indrømmer han også, at hans opfattelse af en tiltagende konfronterende linje fra arbejdsgivernes side er farvet af, at HK-afdelingen for det meste kun bliver involveret, når sagen er kørt i hårdknude.

- Det ændrer dog ikke på min opfattelse af, at de syge har fået kortere snor. Tillidsfolkene melder om, at omsorgssamtaler og mulighedssamtaler i stigende udstrækning emmer af mistillid. Det er også det, jeg oplever, når vi bliver tilkaldt for at matche de jurister, som HR-afdelingen sender til disse samtaler. Det virker ofte som om, at møderne bare bliver afviklet, så man kan lave et referat, der senere kan indgå i en afskedigelsessag.

Hårde konsekvenser 

Han har indtryk af, at juristerne er ivrige efter at følge personalepolitikkens afsnit om sygefravær, fordi de ved, at det i en eventuel afskedigelsessag kan tale til fordel for den sygemeldte, hvis politikken ikke er blevet fulgt. 

- Men jeg ser også tilfælde på, at man er ekstremt nidkær. Hvis der i et forløb opstår komplikationer, så den syge har vanskeligt ved at følge en aftale om at vende tilbage til arbejdspladsen i en bestemt takt, kan arbejdsgiveren pludselig betragte det som et kardinalpunkt, om at forløbet strækker sig over et bestemt antal uger, eller om den syge er kommet op på 20 eller 25 timer på et bestemt tidspunkt. Nogle gange bliver jeg ret overrasket over den hårde linje, fortæller Klaus Reippurt Nielsen.

Guide til det gode sygefraværsforløb

HK Kommunal har lavet en guide til det gode sygefraværsforløb. Her kan du læse hvad du kan gøre, både hvis du selv er syg, hvis du er kollega til en syg eller hvis du er leder eller tillidsrepræsentant.

Guide til det gode sygefraværsforløb i kommuner og regioner.

KL: Vi har den bedste intention i verden

For de kommunale arbejdsgivere ser billedet af indsatsen i forhold til de syge noget anderledes ud end det, som HK Kommunals konsulenter har. 

- Vi gør meget mere i forhold til de syge, end vi gjorde for fem år siden, og nøglen er en tidlig indsats og hurtigt at få en dialog om at vende tilbage. Statistikken viser nemlig, at jo længere tid den syge har været væk fra arbejdspladsen, jo vanskeligere er det at vende tilbage. I det er der indbygget en delikat balance, og nogle gange kan den syge måske opfatte det som et negativt pres, men vi har altså den bedste intention i verden, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune (K) og formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening. 

KL’s forstærkede indsats har baggrund i en konstatering af, at kommunernes i særlig grad lider under et højt sygefravær.

- Vi er den sektor på arbejdsmarkedet, der har det højeste sygefravær. Jeg kender godt argumenterne for, at særlige forhold gør sig gældende i kommunerne. De handler især om tre ting: At kommunerne har en større andel af kvinder ansat, og kvinderne er lidt mere syge end mænd, at den tættere borgerkontakt giver større smitterisiko, og at vi i kommunerne generelt er lidt mere rummelige arbejdsgivere. Men det ændrer ikke ved, at vi må gøre en særlig indsats for at få sygefraværet ned.

Michael Ziegler mener, at forliget om den kommende overenskomst viser de kommunale arbejdsgiveres gode intentioner.

- Det er måske netop ansatte, der er syge af psykiske årsager, der kan føle sig pressede i forbindelse med den forstærkede indsats over for sygefraværet. Derfor er jeg glad for, at vi har lavet en aftale om en indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det understreger, at vi gerne vil gøre det her på en god og ordentlig måde.

Aftalen i overenskomstforliget hedder ”Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø” og handler om at få skabt et ”tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem”. 

Midlerne er blandt andet en større formidlingsindsats og oprettelsen af et rejsehold, der kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere problemstillinger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

- Som forsker kan man undre sig

Det er katastrofalt for den enkelte, og arbejdspladsen mister viden, hver gang en medarbejder bliver fyret, og også samfundsøkonomisk kan det være ret kortsigtet, mener Merete Labriola, der er seniorforsker ved Marselisborgcentret, Dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling. 

Hun kender ikke selv til tal, der viser, at kommuner og regioner er blevet hurtigere til at afskedige syge medarbejdere, og hun undrer sig over, at de offentlige arbejdsgivere skulle gribe til den løsning over for sine egne medarbejdere, når den jo netop har til opgave at tage sig af svage borgere.

- Men det overrasker mig ikke, hvis udviklingen er gået i den retning i det offentlige. Det er en naturlig følge af, at man økonomisk er meget pressede, og at man har forkortet perioden for ret til sygedagpenge fra 12 til seks måneder. Jeg kender til eksempler på kommuner, der i deres budgetter på forhånd har kalkuleret med et reduceret sygefravær. Det lægger et stort pres på de lokale ledere, siger Merete Labriola.

Hun kalder det kortsigtet at fyre de syge, fordi det kan være meget vanskeligt igen at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man først har været syg og siden ledig i en længere periode, og hun er bekendt med, at både offentlige og private arbejdsgivere i andre lande, bl.a. Holland og Norge, har en langt mere udstrakt forpligtelse til at få syge fastansatte tilbage i jobbet, før man har ret til at afskedige dem.

- Når der i Danmark har været så stærk fokus på sygefravær i den offentlige sektor, skyldes det blandt andet, at statistikken viser et noget større fravær her end i det private. Men hvis man kompenserer for køn og alder, er der ingen forskel mellem de to sektorer. For eksempel er 77 procent af de offentligt ansatte kvinder, der generelt har flere sygedage end mændene.


guide til det gode sygefraværsforløb


Registrer dit arbejdsområde og din mail


Det tager to minutter

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk