HK.dk logo

Send besked til forfatter


Annuller

Transportministeren går ind i sagen om fribefordringen

27. maj 2015  |   |   | 

Magnus Heunicke. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen

Magnus Heunicke. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen

Banedanmarks varsel om opsigelse af fribefordringen for alle ansatte har forståeligt nok skabt en voldsom utilfredshed, og HK Trafik & Jernbane har nu bedt transportminister Magnus Heunicke om at gå ind i sagen for at finde en løsning der sikrer frikortet. Samtidig er vi i tæt kontakt med de øvrige faglige organisationer.

Tirsdag 26. maj havde Andreas Hasle, formand, et hastemøde med ministeren hvor han fik overrakt et  brev hvoraf det klart fremgår, hvilke negative konsekvenser det kan have for medarbejderne og Banedanmark som virksomhed. Læs mere herom i henvendelsen her   


Det må bero på en økonomisk misforståelse   

Hele problemet er opstået, fordi DSB som følge af sin nye trafikkontrakt har gennemført voldsomme prisstigninger på de frikort Banedanmark o.a. hvert år køber til sine medarbejdere. Det betyder samlet set, at Banedanmarks udgift stiger fra 6 mio. kr. i 2014 til ca. 25 mio. kr. i 2016. Og det har man sagt nej til.   

- Alt taler for, at hvis DSB opnår en økonomisk gevinst ved bortfald af fribefordringen, så vil den under alle omstændigheder blive mere end opvejet af 1) eventuelle merbevillinger til Banedanmark til dækning af DSBs forhøjede priser på arbejdsrelateret rejseaktivitet, eller omkostninger til et støt stigende behov for firmabiler, og ekstra administration af tjenesterejser, 2) de ansattes adgang til fremover at benytte det skattemæssige befordringsfradrag og 3) en økonomisk kompensation til de berørte medarbejdere, som Kammeradvokaten ved en tidligere lejlighed, har medgivet os. Det er derfor meget svært at se perspektivet i denne beslutning, udtaler formand Andreas Hasle.   

- HK Trafik & Jernbane er af den opfattelse, at det varslede bortfald af fribefordringen er en ”utilsigtet virkning” af Trafikkontrakten med DSB. Det giver nemlig ingen mening i økonomisk henseende for statskassen og Banedanmark – tværtimod. Afskaffelsen af fribefordringen vil de facto betyde en samlet merudgift for det offentlige, som kan dokumenteres, fastslår Andreas Hasle.   - Sammenligner man med forholdene i den private sektor, så ses de samme medarbejdergoder i flere store brancher, som en del af en ”lønpakke”. F.eks. rabatter og gratisydelser på kerneprodukter til ansatte indenfor transport -, handels - og servicebranchen. Alt sammen underlagt de samme beskatningsregler, supplerer formanden.   

En afskaffelse af frikortet kan koste dyrt for Banedanmark   

- Adgang til fribefordring til medarbejdere i Banedanmark er ikke en exceptionel ”forkælelse” af en gruppe offentligt ansatte. Det er et nøje gennemtænkt medarbejdergode, som understøtter udførelsen af kerneopgaverne i Banedanmark, herunder i løsningen af den omfattende interne rejselogistik og udbygning af relationen til togoperatørerne.   

- Virksomheden kan også glæde sig over, at fribefordringen har givet grobund for en stor geografisk fleksibilitet og mobilitet, et tæt akutberedskab og en uvurderlig dynamisk videndeling blandt medarbejderne. Det er noget der har ekstra stor betydning i en branche i rivende udvikling, hvor staten investerer milliardbeløb i at opgradere banekapacitet, trafikstyring, jernbanesikkerhed og nyt togmateriel, fortsætter Andreas Hasle.   

- Herudover har fribefordringen indtil nu, understøttet den del af virksomhedskulturen som er nødvendig for at sikre ”sammenhængskraften og synergien” i en meget geografisk spredt virksomhed. Noget der i sagens natur også giver særlige transportmæssige udfordringer for medarbejdere og ledelse på tværs af landet. Det drejer sig herudover også om faglige og sociale netværk, fritids – og sportsarrangementer, kulturelle tilbud samt senioraktiviteter i relation til jernbanen / arbejdspladsen.   

Et uretfærdigt overgreb mod medarbejderne – men vi lægger os ikke på maven  

 - En netop gennemført medlemsundersøgelse viser, at medarbejderne opfatter et bortfald af fribefordringen, for at være direkte ”usagligt begrundet og uretfærdigt”. Der er en stor risiko for, at det vil kunne skade den samlede motivation og fleksibilitet i virksomheden - noget der er velkendt i andre virksomheder når ledelsesbeslutninger kan opfattes uretfærdige.  

 - De berørte medarbejdere vil individuelt få en øget transportomkostning, der med rette vil kunne opfattes som en uretfærdig lønnedgang.   

- Afskaffelsen af fribefordringen vil kunne få alvorlige konsekvenser for mange ansattes privatøkonomi - og ikke mindst for de der i tillid til fribefordringen har bosat sig i yderområderne.   

- Flere overvejer alvorligt at blive aktivt jobsøgende for at sikre sig en bedre lønnet beskæftigelse og dermed få råd til de øgede transportudgifter, - eller opnå en kortere afstand mellem bolig og arbejdet. Alternativt frygter de af økonomiske årsager at måtte sælge deres hus, - mens endnu andre overvejer tidligere tilbagetrækning.   

- Vi har nu opfordret ministeren til at gå aktivt ind i sagen og hjælpe til med at finde løsninger, der kan sikre, at medarbejderne kan bibeholde deres fribefordring sådan som den kendes i dag.   

- Transportministeren var overrasket og medgav, at vi havde gode argumenter. Han har lovet at undersøge sagen nøje og vende tilbage til HK Trafik & Jernbane. I læsende stund er der muligvis udskrevet folketingsvalg, og det her vil næppe trække overskrifter. Men vi beder vores medlemmer tilskrive relevante lokale folketingsmedlemmer, og sikre en opbakning til et positivt svar fra ministeren, slutter Andreas Hasle, formand for HK Trafik & Jernbane.  

Der vil inden ugens udgang blive udsendt en direkte information til alle medlemmer af HK Trafik & Jernbane i Banedanmark.

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.



OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk