HK.dk logo

KORA: Vi har tolket effektivisering ret bredt

19. oktober 2015  |  HK Kommunal  |  Chefgruppen  |  Mogens Jepsen

Eli Nørgaard er projektleder hos KORA og har været med til at lave kataloget med effektiviseringer.

For nylig udgav KORA et katalog med 435 forslag til effektiviseringer i kommunerne. En stor del af dem minder mest af alt om besparelser - uden at effektivisere nævneværdigt. Kommunalbladets vagthund har bedt KORA forklare, hvorfor de lægger navn til et katalog med effektiviseringer, som ikke er dokumenteret eller valideret.

Kort før sommerferien udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og regioners Analyse og Forskning) det digre inspirationskatalog ”435 veje til effektivisering i kommunerne”.

Flere har indvendt, at mange af forslagene intet har med effektiviseringer at gøre, men er 95 procent nedskæring og serviceforringelse.

Kommunalbladet har bedt projektleder Eli Nørgaard, KORA, forklare sig.

Kommunalbladet: Hvordan definerer KORA effektiviseringer?

- Lad mig straks sige, at vi har defineret det ret bredt og måske også mere pragmatisk, end nogle ville have valgt. Der er forslag, hvor serviceniveauet opretholdes for færre ressourcer. Men der er også forslag, hvor serviceniveauet ændres eller reduceres, men hvor besparelsen vurderes at være større end det forventede nyttetab, dvs. forringelsen af serviceniveauet er relativt beskeden set i forhold til besparelsen.

Kommunalbladet: Så hvad er besparelser i forhold til det?

- Nogle forslag har været ret kortfattet beskrevet, så der har det været vanskeligt at vurdere, om et forslag er et forslag om ”økonomiske effektivisering” eller reduceret serviceniveau. Vi har forsøgt at lave en umiddelbar vurdering. Fx vil et forslag om at reducere i åbningstiden på biblioteket, fordi der er få brugere, indgå som et forslag til effektivisering. Det vil et forslag om færre resurser til biblioteket derimod ikke.

Kommunalbladet: Hvor mange af de 435 forslag, vil du sige, er reelle effektiviseringer, hvor man får samme service for færre penge?

- Alle 435 - ellers var de ikke kommet med. Nogle forslag er tættere på den ideelle effektivisering, mens andre er i den anden ende af skalaen, hvor man er tættere på en reduktion. Men vi har ikke sat procenter på fordelingen.

Ideer fra budgetkataloger

Kommunalbladet: Men jeg troede, at KORA var sat i verden for at validere, kvalificere og formidle ny viden og analyser, så kommuner og regioner netop kan tage afsæt i indsatser og løsninger, som er veldokumenterede?

- KORA laver også mange af den slags analyser, men her var formålet at indsamle forslag og ideer fra kommunernes budgetkataloger til inspiration og som idekatalog for andre.

Kommunalbladet: Og så er det meningen, at kommuner og politikere bare skal tage forslagene for gode varer, fordi forslagene med jer som afsender på kataloget nærmest har fået et kvalitetsstempel?

- Vi understreger i materialet, at der kun er tale om inspiration, og derfor har vi også sat kommunenavne på, så en kommune kan kontakte en anden for at høre nærmere, men udgangspunktet er, at ideerne skal vurderes og tilpasses til lokale forhold. Man kan ikke bare copy-paste dem, det har vi også klart skrevet. KORA har ikke blåstemplet de enkelte forslag.

Kommunalbladet: Vil det ikke være meget bedre hvis I, Kora, som kongelig evalueringsinstitut, gennemgik forslagene og fx rangerede dem i forhold til, hvor dokumenteret et forslag er til at effektivisere?

- Ingen tvivl om, at det vil være relevant. Men det vil kræve rigtig mange ressourcer, og det vil være meget omfattende.

Kommunalbladet: Okay, så lad mig tage nogle eksempler. Nr. 126 er et forslag fra Esbjerg Kommune om at reducere antallet af medarbejdere i sundhedsfremme-projektet ”Ren trivsel”, som fremover kun skal drives af en medarbejder mod tidligere to. Hvordan er det effektivisering?

- Jeg vil helst ikke kommentere på de enkelte kommuners forslag.

Ikke centralisering for enhver pris

Kommunalbladet: Så lad mig spørge mere generelt. Rigtigt mange forslag handler om at centralisere ved at nedlægge decentrale filialer, funktioner og tilbud fx at samle økonomifunktionen i en central stab, men vores erfaring her er, at mange efterfølgende bliver nødt til at ansætte decentrale folk alligevel, med mindre den decentrale leder ender med at skulle klare økonomien også. Den merudgift er jo ikke regnet ind?

- Der foregår mange diskussioner om fordele og ulemper ved centralisering. Vi siger ikke, at centralisering er godt for enhver pris, men at her er forslag fra en kommune, og så må man vurdere, om det kan bruges i egen kommune.

Kommunalbladet: I foreslår som nr. 368 at udlicitere lønadministration, mens nr. 396 vil hjemtage den efter en udlicitation. Hvad skal kommunerne bruge det til?

- Det er helt bevidst, at der er forslag med, som kan gå begge veje. Det her er ikke one size fits all. Vi har indsamlet forslag og ideer fra kommunernes omstillingskataloger med det formål at præsentere et katalog, hvor forslagene kan benyttes til inspiration og ikke som en facitliste. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om et forslag er relevant og hensigtsmæssigt at gennemføre i egen kommune. Det er jeg sikker på, at kommunerne kan.

Eksempler på forslag

Nr. 70: Reduktion i den samlede gruppe af ledere og/eller administrative medarbejdere. Reduktionen skal i flere af tilfældene ske på baggrund af analyser (ekstrakt af forslaget).

Nr. 140: Fælles norm for hvor meget arbejdstid der må anvendes på møder, uddannelse, planlægning og pauser (ekstrakt af forslaget).

Nr. 201: Kørselstaksten for tjenestekørsel i egen bil ændres fra statens høje takst til lav takst (ekstrakt af forslaget).

Nr. 206: Ansæt én ekstra person i virksomhedspraktik, løntilskud e.l. til at belyse om forældre skal bevilges økonomisk friplads (ekstrakt af forslaget).

Nr. 292: Opret et frivillighedscenter, der skal rumme borgerservice og bibliotek, hvor sagsbehandlere og frivillige arbejder sammen. Samarbejdet medfører en ændring/reduktion i antallet af medarbejdere (ekstrakt af forslaget)

Se hele kataloget her

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk