HK.dk logo

Åbent brev om dagpenge

21. oktober 2015  |  Østjylland Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Formændene i HK Østjylland har skrevet et åbent brev til de østjyske folketingspolitikere, om dagpengekommissionens forslag.

Åbent brev om dagpenge

Den har været længe ventet, og derfor var det med stor spænding, at vi i HK Østjylland åbnede Dagpengekommissionens rapport med anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Udgangspunktet er et dagpengesystem, der blandt andet skal understøtte tryghed for ledige og et fleksibelt arbejdsmarked. Men kommissionen lægger også vægt på anerkendelse af korte ansættelser og lediges forskellige behov.

Dagpengesystemet har været et varmt politisk emne i årevis. Tusindvis af danskere har mistet retten til understøttelse som følge af den seneste reform. Det har berørt mange. Også de, der ikke har været ramt af ufrivillig ledighed. De er i stigende grad blevet bekymrede for at miste deres arbejde.

HK Østjylland repræsenterer mere end 22.000 erhvervsaktive østjyder. For dem er dagpenge det vigtigste politiske emne. Det viser et rundspørge, som HK Danmark foretog i foråret.

Derfor er det vigtigt for os at fortælle politikerne, hvad vi mener om Dagpengekommissionens anbefalinger, og hvor vi mener, at der med fordel kan justeres:

Kommissionen fik til opdrag, at et nyt dagpengesystem ikke må blive dyrere, end det er i dag. I HK Østjylland kan vi ikke få øje på, at et nyt system kan leve op til kravene om tryghed, med mindre der bliver tilført ekstra penge.

Kommissionen taler om en fleksibel genoptjeningsmodel, hvor den ledige får mulighed for at forlænge dagpengeperioden med op til yderligere 12 måneder. Samlet op til tre år. Det synes vi er fornuftige tanker.

Kommissionen foreslår, at dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst, inden for de sidste 24 måneder, og at dagpengeretten forbruges i timer i stedet for uger. Det hilser vi også velkommen.

Genoptjening har været et af de helt store problemer i det nuværende system. Dagpengekommissionen tager fat i problematikken ved at foreslå, at jobs af kortere varighed kan forlænge dagpengeperioden. I HK Østjylland er vi meget enige i kommissionens forslag. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at der også skal stilles krav til arbejdsgiverne om at ansætte ledige frem for studerende og billig udenlandsk arbejdskraft eller personer i en eller anden form for offentlig løntilskudsordning. Vi må sammen skabe et ordinært arbejdsmarked, der bygger på reelle og ordinære ansættelser.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi har en fælles interesse i at skabe et arbejdsmarked, der bygger på ordinært ansatte, og ikke et arbejdsmarked, der bygger på diverse løntilskudsordninger.

I dag forbruger man af dagpengeperioden under ansættelse i løntilskud og jobrotationsforløb. Men man bliver reelt ikke belønnet for at være i arbejde. Vi har den principielle holdning, at ved ansættelse i løntilskud og jobrotationsforløb på overenskomstmæssig løn, skal dette tælle med som arbejde i forhold til genoptjening af dagpenge.

Det vil i øvrigt være en yderst rimelig ligestilling med akademikerne, som allerede har fået anerkendt, at ansættelse med løntilskud efter videnpilotordningen tæller med i forhold til genoptjeningen.

Kommissionen anbefaler, at der indføjes to karensdage hver tredje måned. Et forslag, vi i HK Østjylland tager skarpt afstand fra. Vi mener, at det er helt uacceptabelt og vil være medvirkende til at skabe øget utryghed for den enkelte.

Endvidere kan vi ikke bakke op om kommissionens tanker om, at dagpengesatsen for dimittender sænkes fra 82% til 78% af dagpengemaksimum. Det kan godt være, at det lyder af lidt, men det kan have en stor social slagside. Nogle har forældrekøbslejligheder, som de ikke skal ud af, når de er færdige med deres uddannelse. De som bor på kollegium eller i ungdomsbolig skal udflytte efter endt uddannelse. Det stiller disse dimittender ekstra dårligt, hvis deres forsørgelsesgrundlag svækkes yderligere.

I HK Østjylland er vi af den opfattelse, at det er vigtigt at fastholde den nuværende dimittendordning, som også internationalt er en særegen og fremsynet ordning. Men vi mener også, at vi sammen skal gøre en ekstraordinær indsats for at få dimittenderne i arbejde, fremfor på dagpenge.

Det kan blandt andet gøres ved, at der etableres nogle lokale forpligtende samarbejder mellem eksempelvis erhvervsakademierne, de lokale a-kasser og jobcentre samt erhvervslivet. Et samarbejde, med henblik på systematisk at tilvejebringe beskæftigelsesmuligheder for dimittenderne. Det er en mere offensiv tilgang end blot at beskære dagpengesatsen.

Et stigende antal danskere arbejder på såkaldt atypiske vilkår. I HK kalder vi dem freelancere, og den gruppe vokser også blandt medlemmerne i HK Østjylland. Det er typisk medlemmer, der har valgt at starte en en-mandsvirksomhed. De løser opgaver for flere kunder, og på den måde kan de stykke et fuldtidsarbejde sammen. For nogle er det et bevidst valg. For andre handler det om, at de ikke kan få et fuldtidsarbejde på anden måde. Vi er glade for, at kommissionen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal gennemføre en særskilt gennemgang af regelsættet for denne gruppe, og at arbejdsmarkedets parter skal deltage i denne afdækning. Vi anbefaler at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt, og at det er afsluttet inden udgangen af januar kvartal 2016. Det skylder vi den store og voksende gruppe af borgere, der arbejder på atypiske vilkår.

HK´s medlemmer har sat dagpenge øverst på listen over emner, politikere bør gøre noget ved. Derfor opfordrer vi også alle Folketingets partier til at ændre dagpengesystemet, så det omfatter alle, skaber tryghed og hjælper mennesker videre i job.

Siden dagpengereformen i 2010 har flere end 60.000 mennesker mistet retten til dagpenge, og godt 6.000 af dem er HK medlemmer. For HK Østjyllands vedkommende mister 30 medlemmer hver måned retten til dagpenge. Det har alvorlige konsekvenser for dem, det sker for, mens resten af HK´s 270.000 medlemmer bliver bekymrede og mindre villige til at tage chancer i deres karriere og arbejdsliv.

Derfor et det vigtigt i de kommende politiske forhandlinger at have fokus på

  • Et dagpengesystem, der er for alle, og ikke lukker nogen ude.
  • Et dagpengesystem, som kun et fåtal mister retten til, og som det er lettere at komme tilbage i.
  • En effektiv indsats i dagpengeperioden, så ledige kommer tilbage i arbejde.


Arbejdsløs Dagpenge Ledig

FLERE LOKALE
NYHEDER fra østjylland


LÆS DEM HER

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk