HK.dk logo

Simon og Marianne samlede op på debatten

01. november 2015  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Marianne Vind forsvarede EUD-reformen, og Simon Tøgern slog  til lyd for, at kræfterne bliver brugt rigtigt, når det gælder om at få overenskomstdækket HK’erne, da de afsluttede beretningsdebatten søndag aften. Derefter blev beretningerne enstemmigt godkendt. 

Hvordan hæver man niveauet på erhvervsuddannelserne? Hvorfor rykker uligelønnen mellem mænd og kvinder sig ikke? Hvad skal vi gøre med 50 %-reglen? Og skal HK/Privat til at tage mere hånd om medlemmernes arbejdstid?

Efter en timelang beretningsdebat på førstedagen af HK/Privats kongres 2015 var det søndag aften formandskabets tur til at samle op på debatten med svar på dagens synspunkter.

Marianne Vind på talerstolen under den afsluttende replik.

De kom bredt omkring. Næstformand, Marianne Vind, lagde fra land og debatterede med om ud-dannelse, arbejdsmiljø og uligeløn – emner, som flere af de delegerede havde taget op.

Vent og se med EUD
Hun kommenterede også på kritikken af den nye EUD-reform, som blandt andet har forkortet HG-forløbet og indført karakterkrav.

- Reformen er lige trådt i kraft, så det er alt for tidligt at konkludere noget. Men jeg lover jer for, at vi evaluerer den frem imod næste kongres. Personligt har jeg stor forventning til det niveau, som vi har fået hævet. Dem, der tager en faglært uddannelse, skal være unge mennesker, som vil og kan det. Det skal ikke være en uddannelse, man kommer sovende til, sagde Marianne Vind.

Hun hæftede sig ved, at de overenskomstsikrede kompetencefonde med retten til selvvalgt uddan-nelse nu er en succes. De bliver brugt. Men det er stadig en stor udfordring at få HK’erne til at tage efteruddannelse.

- Der er stadig alt for mange, som ikke kommer afsted. Der er mange flere, som skal tage AMU-kurser og akademifag, lød opfordringen fra næstformanden.

Bedre regler for arbejdsmiljø
Marianne Vind glædede sig over, at arbejdsmiljøet havde fyldt så meget i debatten. Et tema, som HK har sat ekstra meget fokus på i det seneste år.

- Vi er nødt til at råbe på bedre lovgivning. Vi oplever medlemmer, som får ødelagt både deres arbejdsliv og deres familieliv på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det er simpelthen ikke i orden, sag-de næstformanden, der på det kraftigste opfordrerede arbejdsmiljørepræsentanterne til at tage meget mere uddannelse i HK-regi.

Endelig måtte hun erkende, at det ikke er lykkedes at rykke noget videre på uligelønnen mellem mænd og kvinder.

- Det ser ud til, at der ikke er nogle muligheder for, at tillidsrepræsentanter kan få udleveret de kønsopdelte lønstatistikker på arbejdspladserne. Det er virkelig en katastrofe.

Simon Tøgern under den afsluttende del af beretningsdebatten.

Hold fast i proportionerne omkring 50 %-reglen
Herefter tog HK/Privats formand, Simon Tøgern, over. Han startede med at notere sig, at der ikke rigtig var nogen uenighed omkring et af debattens helt store emner, den nyligt vedtagne dagpen-gereform. Alle syntes enige om, at reformen indeholder forbedringer, men at det er stærkt kriti-sabelt, at andre i systemet - ikke mindst dimittender - skal betale.

Han tog derefter fat på et ønske fra flere delegerede om, at afskaffelsen af 50 %-reglen skal fylde meget mere ved de kommende overenskomstforhandlinger.

- Der er intet forsvar for den regel. Vi har 19.000 medlemmer, som ikke er dækket af en overens-komst, men er altså nede på 3.000, som ikke er det på grund af 50 %-reglen. Men vi er nødt til at holde proportionerne i det og bruge kræfterne rigtigt.

Arbejdstiden under pres
Han forsikrede derudover, at HK/Privat vil skrue endnu mere op for den organiserende indsats. At HK skal arbejde tværfagligt sammen med andre fagforbund omkring at tegne nye overenskomster; og at det er vigtigt at se på freelanceres – eller generelt medlemmer med atypiske ansættelser – forhold.

Inden han tog fat på endnu et emne, som flere fra talerstolen opfordrerede til at man tog mere seriøst: Arbejdstiden.

- Det er noget nær det vigtigste, vi regulerer i overenskomsterne. Personligt tror jeg, at arbejdsti-den vil komme under et voldsomt pres fra arbejdsgiverne i de kommende overenskomstforhand-linger.
Vi må stå fast på, at reglerne allerede rummer rimelige brede muligheder for fleksibilitet – og at arbejdsgiverne må benytte sig af de muligheder, sagde Simon Tøgern.

Herefter godkendte kongressen beretningerne enstemmigt.

Arbejdsmarked Organisering

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk