HK.dk logo

Udtalelse fra HK/Privats kongres

01. november 2015  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Danske lønmodtagere har ret til et godt arbejdsliv og ordentlige arbejdsvilkår. I en udtalelse fra HK/Privats kongres opridser fagforeningen de indsatsområder, som man vil arbejde med i de kommende år.


Udtalelse:

Vi binder Danmark sammen
Den globale konkurrence, udflytning af arbejdspladser, social dumping, ny teknologi, nye ansættelsesvilkår og ledelsesformer og nye kompetencekrav ændrer de grundlæggende vilkår for danske lønmodtagere. Derfor vil HK/Privat, som organiserer knap 110.000 medlemmer på de private arbejdspladser, skærpe vores fokus på kollegernes faglighed, arbejds- og familieliv. 

 • HK/Privat vil styrke den danske aftalemodel ved at flere bliver omfattet af de kollektive overenskomster, herunder at 50%-reglen afvikles, at vi får flere tillidsrepræsentanter, flere arbejdsmiljørepræsentanter, og at vi styrker det internationale samarbejde i kampen mod social dumping og mod spekulation i dårligere forhold både herhjemme og i andre lande. 
 • HK/Privat vil arbejde for en stærk forbedring af arbejdsmiljøet, der er uacceptabelt mange steder, ikke mindst når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Vi tager på det kraftigste afstand over for de forringelser, som den borgelige regering har iværksat på området. 
 • HK/Privat forlanger et fair dagpengesystem, som giver tryghed til alle grupper på arbejdsmarkedet. Uddannelse og praktik skal ikke koste dagpengerettigheder. Dagpengesystemet skal ikke bruges til socialpolitik.
 • HK/Privat forlanger et fair dagpengesystem, hvor få falder ud. Vi accepterer ikke at karensdage og dårligere dimittendsats skal betale for små forbedringer. Vi følger reformens videre forløb.
 • HK/Privat arbejder for en erhvervs-, skatte- og uddannelsespolitik, der understøtter bæredygtige virksomheder og arbejdspladser. 
 • HK/Privat kræver, at erhvervsuddannelserne bliver styrket, og kendskabet til dem skal være større hos de unge. Der skal være større prestige i en erhvervsuddannelse. Alle skal sikres praktikplads.
 • HK/Privat mener, at de bebudede besparelser på uddannelsessystemet skal tages af bordet, og i stedet skal der findes flere midler til især erhvervsuddannelserne.
 • HK/Privat ønsker høringsret til de ansatte, inden vigtige beslutninger om virksomhedssalg, fusioner og outsourcing bliver truffet. 
 • HK/Privat vil kæmpe for, at flygtninge og indvandrere sikres særlig opmærksomhed for at få dem integreret på arbejdspladserne i et ligeværdigt forhold til de danske kolleger.
 • HK/Privat vil med en stribe nye værktøjer styrke HK/Privats 13 fagområder. Vi vil sørge for, at medlemmerne kan dygtiggøre sig inden for en bred vifte af kompetence-områder. Vi vil samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgiverforeninger herom. 
 • Lønmodtagerne bør samles i én stærk hovedorganisation som afløsning for LO og FTF.
 • HK/Privat ser alvorligt på den stigende brug af social dumping. Det presser lønningerne for os alle og skaber utryghed. Derfor er vi også imod forringelser af kontanthjælp og integrationsydelse, fordi fattige mennesker presses til at tage alle typer job til usle løn- og arbejdsvilkår.
 • HK/Privat vil følge de kommende trepartsforhandlinger med sigtet mod bedre voksenuddannelse og større tryghed for lønmodtagerne. Forhandlingerne må ikke medføre forringelser. Tværtimod er det arbejdsgivernes tur til at betale.

Som HK’ere er vi repræsenteret på de fleste virksomheder over hele landet. Vi har derfor en særlig mulighed og forpligtelse i en tid med forandring og store udfordringer. Vi binder Danmark sammen! Uden os går Danmark i stå!

Arbejdsmarked Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk