HK.dk logo

Godt 200.000 kr. i erstatning for fyring i forbindelse med sygdom

17. november 2015  |  HK Handel Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Må man fyre en medarbejder med et kendt handicap, hvis handicappet giver anledning til sygedage?
”Nej” lød en dom i oktober fra Københavns Byret, der har pålagt en boghandler at betale over 200.000 kr. i erstatning til et af HK Handels medlemmer.

En kvindelig souschef har fået en erstatning på 203.792 kr., svarende til 6 måneders løn, efter hun i foråret 2009 blev fyret fra den boghandler, hvor hun havde arbejdet siden begyndelsen af 2008.
Knap ti måneder efter sin ansættelse blev kvinden sygemeldt og oplyste i den forbindelse sin arbejdsgiver om , at hun led af sklerose, der er en invaliderende sygdom, hvor den ramte oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær og træthed.
Kvinden, der i sin arbejdsevnevurderingsjournal beskrives som yderst faglig kompetent og målrettet, bad sin arbejdsgiver om mulighed for skånehensyn bl.a. i form af flere pauser og muligheder for at sidde ned i løbet af dagen. Pauserne fik hun, men arbejdsgiveren mente ikke, det hverken i forhold til hendes job eller rammerne på arbejdspladsen var muligt at opstille en ekstra stol til aflastning.

Netop hensyn til medarbejderen er vigtigt, når arbejdsgiveren er bekendt med hendes situation, forklarer faglig chef i HK Handel Kim Jensen:
- Har arbejdsgiveren foretaget de nødvendige foranstaltninger? Han har til dels forsøgt at tilgodese nogle skånehensyn, hvor hun f.eks. har fået ekstra pauser, men han har ikke givet hende en stol, som ellers kunne have afhjulpet hende. I det han undlader at gøre det, kan han ikke bruge 120-dages reglen, siger Kim Jensen og henviser til, at boghandleren opsagde medarbejderen med forkortet varsel efter 120 dages sygefravær, som man i nogle tilfælde kan på baggrund af Funktionærloven.

- Hvis arbejdsgiveren er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, skal han foretage rimelige og nødvendige foranstaltninger, for at medarbejderen kan fastholdes i jobbet. Dommen fastslår i overensstemmelse med en tidligere Højesteretsdom, at man ikke kan bruge 120-dages reglen til folk, der er handicappede, når man kender til deres sygdom og ikke har foretaget rimelige foranstaltninger for at fastholde medarbejderen i jobbet, siger Kim Jensen og opfordrer samtidig andre arbejdstagere i lignende situationer til at være åbne om deres sygdom.

- Sørg for, at arbejdsgiveren er bekendt med et eventuelt handicap. Det er ikke noget, man skal gå og holde hemmeligt. Hold tværtimod arbejdsgiveren opdateret løbende under f.eks. en udredning. I dommen er det, som arbejdsgiveren er fanget på, at han har været bekendt med hendes situation, men ikke har fortaget de nødvendige foranstaltninger for at fastholde hende i jobbet, forklarer han.


Fyret Retssager Sygdom

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk