HK.dk logo

HK’s holdning til afstemningen den 3. december

26. november 2015 Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Den 3. december skal danskerne stemme om det retsforbehold, Danmark fik med Edingburgaftalen i EU-samarbejdet i 1993. HK anbefaler hverken et Ja eller et Nej ved afstemningen, fordi der er en række regler, HK som organisation ikke har en holdning til. Der er imidlertid EU-regler med betydning for arbejdsmarkedet, som HK har en positiv holdning til.


Eu-afstemning 2015 - HK Fagforening

Hvis retsforbeholdet bliver omdannet, er der nogle EU-forordninger, der kommer til at gælde i Danmark, og som vil gøre det lettere for danske virksomheder og medarbejdere.

Det gælder især:

Konkursforordningen: Hvert år går 50.000 europæiske virksomheder konkurs, og antallet er eksploderet under krisen. Mange af de konkursramte virksomheder har aktiviteter i flere forskellige lande. Hvis forordningen kommer til at gælde for Danmark, vil det gøre det lettere for HK at hjælpe de medarbejdere, der rammes af konkursen, så de kan få de penge, de har til gode i løn med mere. I dag kræver det, at HK hyrer en lokal advokat og fører en lokal retssag og hyrer et lokalt inkassofirma i det land, virksomheden er. Det er dyrt og meget tidskrævende.

Kontosikringsforordningen:  Denne forordning giver en større sikkerhed for, at lønmodtagere får de penge, de har krav på, hvis en udenlandsk arbejdsgiver fx bliver dømt i Arbejdsretten i Danmark til at betale et beløb til en dansk medarbejder. Forordningen gør, at Arbejdsretten kan få virksomhedens konto spærret i hjemlandet og dermed være mere sikker på, at den danske medarbejder får sine penge.

Rom II forordningen: Hvis Danmark tiltræder denne forordning, vil det være helt klart, hvilket lands regler, der gælder, i en konflikt mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Foregår konflikten i Danmark, er det dansk ret, der gælder. Det var netop tvivl om dette forhold i konflikten med Ryanair, fordi selskabet er irsk. Arbejdsretten endte med at bestemme, at det er dansk ret, der gælder. Men med forordningen vil det være et klart i eventuelle nye konflikter.

Betalingskravsforordningnen: Denne forordning vil gøre det lettere og hurtigere at få penge fra en arbejdsgiver i udlandet, når virksomheden er enig i, at den skylder pengene/har begået en overtrædelse. Som reglerne er i dag, skal HK anlægge en civil retssag i udlandet for at få pengene hjem til medlemmer. Det er dyrt, besværligt og tager lang tid. Hvis forordningen kommer til at gælde, skal HK blot udfylde en formular til retten, hvor arbejdsgiveren bor. Har arbejdsgiveren ikke protesteret inden 30 dage, overføres pengene via retten.

Kan vi ikke bare lave parallel-aftaler?

Nogle partier argumenterer for, at Danmark ikke behøver stemme Ja den 3. december for, at disse forordninger kommer til at gælde i Danmark, men at Danmark i stedet kan få såkaldte parallelaftaler med EU om de enkelte forordninger. Det betyder, at Danmark indgår aftale med EU om forordningerne enkeltvis, så Danmark bliver omfattet af de forordninger, vi selv vælger. Det er imidlertid usikkert, om det er en mulighed. EU-Kommissionen har fx afvist at indgå en parallelaftale med Danmark om Konkursforordningen.

Hvad mener danske organisationer om retsforbeholdene

HK er med i Netværket for Tryggere Danmark. (Linket virker ikke pr. 22. juni 2017). Netværket er en samling organisationer, som hver især ud fra deres ståsted og deres arbejde kan se en fordel i at Danmark tiltræder en række retsakter.

Netværket har eksisteret siden i sommer. Med tre uger tilbage af afstemningen finder vi det relevant, at gøre danskerne opmærksomme på, hvor de kan finde oplysning om, hvordan organisationer i Danmark forholder sig. Hver organisation bidrager med egen stemme og egne ressourcer. Netværket er et forum for udveksling af viden om konsekvenser af det nuværende retsforbehold.


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk