HK.dk logo

HK mener: Folk med en arbejdsskade har ret til individuel sagsbehandling

21. december 2015  |  HK Stat  |  HK Stat

Udbetaling af arbejdsskadeerstatning kræver et individuelt skøn, og derfor er det stærkt betænkeligt, at regeringen vil fjerne opgaven fra statens egen styrelse og gøre arbejdsskadede til ’kunder’ i ATP’s forvaltningsbutik, advarer HK.

KontorsmerterTo år og tre måneder. Så lang tid tager det i gennemsnit Arbejdsskadestyrelsen at få behandlet en sag om erhvervsevnetab. Tusindvis af lønmodtagere søger hvert år om erstatning for hel eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af en arbejdsskade eller nedslidning.

Sagsbehandlingstiden er steget markant siden 2013 på grund af besparelser i Arbejdsskadestyrelsen og et nyt digitalt sagsbehandlingssystem, der fejlede og måtte skrottes. Samtidig blev det nødvendigt at indføre en grundigere sagsbehandling på grund af høj fejlprocent i styrelsens afgørelser og kritik heraf fra blandt andre fagbevægelsen.

Indsats for kortere ventetid kan blive slået hjem

For at forkorte sagsbehandlingstiden for de ramte borgere og lette forholdene for de hårdt pressede og stressede medarbejdere har Arbejdsskadestyrelsen ansat flere sagsbehandlere og iværksat en målrettet indsats for at få bunkerne af sager bragt ned.

Men de gode tiltag er nu i stor risiko for at blive undermineret af politiske beslutninger, fordi opgaverne igen skal flyttes rundt, omorganiseres og privatiseres, advarede flere parter i denne uge i Danmarks Radio.

Regeringen har nemlig som led i planen Bedre balance besluttet, at behandlingen af arbejdsskadesager skal flyttes fra styrelsens nuværende adresse i København til Haderslev og Vordingborg samt nogle opgaver til Hillerød.

I HK er den politiske ledelse betænkelig ved, at statens myndighedsopgaver flyttes til en virksomhed som ATP.

-          De foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at ret få medarbejdere ligesom ved andre udflytninger af statslige arbejdspladser flytter med. Derfor vil der skulle ansættes mange nye medarbejdere. Det vil tage et halvt til et helt år at lære dem op. De tilbageblevne medarbejdere vil skulle bruge en del af deres tid på oplæring af de nye, advarer næstformand i HK Mette Kindberg.

-          Det vil give endnu længere sagsbehandlingstider og i værste fald også i en periode gå ud over kvaliteten med flere fejl og deraf følgende klager, som det også tager tid at behandle – taberne bliver endnu en gang de skadelidte, siger Peter Raben, der er næstformand i HK Stat. Han frygter også, at arbejdsmiljøet i Arbejdsskadestyrelsen vil lide på grund af øget arbejdspres og utryghed.

Udbetaling af arbejdsskadeerstatning kræver individuelt skøn

Arbejdsskadestyrelsen skal ikke blot flytte. Regeringens plan indeholder samtidig en overdragelse af sagsbehandlingen til ATP eller Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark er et slags datterselskab under ATP, og udfører såkaldt ”objektiv sagsbehandling” for kommunerne på en lang række felter lige fra pension til boligstøtte. At sagsbehandlingen er objektiv betyder, at der i princippet ikke skal foretages et individuelt skøn, men udbetales en ydelse ud fra klare, fastsatte regler.

Udbetaling af arbejdsskadeerstatning kræver imidlertid et individuelt skøn og inddragelse af lægekonsulent, understreger Mette Kindberg.

-          Netop den høje fejlprocent tidligere afspejler, at der kræves en grundig individuel sagsbehandling, hvilket hidtil ikke har været en del af forretningsmodellen for Udbetaling Danmark eller ATP, der fungerer mere kommercielt orienteret, siger næstformanden.

Spørgsmål om borgernes retssikkerhed

En overdragelse til ATP eller Udbetaling Danmark rejser derfor spørgsmålet om borgernes retssikkerhed – også set i lyset af, at Udbetaling Danmark til januar udbetaler en forkert boligydelse til 325.000 pensionister.

-          Fadæsen med Udbetaling Danmarks ændring af boligydelse til pensionister på baggrund af et forslag til finanslov – altså uden lovhjemmel – giver også anledning til betænkelighed og frygt for borgernes retssikkerhed, tilføjer Peter Raben.

I modsætning til flytning af statslige arbejdspladser kræver overdragelsen af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling til ATP en lovændring. Den ventes at blive behandlet i Folketinget i foråret.

-          Det kan blive uklart, hvor ansvaret ligger henne, når myndighedsopgaver flyttes til en virksomhed, der ikke er en egentlig offentlig myndighed og i alt fald er fjernere fra det politiske system end en styrelse. I HK vil vi følge nøje med og gå i dialog med politikerne om denne sag, der har store principielle aspekter, men også er af stor betydning for alle, der er ramt af en arbejdsskade eller er slidt ned af et hårdt arbejdsliv, siger Peter Raben. 


Principielle spørgsmål ved at privatisere arbejdsskadesager

En overflytning af sagsbehandlingsopgaverne fra den statslige institution til ATP eller Udbetaling Danmark rejser en række spørgsmål og betænkeligheder angående myndighedsudøvelsen, mener HK.

  • Kan en kommercielt virkende organisation på forsvarlig vis varetage en sagsbehandling, der kræver individuel behandling af hver eneste sag med en række konkrete hensyn og vurderinger?
  • Er retssikkerheden og de enkelte menneskers tarv sikret godt nok, når sagsbehandling flyttes til en virksomhed, hvor man ikke opfattes som borger, men som kunde?
  • Vil forvaltningsloven og offentlighedsloven gælde fuldt ud, når myndighedsansvaret flyttes uden for den offentlige sektor?
  • Er sagsbehandlere og øvrige medarbejdere, der er overført fra ASK, omfattet af de samme regler om ytringsfrihed, som offentligt ansatte?
  • Fjernes ansvaret i for høj grad fra ministerium og politikere ved at flytte sagsbehandlingsopgaver over i en ikke offentlig myndighed styret af en bestyrelse og en direktion med ret vide beføjelser?
  • Kan en sådan overflytning af myndighedsansvar til en ikke offentlig virksomhed åbne en dør, for at flere lignende opgaver flyttes fra statslige og kommunale myndigheder til ATP/UDK eller på længere sigt egentlige private virksomheder – en glidebane i retning af privatisering?  

Arbejdsskade Udflytning HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk