HK.dk logo

Bo blev til Bodil i Grundfos

02. februar 2016  |  MidtVest  | 

Bodil Marie Jensen ved computeren på Grundfos.

Hvert år vælger ansatte på de danske arbejdspladser at skifte køn. Én af dem er Bodil Marie Jensen, som fik hjælp gennem TR, ledelse og kolleger i Grundfos A/S.

Første oktober 2015 er en dato, som Bodil Marie Jensen, 52 år, vil huske som en dag præget af nervøsitet men også afklarethed og lettelse. Den dag kunne hun stå frem foran sine kolleger i Grundfos og fortælle, at hendes tilværelse som Bo var slut, og det fremover ville være Bodil, som kollegerne ville møde på arbejdspladsen.

Forud for dagen var gået lang tids forberedelse.

- Jeg har altid vidst, at jeg var transseksuel, men først i februar 2013 tog jeg beslutningen om, at jeg ikke længere ville leve og arbejde som mand men som den, jeg føler mig som, nemlig kvinde, fortæller Bodil Marie Jensen, der siden 2004 har været ansat hos Grundfos A/S i Bjerringbro.

Jeg har altid vidst, at jeg var transseksuel, men først i februar 2013 tog jeg beslutningen om, at jeg ikke længere ville leve og arbejde som mand

Bodil startede som grafiker i Grundfos men er i dag it-koordinator og har berøring med medarbejdere i 50 lande.

Bodil er medlem af HK MidtVest, og da kønsskiftet var gået i gang i sommeren 2014, henvendte hun sig til sin HK-tillidsrepræsentant, Gitte Holm Møgelbjerg, for at høre om mulighederne for at få hjælp til processen fra Grundfos.

Gitte Holm Møgelbjerg henviste Bodil til den socialrådgiver, som er ansat til at rådgive og vejlede medarbejderne på Grundfos. Herefter begyndte en lang planlægningsfase for Bodil, der ved hjælp af kvindelige kønshormoner, tøjskifte og ny frisure langsomt begyndte at skifte udseende.

Bodil kom dog stadig på arbejde som Bo. Med råd fra Rigshospitalet, der har en højt specialiseret funktion for behandling af patienter med ønske om kønsskifte, blev det besluttet, at Bo skulle fortælle beslutningen til nogle tætte kolleger, der kunne fungere som såkaldte soldater, altså støttepersoner, på arbejdspladsen.

Bo valgte at fortælle om kønsskiftet til i alt seks kolleger – de to første fik det at vide i lufthavnen i Chicago under en forretningsrejse, de fire andre til et afdelingsmøde, hvor også afdelingschefen var tilstede.

Værdifulde soldater

Soldaterne viste sig at være værdifulde. De kunne fortælle Bo, hvordan de andre kolleger, som ikke vidste noget om kønsskiftet, reagerede på de fysiske forandringer, der skete med ham.

Det blev blandt andet bemærket, at Bo fik længere hår og, at han begyndte at gå med øreringe, men ingen regnede ud, at det var et kønsskifte, der var i gang. En dag kom soldaterne og sagde, at nu var spørgsmålene fra kollegerne blevet så mange, at det for Bo var tid at stå frem og fortælle om beslutningen.

Det blev planlagt med to chefer, hvordan nyheden skulle ud – chefen for it-afdelingen, Bo arbejdede i til daglig, og chefen for afdelingen Teknisk Marketing, han havde et tæt samarbejde med.

Der blev blandt andet skelet til dokumenter fra det verdensdækkende energiselskab Chevron, der har lavet en politik for transkønnede på arbejdspladsen.

Nyhed breaket i video

Hos Grundfos lavede Bo en video om sig selv og baggrunden for kønsskiftet. I videoen, der var på engelsk, så den også kunne vises for kolleger i udlandet, stod Bo for første gang frem som Bodil.

Videoen blev vist 1. oktober 2015 kl. 10 for afdelingen Teknisk Marketing i Bjerringbro og en række afdelinger i udlandet. Kl. 14 mødte Bodil op til et fysisk møde med de ca. 15 kolleger i Bjerringbro for at svare på spørgsmål.

- Folk klappede, da jeg kom ind i rummet, og der var blomster og kage, og der blev stillet alle mulige spørgsmål. Det var en fantastisk dag, hvor jeg efter mødet for første gang kunne gå ind gennem afdelingen som Bodil, fortæller hun.

I it-afdelingen, hvor Bo sidder til daglig, ville chefen præsentere Bodil på et afdelingsmøde. Det betød, at der skulle gå 14 dage, inden nyheden kom ud til kollegerne her. Forud for mødet blev der sendt en mail rundt om kønsskiftet, og 16 nære kolleger ud af i alt 545 medarbejdere i Danmark, Filippinerne, USA, Argentina og Kina deltog efterfølgende i afdelingsmødet, hvor der igen kunne stilles spørgsmål.

- Det gav lidt udfordringer, fordi jeg var sprunget ud som Bodil i den ene afdeling og ikke i den anden, og de 14 dage, der gik, mellem kollegerne i de to afdelinger fik informationen om kønsskiftet, sad jeg i den afdeling, der havde fået besked, fortæller Bodil.

- Den dag, mine kolleger i it-afdelingen skulle se mig som Bodil, skulle jeg ud at spise med dem om aftenen, og jeg skrev til chefen, at jeg mødte op som Bodil. Jeg havde været til frisøren og taget pænt tøj på, og jeg husker, hvordan tjenerne på restauranten tog imod mig som kvinde. Nogle af kollegerne gav hånd, andre sagde bare. Nå, det er sådan, du ser ud. Det var en fantastisk oplevelse, beretter hun.

Bodil skulle kort tid efter på kursus hos en samarbejdspartner i Denver i USA. Samarbejdspartneren kendte kun Bodil som Bo, men amerikanerne havde en meget afklaret måde at tackle kønsskiftet på og inviterede med det samme, de hørte om det, Bo til at komme som Bodil.

Den dag, mine kolleger i it-afdelingen skulle se mig som Bodil, skulle jeg ud at spise med dem om aftenen, og jeg skrev til chefen, at jeg mødte op som Bodil

Tættere kontakt med kolleger

- Når jeg i dag kommer rundt i Grundfos, oplever jeg ingen problemer. Jeg er bare en medarbejder som enhver anden.

- Lige efter, jeg blev til Bodil, kunne folk godt virke lidt nervøse, når de skulle snakke med mig, og der kunne være ryddet ved kaffemaskinen, når jeg kom for at få en kop.

- Men nu har jeg en helt normal arbejdsdag, hvor folk kommer og snakker. Og jeg vil sige, at jeg faktisk har fået en tættere kontakt til mine kolleger efter kønsskiftet. Vi har det godt sammen, og jeg er blevet den, der blandt andet sørger for julehygge og læser julehistorie for min afdeling.

- Eneste forskel, jeg mærker som medarbejder, er faktisk, at jeg efter kønsskiftet skal lidt tidligere op om morgenen for at sætte hår og lægge makeup, smiler Bodil.

I november 2015 fik Bodil sit nye CPR-nummer, og når hun har levet som kvinde i ca. halvandet år, skal hun kønsskifteopereres.

I alt 56 danskere har i perioden fra 1. juli 2005 til udgangen af 2014 søgt og fået tilladelse til kastration som led i kønsskifte – der er tale om både kvinder og mænd – oplyser Sundhedsstyrelsen.

Personer, som får foretaget kønsskifte i udlandet for egen regning, er ikke med i opgørelsen. 

Når det gælder juridisk kønsskifte, som blev muligt 1. september 2014, har Det Centrale Personregister indtil 31. august 2015 (nyeste tal) modtaget 393 ansøgninger og har i 263 sager meddelt nyt CPR-nummer.

Sådan har tillidsrepræsentanten oplevet kønsskiftet:

Gitte Holm Møgelbjerg, HK-tillidsrepræsentant, Grundfos:

- Du kan ikke læse dig til, hvordan du skal agere som tillidsrepræsentant, når det handler om et kønsskifte. Man skal lytte, det er det vigtigste, og signalere, at uanset, hvad der sker, så er man der.

- Når jeg har fået spørgsmål fra Bodil, har jeg forsøgt efter bedste evne at komme med svar.

- Det har været rigtigt vigtigt for mig, at jeg ikke fejlede over for Bodil, og er der noget, jeg har været usikker på i processen, har jeg brugt HK.

Sådan har en kollega oplevet kønsskiftet:

Morten Emil Østli, konsulent i afdelingen Teknisk Marketing, Grundfos:

- Da Bo i forbindelse med en forretningsrejse fortalte jeg og en anden kollega, at han var i gang med at blive til Bodil, kom det som et kæmpe chok. Jeg havde slet ikke set det komme. Og jeg havde mange spørgsmål, som jeg havde brug for at vende med min kæreste, da jeg kom hjem.

- Det var spørgsmål som: Hvad nu med min gamle ven og kollega Bo. Forsvinder han for altid? Kan jeg snakke med ham på samme måde, når han bliver til Bodil?

- Det har vist sig, at den gamle Bo stadig er der men i en langt bedre version. Bodil hviler mere i sig selv, er gladere og ser mere positivt på tingene. Jeg oplever en person, som har fået lov at leve, og som derfor er en meget bedre kollega og har mere at bidrage med til sine kolleger og til arbejdspladsen.

- Jeg er meget beæret over at have fået lov at deltage i processen og som soldat bane vejen for Bodil. De overvejelser, som jeg selv havde, da Bo fortalte mig, at han var i gang med at blive til Bodil, har jeg kunnet bruge over for kollegerne, da nyheden blev offentliggjort i organisationen. Der var mange, der havde spørgsmål, og de følelser, jeg selv havde skullet fordøje, kunne jeg bruge, når snakken gik.

- Jeg er stolt over, at jeg har kunnet støtte Bodil og ser faktisk det at have været en del af processen som en gave til min egen personlige udvikling. Jo mere, vi som mennesker kan rumme, jo større mennesker er vi, og jeg har fået bekræftet, at jeg er rummelig.

Sådan har en leder oplevet kønsskiftet:

Brian Dahl, leder af afdelingen Teknisk Marketing, Grundfos:

- Da Bo bad mig om et møde og ikke ville sige, hvad det handlede om, tænkte jeg: Åh, nej, hvad kan det være. Jeg var under ingen omstændigheder forberedt på, at det drejede sig om, at han var i gang med at skifte køn. Men jeg blev rørt over, at han kom til mig, og jeg ville gerne hjælpe med at få nyheden ud.

- Som leder var der ingen manual i Grundfos, jeg kunne støtte mig til, og jeg gik længe og spekulerede over, hvordan det bedst kunne meldes ud, og jeg talte med Bo om flere muligheder.

- I processen diskuterede vi muligheden af en video, og vi endte med at bruge den som et supplement til informationsmøder. Som leder var det vigtigt for mig, at nyheden kom ud på en værdig og respektfuld måde. Det var vigtigt, at medarbejderne accepterede kønsskiftet, og det er der ingen, der ikke har gjort.

- Selv spekulerer jeg ikke længere over, at Bo er blevet til Bodil, og som medarbejder er kompetencerne jo de samme. I Grundfos hylder vi mangfoldighed. Det er dejligt med forskellighed. Det giver mange syn på tingene. Jeg kan se, at Bodil har det bedre med sig selv end Bo, og det betyder noget for mig og for virksomheden, at medarbejderne er i balance.

HK er klar med støtte

- Med mulighederne for kønsskifte ser vi flere og flere på arbejdsmarkedet, der vælger at skifte køn. Dem skal der være plads til, og de skal behandles på helt samme måde som andre medarbejdere, siger Karin Østerby, formand for HK MidtVest.

- Finder der forskelsbehandling sted, kan vi som fagforening på baggrund af Forskelsbehandlingsloven gå ind og køre en sag. Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, fortæller hun.

Karin Østerby glæder sig over måden, Grundfos har tacklet Bodil Marie Jensens kønsskifte på.

- Jeg synes, at den måde, som kolleger og ledelse har ageret på hos Grundfos, er et godt eksempel på, hvordan man på en arbejdsplads kan bakke op om en medarbejder, der ønsker at skifte køn, siger hun.

Er der imidlertid medarbejdere i det midt- og vestjyske, der ønsker eller er i gang med et kønsskifte, som oplever problemer på deres arbejdsplads, står HK klar med råd og vejledning.

- Er der kolleger eller ledere, der mobber, kan vi hjælpe. Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiveren skal sikre et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Virksomhederne er selv forpligtet til at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problematikker men er altid velkomne til at søge vejledning ved arbejdsmarkedets organisationer herunder HK, beretter hun.

På Grundfos var der en tillidsrepræsentant. Men står en virksomhed uden tillidsrepræsentant, og en medarbejder ønsker at skifte køn, giver HK også gerne råd og vejledning om, hvordan processen kan gribes an.

Send besked til forfatter


Annuller

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk