Ring til HK's fagforening

Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent, medlemskab samt samtaler i Job og vejledning

7011 4545

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Ring til HK's a-kasse

Når du har spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn, jobsøgning i EØS og selvstændig virksomhed

7010 6789

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

850 postkort med ideer til et bedre arbejdsmiljø

09. marts 2016  |  HK Kommunal  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter peger på øget samarbejde, fælles uddannelse og arrangementer samt mere åbenhed som de elementer, der kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Som det allervigtigste peges der på, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter indleder et konkret samarbejde. Gerne også med den nærmeste leder.

Det psykiske arbejdsmiljø halter på en del arbejdspladser i kommuner og regioner. Derfor besluttede HK Kommunal som en del af kongressen i begyndelsen af februar at samle arbejdsmiljørepræsentanter og kongresdelegerede til et fælles møde. Målet var at få nogle bud på, hvordan de tillidsvalgte i højere grad kan bidrage til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. 250 arbejdsmiljørepræsentanter og omkring 400 kongresdelegerede deltog i fællesmødet, og det væltede ind med gode ideer på de postkort, som deltagerne blev bedt om at udfylde i grupper. 850 postkort blev det til, og de er nu blevet gennemgået. Ideerne fordeler sig hovedsagelig inden for fire områder:

  • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal samarbejde i dagligdagen
  • Mere fælles uddannelse og flere fælles arrangementer
  • Øget samarbejde – gerne uformelt - med den nærmeste leder
  • Anerkendelse og respekt om roller og vilkår

Fælles samarbejde

Når det gælder samarbejde peger de fleste på, at der bør etableres regelmæssige møder mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Det kunne være formøder til MED-møder, man kunne drøfte relevante dagsordner, referater og beslutninger og der kunne samarbejdes om APV’en. Nogle foreslår, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten laver fælles oplæg på personalemøder, og at arbejdsmiljørepræsentanten inviteres med til klubmøder eller kommer med i klubbestyrelsen. Omvendt foreslår andre, at TR inviteres ind i AMR-kredsen. En del peger på, at det selvfølgelig er en udfordring i samarbejdet, når arbejdsmiljørepræsentanten er fra en anden faggruppe, så jo flere HK’ere, der besætter posterne som arbejdsmiljørepræsentanter, jo større bliver HK’ernes indflydelse. Et enkelt forslag går på, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten burde sidde i samme kontor, mens nogle fortæller om gode erfaringer med, at tillidsrepræsentanten også er arbejdsmiljørepræsentant.

Fælles uddannelse og arrangementer

En del ønsker, at der kommer fælles uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Nogle foreslår en samlet grunduddannelse i HK, eller at der oprettes et modul på tillidsrepræsentant-uddannelsen til formålet. Mange ønsker fælles temadage og kurser, fælles coachingforløb og fælles netværk. En del efterlyser undervisning i, hvordan man søger indflydelse hos ledelsen – også uformelt. Og andre peger på, at når HK-afdelinger kommer ud på arbejdspladserne, bør både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltage i møderne. Flere fremhæver det positive i, at HK-afdelingerne holder fælles møder for alle tillidsvalgte. Vigtigt for mange er, at der på arbejdspladserne kommer fokus på at forebygge i stedet for at krisebehandle, og at man vender udviklingen, så man taler om trivsel i stedet for om sygefravær.

Øget samarbejde med den nærmeste leder

Ledelsens store ansvar for det gode arbejdsliv går igen i en del besvarelser, og derfor peger mange på, at et uformelt samarbejde med den nærmeste leder er vejen frem. Det handler om planlagte, men uformelle møder, hvor arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten sammen med ledelsen kan drøfte arbejdsmiljøet. Det går igen i besvarelserne, at det er meget vigtigt, at ledelsen lytter, inddrager og anerkender. Og anerkendelsen skal også gælde den tid, der bruges på opgaven. Modsat skal arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten vise, at de er medspillere og ikke modspillere. Der er forslag om trivselsgrupper i alle enheder, og et enkelt forslag om en mentor til samarbejdet med ledelsen.

Anerkendelse, respekt og vilkår

Vigtigheden i at signalere, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er ligestillede går igen på mange af postkortene, og der efterlyses tillid og åbenhed mellem parterne. Mange fremhæver også vigtigheden af, at arbejdsmiljørepræsentanterne får tilsvarende vilkår som tillidsrepræsentanterne. Nogle påpeger også, at medlemmerne skal ”opdrages” til at gå til de tillidsvalgte, når der er problemer, og at der skal være mere åbenhed om arbejdsmiljøet. På samme måde fremhæver en del også, at arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter skal blive bedre til at sige fra og til at turde sige deres mening på en konstruktiv måde.

De mange gode ideer bliver nu behandlet i HK Kommunals sekretariat og i bestyrelsen, ligesom der bliver arrangeret møder i alle afdelinger med fokus på, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø. Målet er, at HK Kommunals sektorbestyrelse til sommer kan vedtage rammerne for en strategi på området, og at tankerne og ideerne herefter skal ud og arbejde, så der løbende kan justeres og tilpasses alt efter de erfaringer, vi opnår i de kommende år på arbejdspladserne.

Fokus på det gode arbejdsliv

Hvorfor er det vigtigt?

  • Tilbagemeldinger fra medlemmerne i OK-15 kampagnen viser, at det psykiske arbejdsmiljø er en af de helt store udfordringer i hverdagen
  • HK Kommunals seneste medlemsundersøgelse viser, at mere end tre ud af fire oplevet symptomer på stress, og hver tredje betegner sig selv som stresset
  • HK’s årlige medlemsmåling viser, at langt hovedparten af medlemmerne peger på arbejdsmiljøet, som et af de vigtige områder for HK Kommunal at tage fat på

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant Tillidsrepræsentant

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk