HK.dk logo

Brug for diskussion af dokumentationskrav

20. juni 2016  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Der er behov for at diskutere håndteringen af de stigende dokumentationskrav, mener de to FTR for lægesekretærerne på Hospitalsenhederne Midt og Vest.  

HK Kommunal har i samarbejde med OAO, Offentligt Ansattes Organisationer, undersøgt lægesekretærers forhold til registrering og dokumentation. Undersøgelsen viser, at ni ud af 10 vurderer, at den tid, der bliver brugt på registrering og dokumentation, er øget over de sidste to år og, at over 30 procent af dokumentationskravene er unødvendige. 
75 procent af lægesekretærerne i undersøgelsen mener, at dokumentationskrav og registreringer i høj eller nogen grad er kilde til frustrationer i deres arbejde. Frustrationerne skyldes blandt andet dobbeltregistreringer i forskellige systemer og, at andre faggrupper som læger og sygeplejersker udfører registreringerne.

Kritikken skal tages alvorligt

Lene Buhl og Cristina Hedegaard Kildevang.

- Det handler dybest set om, at der skal bruges de rigtige ressourcer på de rigtige opgaver. Læger og sygeplejersker skal gøre det, de er gode til, og lægesekretærerne det samme - til gavn for patienterne, mener Lene Buhl (til venstre) og Cristina Hedegaard Kildevang.

Også på Hospitalsenhed Midt, der tæller Regionshospitalerne i Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel, og Hospitalsenheden Vest, der består af Regionshospitalerne i Herning, Holstebro og Lemvig, oplever lægesekretærerne stigende krav til dokumentation og kan nikke genkendende til den frustration, som kommer frem i undersøgelsen, fortæller de to fællestillidsrepræsentanter Lene Buhl og Cristina Hedegaard Kildevang.
I lighed med formanden for de danske lægesekretærer Soile Friis mener de, at kritikken af dokumentationsbyrden i sundhedsvæsenet skal tages alvorlig og, at der er behov for en diskussion om håndtering af dokumentationskravene.
- Det handler dybest set om, at der skal bruges de rigtige ressourcer på de rigtige opgaver. Læger og sygeplejersker skal gøre det, de er gode til, og lægesekretærerne det samme - til gavn for patienterne, siger Lene og Cristina.

Hvorfor registrere dobbelt

Lene Buhl og Cristina Hedegaard Kildevang oplever begge, at der på deres arbejdspladser bliver brugt unødig tid på registrering og dokumentation. Der er også mange tilfælde af dobbeltregistrering.
- Fra en henvisning til en undersøgelse er der én, der registrerer undersøgelsens art, om der eksempelvis er tale om en hastesag, om der skal bestilles udredende undersøgelser, tidligere journaler fra andre sygehuse og andre ting. På sygehuset bliver diagnose, blodtryk og så videre registreret, og den behandling, der bliver foretaget, bliver efterfølgende registreret i forskellige koder, der senere er afgørende for, at afdelingen når den økonomiske ramme. Bag opgaverne sidder der i mange tilfælde en lægesekretær, men læger og sygeplejersker bruger også meget tid på registrering, fortæller de.
- En sygeplejerske, der giver et medikament, skal eksempelvis vinge af, hvad det er for et medikament, han eller hun har brugt, og har en læge givet eksempelvis en blokade, skal det også registreres. Ofte ender vi lægesekretærer med at kontrollere, om alt er registreret, som det skal, og vi finder fejlregistreringer for mange tusinde kroner. Og der er det, vi tænker, om det ikke var nemmere, at vi var inde over registreringerne fra starten, forklarer de.
- Når en læge ser en patient, er der en masse informationer, lægen skal huske at få registreret. Der er så meget fokus på registrering, at lægen kan have have svært ved også at have tid nok til patienten og holde fokus på hovedopgaven, nemlig at udrede og behandle patienten. Og hvorfor skal læger og sekretærer se på de samme registreringer. Opgaven skal placeres hos dem, der er bedst til at udføre den, og det er vi. Vi er uddannet i klinisk administration, og vi anser klinisk dokumentation for at være vores kerneområde. Så brug os og lad læger og sygeplejersker gøre det, de er gode til, så der spares tid og ressourcer til patientbehandling, argumenterer de.

Inddrag lægesekretærerne

I forbindelse med, at der nu bliver indført nye nationale mål på sundhedsområdet, tænker Lene Buhl og Cristina Hedegaard Kildevang, at det er tid at drøfte håndteringen af dokumentationskravene.
- I den beskrivelse, der er udsendt om de nationale mål, lægger ministeren, KL, Kommunernes Landsforening, og Danske Regioner godt nok op til, at vi skal væk fra proces- og registreringskrav og i højere grad fokusere på resultater til gavn for den enkelte patient. Men samtidig indeholder de nationale mål netop krav om registreringer, så udviklingen kan følges og danne baggrund for en årlig evaluering af, om de enkelte regioner har nået deres mål. Så vi tror ikke, der fremover bliver mindre registrering, siger de.
- Derfor er det vigtigt, at der bliver tænkt administration ind i de nationale mål, og her sidder vi med vigtig viden, der kan gøres brug af. Så lad os komme med, når der bliver nedsat lokale styregrupper, der skal føre de nationale mål ud i livet, opfordrer de.

Administration Arbejdsmarked

Gør en forskel på jobbet og
Udvikl dig personligt


Bliv tillidsvalgt

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk