HK.dk logo

Fagligt: Loyalitetsbegrebet

23. juni 2016  |  HK Kommunal  |  Mogens Jepsen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Der tales ofte om loyalitetspligt over for arbejdsgiver og arbejdsplads. Men pligten påvirker reelt set ikke offentligt ansattes ret til at ytre sig, slår jurist og borgerrådgiver Johan Busse fast.

- Loyalitetsforpligtigelsen er en uhyre stærk faktor. Vi oplever den alle sammen.

Sådan lyder det knastørt fra Johan Busse, jurist og chef for Borgerrådgiveren i Københavns Kommune. Og med den understregning skulle man tro, at pligt til loyalitet over for arbejdsplads og arbejdsgiver er en veldefineret del af forvaltningsretten og ansættelsesretten – nemlig at man ikke bare kritiserer politik, vilkår, service og administrative praksis, men derimod loyalt og stiltiende følger de rammer, som nu engang er udstukket og givet.

Men den efterfølgende sætning fra Johan Busse afmonterer den opfattelse.

- Loyalitetspligten er en mental ting for offentligt ansatte, for den er ikke reguleret lovmæssigt. Juridisk set har den ikke nogen særlig status. Johan Busse slår altså et hul i den opfattelse, at loyalitet er et veldefineret juridisk begreb, lige som eksempelvis lydighedspligt og ytringsfrihed er reguleret eller lovmæssig beskrevet.

Han går faktisk skridtet videre og kalder det en selvpålagt forpligtigelse.

- Loyalitetsbegrebet bliver en måde at udøve selvcensur på. Lidt ligesom med Muhammed-tegningerne hvor man for sikkerheds skyld hellere undlader at vise dem end at risikere noget, siger Johan Busse.

Pligt til at påpege det ulovlige

Hvis loyalitetsbegrebet juridisk og formelt set ikke forhindrer offentligt ansatte i at ytre sig, er det gode spørgsmål vel, hvilke rettigheder og pligter en medarbejder har i forhold til at påpege, at fagligheden lider og borgere ikke får den nødvendige hjælp og retssikkerhed.

Her deler man op i to kategorier – nemlig en meddelepligt og en meddeleret.

Pligt har man, når man får en ordre om for eksempel at sagsbehandle eller administrere klart ulovligt. I pligten ligger, at du skal oplyse din overordnede om, at du opfatter ordren som ulovlig. Du har ikke pligt til at underrette offentligheden.

Lederen skal indberette

Meddeleret har man, hvis man eksempelvis mener, at fagligheden, retssikkerheden eller lignende ikke er i orden.

- Og med den ret følger omvendt også en pligt hos lederen til på saglig vis at håndtere den indberetning, det er, når en medarbejder oplever, at fagligheden ikke længere er i orden, siger Johan Busse.

Som offentligt ansat har du altså ret til at ytre dig over for din leder - eller i offentligheden, så længe du gør det på egne vegne.

Johan Busse erkender dog, at det er en balancegang, for et er jura, noget andet er psykologien i det, og en medarbejder, der hele tiden har den kritiske og klagende mine på, kan let få prædikatet som én, der ikke bidrager positivt i organisationen.

- Omvendt ved vi, at faglig utilfredshed æder sjæle op, siger Johan Busse.

I den konkrete situation er hans anbefaling derfor, at lederen hører og tager kritikken alvorligt, men måske også på et tidspunkt siger: ”Jeg har fattet budskabet, så hold lige inde med kritikken, mens vi taler løsninger”.

Rigid sagsbehandling

På den længere bane må Johan Busse tage sin faglige borgerrådgiver-kasket på. I den seneste beretning fra borgerrådgiver-institutionen i Københavns Kommune har han nemlig analyseret, hvorfor mange klagesager opstår og har her diagnosticeret en bestemt problemstilling, som netop er med til at forværre følelsen af fagligt underskud.

Johan Busse kan konstatere, at megen energi bliver lagt i at effektivisere, ”leane” og standardisere arbejdsgange – og derudfra udvikle drejebøger og sagsgangsbestemmelser.

- Den positive side er, at sagsbehandlingen bliver mere ensartet og i nogen grad mere effektiv, men samtidig bliver den også mere rigid og ufleksibel, og sagsbehandlere føler det som en spændetrøje, fordi de ikke kan bruge deres faglighed til at tage individuelle hensyn til borgerens situation. Det stresser medarbejdere, påpeger Johan Busse.

Ud over dialog, åbenhed for kritik og konstruktive forslag, ser han en løsning i, at man bruger færre resurser på at administrere ”køen”, så man kan frigøre faglighed. Og det gør man bedst ved at gøre systemet og sagsgangen mere fleksibel.

Fakta: Du kan altid udtale dig i eget navn

I Justitsministeriets betænkning om ytringsfrihed og whistleblowordning (s. 124) fremgår det, at Folketingets Ombudsmand mener, ”at den ulovbestemte loyalitetspligt for offentligt ansatte ikke medfører særlige begrænsninger i den ansattes ytringsfrihed, ud over begrænsninger i adgangen til at fremsætte urigtige oplysninger om sit arbejdsområde og eventuelt også med hensyn til udtalelsernes form. Loyalitetspligten har herudover ikke nogen selvstændig retlig betydning”.

Oversat betyder det ifølge Johan Busse, at så længe medarbejderen udtaler sig i eget navn, taler sandt, ikke videregiver tavshedsbelagte oplysninger for eksempel om borgerne og ikke bruger en meget grov form, vil der være fri adgang til at ytre sig. Eneste undtagelse er, hvis medarbejderen for eksempel sidder meget, meget tæt på den øverste ledelse.Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk