HK.dk logo

Fra Mors til Genève med HK

16. august 2016  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Maria Moeslund Madsen har som udpeget af HK MidtVest fulgt ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève, og det har været en stor oplevelse for morsingboen.

- Det er et enormt spændende stykke arbejde, de gør i ILO, og det har været meget interessant at følge konferencen, fortæller Maria Moeslund Madsen, der arbejder som økonomikonsulent i Budgetgruppen under Økonomi og Personale i Morsø Kommune.
Maria kom til Morsø Kommune som elev i 2003 og fik efter sin elevtid tilbudt fast ansættelse. I dag er hun tillidsrepræsentant for ca. 25 HK’ere, og det var som tillidsrepræsentant og medlem af HK MidtVest, at hun blev indstillet til at tage del i et ophold på Genève-Skolen. 
I alt deltog 28 fagforeningsmedlemmer fra de nordiske lande i skoleopholdet heraf fem fra Danmark. Foruden Maria Moeslund Madsen fra HK Kommunal var der udpeget deltagere fra HK Privat og Handel og fra 3F.
Deltagerne skulle følge ILO’s Internationale Arbejdskonference med mere end 6000 delegerede, der foregår to uger i juni. Derefter havde de en uge til at udfærdige en rapport om deres erfaringer. Maria var afsted fra 26. maj til 15. juni 2016. Som forberedelse til opholdet på Genève-Skolen deltog hun desuden i et forkursus i Runö i Sverige fra 14. til 17. april, lige som hun efterfølgende skulle lave en hjemmeopgave på 30 timer om sine forventninger.

Derfor er ILO interessant

Maria Moeslund Madsen i flagalléen foran FN i Genève

Det har været en øjenåbner for Maria Moeslund Madsen at besøge ILO's Internationale Arbejdskonference i Genève i Schweiz.

- Det har været en stor ære at blive indstillet til opholdet. Nogle tænker måske, hvorfor ILO er interessant. Men eksempelvis diskrimineringspolitikken, hvor man ikke må skelne mellem seksuel orientering, køn og religion, når man ansætter en medarbejder, kommer fra ILO, og det samme gør reglerne omkring børnearbejde. ILO udstikker nogle retningslinjer, som medlemslandene skal følge, men man kan godt vælge at gøre det bedre i det enkelte land, fortæller hun.
- Det er interessant at se, at det, der bliver arbejdet med på internationalt plan, har konsekvenser for den danske beskæftigelsespolitik. Jeg fulgte i de to uger, konferencen varede, en komité, som arbejder med revision af anbefaling 71 fra 1944. Anbefalingen handler om, hvad der er vigtigt at gøre for et genetablere et stabilt arbejdsmarked i et land, når det har været ramt af krig. 
- Jeg kunne selv vælge, hvilken komité jeg gerne ville følge, og da jeg sidder med beskæftigelsesøkonomien i Morsø Kommune herunder integrationsøkonomien, syntes jeg, at det kunne være spændende at følge netop den komité. Og jeg har fået en opfattelse af, hvad ILO mener, at god integration er og fået bekræftet, at den beskæftigelsespolitik, man har lagt for døren i Morsø Kommune, er godt i tråd med opfattelsen i FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, beretter hun.

Har fået øjnene op

Maria Moeslund Madsen fortæller, at opholdet i Genève har givet inspiration til arbejdet som tillidsrepræsentant og gjort det tydeligt for hende, hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening og, at flere vælger fællesskabet til.
- Herhjemme og i de andre nordiske lande mærker fagbevægelsen medlemsnedgang. I Afrika er der en stor organiseringsgrad, hvilket får mig til at tænke over, om det måske om fem til 10 år vil være Afrika, der som kontinent vil sætte dagsordenen ved debatterne i ILO med den konsekvens, at det måske bliver helt andre vilkår, vi ser på arbejdsmarkedet.
- Noget andet, jeg har reflekteret over, er, hvor solidariske arbejdsgiverne og fagbevægelsen egentlig er i ILO. Det kan godt være, at man må gå på kompromis med nogle ting, men grundlæggende er man enige om, at man gerne vil skabe et godt arbejdsmiljø for arbejdere i hele verden, og det, synes jeg, er enestående, siger hun.

HK MidtVest har betalt Maria Moeslund Madsens ophold og frikøbt hende i den tid, hun skulle være væk fra sit arbejde.

Fakta om ILO

International Labour Organisation, ILO, er den internationale arbejdsorganisation underlagt FN. 

ILO blev grundlagt i 1919 som en del af Versaillestraktaten efter Første Verdenskrig, og dette år blev Danmark medlem. ILO var fra start underlagt Folkeforbundet. Efter nedlæggelsen af forbundet i 1946 overgik organisationen til FN. 

Formålet med ILO var at danne en organisation, der forsvarede arbejderes rettigheder på arbejdsmarkedet. ILO har i dag 187 medlemslande, og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er medlemmer på lige fod med medlemslandenes regeringer. Trepartsmodellen er ILO’s unikke særpræg og adskiller ILO sig fra de øvrige FN-organer og andre mellemstatslige organisationer. 

Danmark deltager hvert år med en trepartsdelegation ved ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève i juni.

ILO’s hovedopgaver er:

  • Fastsætte internationale standarder om arbejdsmarkedsforhold ved vedtagelse af konventioner og henstillinger.
  • Teknisk samarbejde, som er fokuseret omkring fremme af anstændigt arbejde (Decent Work).
  • Forskning, uddannelse og publikation om arbejdsmarkedsforhold.

ILO’s arbejdsmetoder er dialog, rådgivning, eksperthjælp og teknisk bistand.

ILO har vedtaget 189 konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold. Blandt disse findes otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder: 

  • Forbud og afskaffelse af tvangsarbejde.
  • Forbud og afskaffelse af de værste former for børnearbejde.
  • Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger.
  • Ligeløn og forbud mod diskriminering.

Danmark har ratificeret alle de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Danmark rapporterer jævnligt til ILO om gennemførelse af ILO-konventioner ratificeret af Danmark.

Tillidsrepræsentant HK-medlemmer Udvikling

Gør en forskel på jobbet og
Udvikl dig personligt


Bliv tillidsvalgt

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk