HK.dk logo

Kampen kommer til at stå om arbejdstiden på butiksområdet

25. august 2016  |  HK Handel  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Krav om bedre arbejdsvilkår sloges med krav om mere arbejdskraft for færre penge, da HK HANDEL og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv Arbejdsgiver tog første formelle skridt i forhandlingerne om arbejdsvilkår for butiksansatte.

Opdateret 25. august 2016.

Arbejdstiden i butiksbranchen vil fylde mest omkring forhandlingsbordet ved de kommende overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Det vurderer Per Tønnesen, formand for HK HANDEL.

- Det er på arbejdstiden, at vores medlemmer bliver ramt værst af arbejdsgivernes krav, og det skyldes ikke overraskende både afviklingen af lukkeloven og den aktuelle krise, som arbejdsgiverne henviser til, siger formanden.

Mandag den 9. december udvekslede de to parter krav til overenskomsten på butiksområdet. Parterne skal indgå en butiksoverenskomst, der dækker cirka 150.000 ansatte i detailbranchen.


Arbejdsgiverne vil have mere arbejde for færre penge

kravok

Per Tønnesen, formand for HK HANDEL, udveksler krav til butiksoverenskomsten med Michael Kjær, formand for bestyrelsen i Dansk Erhverv og adm. direktør for F Group. Foto: Kim Wendt

 

Højere løn, mere i pension og mere uddannelse, barns anden sygedag, regler for pauser og betaling for overarbejde er blot nogle af de krav, HK HANDEL leverede til arbejdsgiverorganisationen.

- Arbejdsgiverne kvitterede med at kræve en forhøjelse af den normale ugentlige arbejdstid ud
en lønkompensation, mere weekendarbejde, længere tid før der skal betales tillæg samt mulighed for at aftale overarbejde uden betaling af overarbejdstillæg, fortæller Per Tønnesen.

Parterne mødes igen i slutningen af januar, hvor arbejdsgrupper sammensat af begge parter er klar til at fremlægge overvejelser om hovedemnerne i forhandlingerne. De er: Arbejdstid, løn, pension, fravær, uddannelse og arbejdsmiljø er klar til at fremlægge deres overvejelser.

HK HANDELs krav til Dansk Erhverv Arbejdsgiver:

Arbejdstid:
• Ret til supplering af timer for deltidsansatte ved stillingsledighed/opnormering
• Længere varsel for ændringer i arbejdsplan/indflydelse på arbejdstids-planlægningen/kontinuitet i arbejdsplanerne
• Regel for hvornår arbejdstiden skal slutter fredag forud for en fri weekend
• Ret til frihed på et antal helligdage
• Tarifering af fravigelser fra hovedreglerne (to lange aftener/hver anden lørdag/fem dages arbejdsuge)
• Stigning på forskudttidstillæg, herunder forskudttidstillæg for hele lørdagen
• Regler for pauser – placering, længe m.v. - herunder betalte pauser
• Minimal/maksimal længde på en arbejdsdag
• Betalingen for merarbejde

Mellemledere:
• Kompensation for helligdage

Løn:
• Større lønforskel mellem fag- og ufaglærte/modregningsfrit tillæg ved merit fra ufaglært til faglært
• Højere og flere anciennitetstillæg
• Ingen adgang til modregning
• Tillæg for elever udvides til også at omfatte elever med HF-eksamen
• Ret til at konvertere indestående på Fritvalgs Lønkontoen til frihed
• Ret til at sætte betaling for over- og merarbejde ind på Fritvalgs Lønkontoen
• Stigning på alle minimallønssatser, herunder Fritvalgs Lønkonto)

Pension m.v.:
• Efterslæbet i forhold til. kontor- og lageroverenskomsten fjernes
• Højere pensionsbidrag
• Arbejdsgivers 2/3-dels betaling forøges
• Sundhedsordning

Fravær:

Sygdom:
• Løn under sygdom til ikke-funktionærer

Barsel:
• Forlængelse af perioden med arbejdsgiverbetalt løn under barsel
• Afskaffelse af maks. satserne

Barns sygdom:
• Barns første sygedag = første hele arbejdsdag efter barnet er blevet syg
• Ret til barns anden sygedag

Ferie/Feriefridage:
• Udbetaling af ikke brugte feriefridage ved ferieårets udløb/fratrædelse
• Nedsættelse af ancienniteten for ret til feriefridage
• Flere feriefridage
• Forhøjelse af ferietillægget

Anden frihed:
• Seniorfridage
• Omsorgsdage

Tillidsrepræsentanter:
• Muligheden for at indgå lokalaftaler
• Regulering af TR-vederlag herunder eventuelle ændringer/reguleringer i betingelserne for at opnå vederlaget
• Præcisering af ret til fornøden tid til tillidsrepræsentantarbejdet

Uddannelse:
• Lettere adgang til opkvalificering fra ufaglært til faglært
• Bedre muligheder for deltagelse i efter- og videreuddannelse for eksempel i opsigelsesperiode/samt pligt til deltagelse i uddannelse
• Kun mulighed for selvadministration af kompetencefonde, hvor der er valgt tillidsrepræsentant
• Medarbejderrepræsentanters i uddannelsesudvalgene (selvadministrerende virksomheder) ret til deltagelse i ERFA møder afholdt af HK HANDEL

Arbejdsmiljø:
• Regler for at arbejde alene
• Maksimalt to timers arbejde ved kasse-/tastearbejde, før der er ret til pauser/andet arbejde
• Arbejdsmiljørepræsentanters ret til uddannelse
• Arbejdsmiljørepræsentanter skal have adgang til IT/internet som tillidsrepræsentanter

Andet:
• Ophævelse af 50 %-reglen
• Betalt/kompensation for arbejdstøj
• Særlige goder kun for medlemmer

Overenskomst Arbejdstid

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk