udaf1

Luk øjnene. Forestil dig et klasseværelse på datamatikeruddannelsen. Læreren ved tavlen underviser eleverne i at programmere i Java.Hvordan ser eleverne ud?

Du er undskyldt, hvis du kun får mandlige studerende ind på nethinden.

Mænd er i klart overtal på de danske IT-uddannelser.

Og for ti år siden var billedet det samme på det amerikanske Harvey Mudd College. Kun 10 procent af de studerende, der valgte at læse Computer Science, var kvinder. I dag er næsten halvdelen – mellem 40 og 50 procent – kvinder. Så ved første øjekast ser Harvey Mudd College ud til at have fundet en formel, der får flere kvinder til at vælge at uddanne sig inden for IT.

I et interview med SAMDATA Magasinet løfter Maria Klawe, college president, sløret for, hvordan det er lykkes at løse et problem, som blandt andet de danske IT-uddannelser ikke har fået has på. Ifølge tal fra Politiken Research var antallet af kvinder optaget på datamatikeruddannelsen på blot otte procent i 2015. Så måske kan danskerne lære et og andet af den amerikanske uddannelsesinstitution. Men hvad er det?

UDFORDRINGEN I 2006

For at få svaret på det spørgsmål skal vi tilbage til 2006, da Maria Klawe blev ansat som øverste chef for Harvey Mudd College. Dengang udgjorde kvinder godt en tredjedel af de studerende, hvoraf kun 10 procent af de IT- studerende var kvinder. Ud af 35 studerende, der dengang forlod Harvey Mudd College med en bachelorgrad i computer science, var blot to eller tre kvinder.

”Når man ser på de faktiske tal i stedet for procentsatserne, så situationen meget mere ekstrem ud. Men i år har vi faktisk flere kvinder end mænd, der ender med at få en uddannelse inden for computer science,” siger Maria Klawe.

Da hun tiltrådte, havde hun allerede beskæftiget sig en del med problemet med at få flere kvinder til at læse computer science. Fra 1988 og frem til 1995 havde Maria Klawe haft ansvaret for undervisningen i dette fag på det canadiske University of British Columbia. Som et af flere nordamerikanske læreanstalter forsøgte man der at tiltrække flere kvindelige studerende til uddannelser inden for matematik, fysik og – ja – IT.

”Vi arbejdede hver især med forskellige tilgange til at løse problemet, men vi endte med det samme resultat. Hvis man vil have flere kvinder til at læse computer science, handler det først og fremmest om at gøre faget interessant og vedkommende for dem,” siger hun.

Og her skal man tage udgangspunkt i den måde de to køn går til teknologien.
udaf2

Mellem det første og det andet skoleår tilbyder Harvey Mudd College et forløb, hvor de kvindelige studerende har mulighed for at anvende deres nye viden til at udvikle programmer.
Maria Klawe fra Harvey Mudd College.

FØRSTE SKRIDT MOD LØSNINGEN

Mens mænd er mere interesseret i selve teknologien – koderne på skærmen – bliver kvinder mere motiveret af, hvad man kan gøre med IT, lyder Maria Klawes pointe. I næsten samme åndedrag understreger hun, at dette selvfølgelig er en meget bred generalisering. Og selv om man ikke kan klistre den mærkat på alle de studerende, uanset køn, lagde den grundlaget for de næste skridt.

”Netop derfor skal de første fag handle om at anvende kreative metoder til at løse problemer ved hjælp af IT. Det gælder om at give kvinder en god oplevelse med introduktionen til faget,” siger Maria Klawe.

Men ikke nok med det. Man skal også have pillet den utilnærmelige aura af faget, der kan få nytilkomne til næsten at give op på forhånd. En af årsagerne er ifølge Maria Klawe, at langt de fleste studerende i Nordamerika begynder på de videregående uddannelser uden at have fået undervisning i IT tidligere i skolesystemet. Og dette står i skærende kontrast til en mindre gruppe elever, der selv har nørdet rundt med computere og kode derhjemme, eller på anden måde har fået en tidlig start med IT.

”Og de studerende har en tendens til at fylde meget mere end de andre i klasseværelset. De stiller og besvarer spørgsmål, som får de andre studerende at føle, at de åh Gud da overhovedet ikke hører hjemme i klassen. De ved jo slet ikke så meget som de andre,” siger Maria Klawe.

TÆMME NØRDERNE

Hun oplever ikke, at nørderne specielt ønsker at skræmme de andre studerende ud af lokalet. De er bare så glade for endelig at kunne koncentrere sig om et fag, som de brænder for, at de ikke kan holde sig selv tilbage.

Så for at undgå, at de i deres entusiasme kommer til at skubbe andre elever til side, bliver de studerende opdelt i tre grupper alt efter deres viden om IT. Men selv inden for disse grupper vil der være forskel på, hvor meget kendskab eleverne har til IT.

Så derfor tager underviserne de ivrige elever til side for at rose dem for deres engagement og viden, men samtidig bede dem om at vente til senere med deres specielle spørgsmål, så de ikke skræmmer de andre i klassen.

”Og det viser sig at virke rigtig godt,” siger Maria Klawe.

Samtidig gør underviserne meget ud af at fortælle elever uden det store forhåndskendskab til IT, at selv om de i første fag ikke er på niveau med de andre, så vil de indhente dem i løbet af de næste semestre.

”Mange af de kvinder, som ender med at vælge computer science som hovedfag, anede ikke, at de ville blive interesserede i det. Og vi vil gerne give dem nogle gode oplevelser i det første fag. Og det skal de også have i det næste fag,” siger Maria Klawe.

ANDET SKRIDT MOD IT

Med de gode oplevelser kommer også troen på, at det faktisk godt kan lade sig gøre at gennemføre en uddannelse inden for IT. Og her følger så det næste skridt på vejen mod, at de kvindelige studerende vælger at koncentrere sig om IT:

”Vi tager typisk omkring 40 af dem med til den årlige Grace Hopper-konference, hvor de møder en bunke kvinder i forskellige aldersgrupper, der alle elsker teknologi og IT. Og selv om de måske vælger at koncentrere sig om at læse fysik, matematik eller biologi i stedet for IT, så er det med til at vise, at kvinder sagtens kan studere computer science,” siger Maria Klawe.

Ideen er, at det kan betale sig at vise de kvindelige IT-studerende, at selv om de udgør et mindretal blandt de studerende og på arbejdsmarkedet, kan de få succes med et arbejdsliv inden for IT.

”Det gør bare en stor forskel at se med egne øjne, at der er nogen ligesom dig, som har fået succes,” siger Maria Klawe.
Ifølge hende gælder dette både for kvinder som etniske minoriteter, der også har fået et nyt syn på deres muligheder ved at møde ligestillede, som har fået succes inden for dette felt.

TREDJE SKRIDT MOD IT

Som det sidste i indsatsen for at åbne de kvindelige studerendes øjne for mulighederne for at koncentrere sig om IT, tilbyder Harvey Mudd College et forløb mellem det første og andet skoleår, hvor de kvindelige studerende får mulighed for at anvende deres nye færdigheder.

”Det gælder om at gøre dem bevidste om, at de kan anvende deres viden til at gøre en forskel på den ene eller anden måde,” siger Maria Klawe.

Skal hun opsummere indsatsen handler det om at give de kvindelige studerende gode oplevelser i forbindelse med undervisningen i IT, så de begynder at se det som en mulig karriere.