HK.dk logo

Statsansatte mister fridage: Nu har vi kun vores begravelsesdage tilbage

16. september 2016  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Fra 2017 skal ansatte inden for Social- og Indenrigsministeriet selv betale for at holde fri juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag. Også frihed til eget bryllup og ved flytning skal de punge ud for. ’Tyveri ved højlys dag og dårlig arbejdsgiveradfærd’, kalder HK Stat-formand Rita Bundgaard opsigelsen af de kutymemæssige fridage.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag. For de fleste offentligt og mange privatansatte har det været fridage, så længe nogen kan huske tilbage. Nu må de ansatte i alle styrelser og institutioner under Karen Ellemanns Social- og Indenrigsministerium indstille sig på at bruge feriedage, afspadsering eller omsorgsdage, mens de fx pynter juletræ, forbereder nytårsmiddag eller fylder flyttebilen. En fridag til at forberede eksamen på uddannelser, som arbejdspladsen har betalt, må medarbejdere, der kompetenceudvikler sig, også undvære i fremtiden. Der vil dog fortsat være mulighed for at holde fri med løn ved begravelse i nærmeste familie, eksamen på uddannelse, som arbejdspladsen har betalt, og i helt særlige alvorlige situationer. 

5. september 2016 besluttede ministeriet nemlig at opsige kutymerne om arbejdsgiverbetalte fridage den 5. juni, 24. december og 31. december samt visse løse betalte fridage. Det vil fx sige fri til eget bryllup og flytning.

Ledelsen i ministeriet vil spare, hvad der svarer til cirka 20 årsværk ved at droppe fridagene, oplyser ministeriets HR-chef, Mette Dige Rønholt. 

Sidste gode væk efter års sparerunder

I Statsforvaltningen, som er en de ramte styrelser, vækker opsigelsen af fridagene harme. Timingen er helt skæv, siger fællestillidsrepræsentant for HK’erne Anette Stang-Pedersen.

- Vi har med 4-5 sparerunder de senere år i den grad allerede bidraget til at trimme organisationen. Vi har en stram økonomi, og medarbejderne er helt med på, at vi skal bruge alle resurser på at servicere borgerne. Det ligger os alle på sinde, understreger tillidsrepræsentanten.

- Men vi har netop her i 2016 i solidaritet med arbejdspladsen droppet lokale lønforhandlinger for at få enderne til at mødes. Vi har desuden vendt tilskud til kantineordninger, tilskud til julefrokosten, grønne planter på kontorerne, vores deltagelse i DHL-stafetten og frugtordninger på kontorerne. Vi er nede på en meget skrabet model nu, siger Anette Stang-Pedersen.

- Derfor er det meget dårlig timing, at ministeriet nu opsiger vores 3 fridage. Med den beslutning er der ikke meget sjov ved at være ansat i Statsforvaltningen. Lønnen er ikke høj, og nu er næsten ethvert personalegode væk. 

Ifølge HK-tillidsrepræsentanten har ingen medarbejdere endnu smækket med døren af den grund, men nogle er nok begyndt at søge andet arbejde.

- De fleste af Statsforvaltningens afdelinger ligger jo i udkantsdanmark, og når nye statslige arbejdspladser flytter hertil, er det oplagt, at nogle af mine kolleger overvejer at søge nyt job hos udflytterne, mener Anette Stang-Pedersen. 

- Vi plejer at nævne netop de kutymemæssige fridage som et lille plus i den samlede pakke, når vi har ansættelsessamtaler. Nu har vi kun vores begravelsesdage tilbage – altså retten til at deltage i begravelse af nære slægtninge, konstaterer Anette Stang-Pedersen.

Politi-ansatte vænner sig aldrig til tabet

Hun og hendes kolleger deler skæbne med de ansatte hos politiet – dog undtaget juristerne – og med medarbejderne i Skat, som under protest mistede retten til fridagene i henholdsvis 2007 og december 2013. Og den forringelse af ansættelsesvilkårene trækker lange spor blandt medarbejderne, fortæller formanden for HK’erne ved politiet, Heidi Juhl Pedersen:

- Vi vænner os aldrig til det. De forsvundne dage fylder stadig meget på vores medlemsmøder. Standardspørgsmålet er: Hvad gør I for at få de dage tilbage? 

De kutymemæssige fridage er, som ordet antyder, ikke skrevet ind i de forhandlede overenskomster. Det er baggrunden for, at arbejdsgiverne kan opsige kutymen med et varsel, selv om der ikke er gang i nogen overenskomstforhandlinger.

- Mit bud er, at fridagene skal ind i overenskomsten. Men det er jo en sag, der er lidt ude af vores hænder. Måske det nu bliver en fælles sag, fordi flere oplever at miste dagene, siger Heidi Juhl Pedersen.

Lønnedgang på 1,2 procent

Når de statsansatte selv skal betale for tre fridage, svarer det til en lønnedgang på 1,2 procent. For en HK’er ved Statsforvaltningen koster opsigelsen af fridagene rundt regnet 4.500 kroner om året. For samtlige 184 HK-årsværk i Statsforvaltningen er tabet over 3/4 million kroner på et år, viser beregninger fra HK Stats sekretariat. Mistede alle HK’ere i staten – inklusive dem i Skat og politiet – fridagene, ville tabet svare til over 80 millioner kroner om året.

- Det er tyveri ved højlys dag, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat. 

- Mange af de ramte medlemmer er med god grund vrede og frustrerede. Ikke alene mister de uden nogen forhandling eller kompensation hvad der svarer til flere dages løn. De oplever også en rystende mangel på forståelse fra arbejdsgiverens side af betydningen af et af de få personalegoder, der er på statens arbejdspladser. Det er dårlig arbejdsgiveradfærd – selv om Finansministerets Moderniseringsstyrelse kalder det ’god arbejdsgiveradfærd’ at begrænse det, de kalder ’arbejdsgiverbetalt fravær’. 

Rita Bundgaard vurderer, at fridagene er så integreret en del af vilkårene som ansat i staten, at arbejdsgiverne kun burde kunne opsige dagene i forbindelse med en overenskomstopsigelse. Og med mindst den ansattes individuelle opsigelsesvarsel. Det skyldes, at opsigelsen af fridagene medfører en reel lønnedgang, siger formanden.

Drop rigid personalepolitik

- Træk opsigelserne tilbage. Sådan lyder min og HK Stats klare opfordring. Både til  Social- og Indenrigsministeriet og til andre statslige arbejdsgivere, som senere måtte få samme fikse ide om at forringe medarbejdernes samlede vilkår og dermed gøre de statslige arbejdspladser mindre attraktive, siger Rita Bundgaard. 

Hun advarer om, at en alt for rigid personalepolitik kan give bagslag i form af demotiverede og opgivende medarbejdere. 

I Social- og Indenrigsministeriet erkender HR-chef Mette Dige Rønholt, at medarbejderne er utilfredse, men hun regner med, at de bevarer gejsten:

- Vi har været i dialog med tillidsrepræsentanter og medarbejdere før og efter, at beslutningen blev truffet, bl.a. i SU-regi, og medarbejderne har givet udtryk for, at de er utilfredse med beslutningen. Det er vores opfattelse, at vi har nogle meget engagerede medarbejdere, og vi forventer, at det fortsat vil være tilfældet, siger Mette Dige Rønholt.

Også kutymemæssig frihed i det private

Privatansatte HK’ere har – lige som de fleste statsansatte – flere kutymemæssige goder i form af fx fridage. Det fortæller faglig chef i HK/Privat, Kim Jung Olsen.

- I Industriens funktionæroverenskomst, som omfatter de fleste privatansatte HK’ere, er juleaftensdag og grundlovsdag skrevet ind som fridage. Men samtidig er kutymemæssige fridage med løn udbredt på de private arbejdspladser. Det kan fx være den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Og på mange arbejdspladser, hvor der også er timelønnede, som ifølge deres overenskomst har fri med løn 1. maj, får funktionærerne denne fridag med i købet som en kutyme. 

En del fridage på private arbejdspladser er beskrevet i lokalaftaler eller i personalehåndbøger, fx retten til at have fri til begravelse eller flyttefri, fortæller Kim Jung Olsen, der tilføjer:

- I det private erhvervsliv handler den slags fridage også om, hvordan man kan tiltrække medarbejdere. Fridage er et personalegode. 

Fakta

Kutyme - definition

Almindeligt anerkendt og fulgt fremgangsmåde inden for en bestemt branche. Kutymer gælder medmindre de fraviges ved aftale.

Kilde: Juraplexus Juridisk Leksikon

Gængs og etableret måde at opføre sig eller handle på i en bestemt situation.

Kilde: Den Danske Ordbog

Her betaler HK’erne selv for juleaftensdag og andre kutymemæssige fridage

 • Politiet
 • Skat
 • Social- og Indenrigsministeriet (fra 2017) 
 • Departementet
 • Danmarks Statistik
 • Ankestyrelsen
 • Statsforvaltningen
 • Socialstyrelsen
 • SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • CPR - Det Centrale Personregister
 • KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning


Medarbejderne i staten står sammen i protest mod tyveri af fridage

Lørdag den 24. september bragte Politiken et fælles debatindlæg, hvor både statens HK’ere, magistre og djøf’ere opfordrede Social- og Indenrigsministeriet til at genoverveje en beslutning om at nappe 3 af medarbejderens fridage:

Staten stjæler medarbejderes fridage

Det er dybt problematisk, at nu også Social- og Indenrigsministeriet har varslet, at de ansatte i ministeriet og dets tilhørende styrelser får skrottet deres kutymemæssige fridage fra årsskiftet. Beslutningen betyder, at de ansatte ikke længere kan holde arbejdsgiverbetalt fri på grundlovsdag, juleaften og nytårsaften.

Vi opfatter opsigelsen af fridage med løn som dårlig arbejdsgiverpolitik. Kutymemæssige fridage som juleaften har så længe, nogen kan huske, været en uskreven del af overenskomsten. En stiltiende aftale mellem arbejdsgiver og ansat, der som andre personalegoder indgår i medarbejdernes samlede oplevelse af, hvor attraktivt det er at arbejde i staten. Et typisk HK Stat-medlem står med de forringede vilkår til at miste omkring 4.500 kroner om året, mens regningen for akademikeren lyder på knapt 7.000 kroner. 

Men indgrebet handler ikke kun om penge. Social- og Indenrigsministeriet er inde og rykke ved hele fundamentet i den danske model. For skal man som statsansat nu bare finde sig i, at hævdvundne personalegoder kan blive frarøvet af arbejdsgiveren fra det ene øjeblik til det andet? Nej, det mener vi bestemt ikke. For opsigelse af fridage er en forringelse, som arbejdsgiveren ikke bare kan fjerne med et pennestrøg.

Tidligere har medarbejdere hos både politiet og Skat set deres kutymemæssige fridage blive inddraget, og derfor har akademikernes hovedorganisation AC lagt sag an mod Skat, fordi AC – med rette – mener, at der er tale om en væsentlig vilkårsændring for den enkelte medarbejder. 

Generelt er statens medarbejdere ikke forvænt med personalegoder, og de er i forvejen ramt af besparelser, fyringer og udflytning. Alle steder kommer tyveriet af fridage oven i alt dette. Derfor er det et helt forkert signal at fratage medarbejdere goder, som kan være med til at gøre det værd for den enkelte at knokle og yde en ekstra skalle. 

Unge orienterer sig i stigende omfang mod det private arbejdsmarked, viser en ny undersøgelse fra Universum. Det er vigtigt, at staten også i fremtiden bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere de rette kompetencer. Det er god arbejdsgiverpolitik, og derfor bør ministeriet genoverveje beslutningen.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig


Arbejdsmarked Arbejdstid

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk