HK.dk logo

Hvad gør fagforeningen, når fridagene er i fare?

19. september 2016  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Med udgangspunkt i kommentarer og spørgsmål på HK Stats Facebook-side om de kutymemæssige fridage, som ledelserne på en række statslige arbejdspladser har opsagt, har redaktionen indhentet svar fra fagforeningens politiske og faglige ledelse.

Hvordan kan arbejdsgiverne bare opsige fridage, medarbejderne har haft lige så længe, nogen kan huske?
Fordi dagene ikke står i overenskomsten, men er en meget lang kutyme. Hvis de stod i overenskomsten, kunne arbejdsgiveren kun opsige dem i forbindelse med en overenskomstforhandling. Og så ville fagforeningens forhandlere kræve en modydelse - fordi medlemmerne mister et gode af en betydelig værdi. I dag står dagene som regel i lokale aftaler på arbejdspladserne. Den slags aftaler kan arbejdsgiver som udgangspunkt opsige med et varsel på fx 3 eller 6 måneder. 

Læs også: Statsansatte mister fridage: Nu har vi kun vores begravelsesdage tilbage

Hvorfor kommer opsigelserne nu, flere år efter at politiet og Skat tog fridagene fra deres medarbejdere?
Inspirationen til at opsige dagene kommer fra Moderniseringsstyrelsen, statens arbejdsgiverkontor. Styrelsen opfordrer i foldere, ved møder og på sin hjemmeside lederne på de statslige arbejdspladser til at have fokus på såkaldt arbejdsgiverbetalt frihed.

Hvordan kan HK Stat få dagene ind i overenskomsten? 
Ved at rejse krav om det. Næste OK-forhandling er i 2018. Allerede i foråret 2017 indsamler HK Stat medlemmernes ønsker. Hvis meldingen fra medlemmerne er, at fridagene skal ind i overenskomsten, vil HK Stats sektorbestyrelse formentlig rejse kravet. Hvis kravet kommer med hele vejen til forhandlingsbordet og bliver en del af aftalen, vil det betyde, at en del af pengene til overenskomstfornyelsen vil blive brugt på at betale for fridagene. En fridag koster 0,4 procent af en årsløn. 

Hvorfor er dagene ikke allerede en del af overenskomsten?
Fri juleaftensdag, 31. december og grundlovsdag har være kutyme, så længe nogen kan huske tilbage. Derfor har medlemmerne ikke rejst krav om at skrive dem ind i overenskomsten.

Hvad gør HK Stat ved opsigelserne af de kutymemæssige fridage?
HK Stat prøver at skabe opmærksomhed om dette løntyveri blandt medlemmer og i offentligheden gennem artikler og debatindlæg. Både alene og sammen med andre fagforeninger for statsansatte. Samtidig har HK Stat opfordret tillidsrepræsentanter overalt i landet til at reagere og protestere, hvis deres lokale ledelse opsiger de kutymemæssige fridage. HK Stat foreslår tillidsrepræsentanterne til – sammen med de lokale HK-afdelinger – at skrive et protestbrev til ledelsen, hvor de argumenter for at bevare de kutymemæssige fridage. Argumenterne er blandt andre:

  • Fri juleaftensdag, årets sidste dag og grundlovsdag har i mange år været en integreret del af ansættelsesvilkårene i staten.
  • Fridagene har fungeret som et godt personalepolitisk virkemiddel i de samlede bestræbelser på at skabe en attraktiv arbejdsplads.
  • Medarbejderne finder det meget besynderligt, at ledelsen opsiger disse dage uden nogen kompensation.
  • Der er tale om en markant forringelse af vilkårene.
  • Da dagene er så integreret en del af ansættelsesvilkårene, burde de alene kunne opsiges i forbindelse med en overenskomstforhandling.

Desuden afventer HK Stat udfaldet af en sag mod Skat, der i 2013 tog 3 fridage fra medarbejderne, herunder HK'erne. Akademikernes Centralorganisation, AC, har rejste sagen med påstand om, at der er tale om en væsentlig vilkårsændring, når arbejdsgiveren fjerner tre fridage. Den slags ændringer af vilkårene skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel.

Hvorfor samler HK Stat ikke medlemmerne om en strejke imod disse forringelser?
Fagforeningen må ikke opfordre til arbejdsnedlæggelser (på grund af fredspligten mellem overenskomstfornyelserne). Sådan er aftalerne mellem arbejdsmarkedets parter. HK Stat forsøger gennem pres fra medlemmerne og ved forhandlinger at finde løsninger i samarbejde med de statslige arbejdsgivere. 

Hvorfor taler Rita Bundgaard om god arbejdsgiveradfærd, når hun mener, at Moderniseringsstyrelsen udviser det modsatte?
For at vise, at der er stor forskel på, hvad god arbejdsgiveradfærd vil sige – afhængigt af, hvem der taler om det. Rita Bundgaard mener, at medarbejdernes vurdering er den vigtigste. Og for dem er det helt elendig arbejdsgiveradfærd at stjæle de ansattes fridage.

Hvad er fridage værd i kroner og øre?
Hver fridag svarer til 0,4 procent af årslønnen. 3 dage svarer altså til 1,2 procent. Det er mange penge ved en overenskomstforhandling. For en HK'er med en månedsløn på 31.000 kroner har 3 mistede fridage en værdi på cirka 4.500 kroner om året. 

Hvad mener HK Stat om, at medlemmer mister de kutymemæssige fridage?
HK Stat mener, at der er tale om løntyveri ved højlys dag. Og at arbejdsgiverne opfører sig rigtig dårligt over for medarbejderne. Fagforeningen deler de ramte medlemmers vrede og frustration. 


Arbejdstid Arbejdsmarked

Facebook

Følg debatten her

HK Stat på Facebook

Mener du, fridagene skal skrives ind i overenskomsten?

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk