HK.dk logo

Tillidsrepræsentanter skal med ind i maskinrummet

26. september 2016  |  HK Kommunal Hovedstaden  |  Berit Andersen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

På årets TR-seminar blev der taget hul på vigtige emner og spørgsmål, som både ledere og tillidsrepræsentanter i kommunerne i dag har et kæmpe behov for at forholde sig til.

TR-konference 2016
Winnie Axelsen byder velkommen til paneldeltagerne (fra venstre): Kommunaldirektør Jesper Zwisler, Herlev km., direktør for Børn og Unge Ballerup km. Anne Vang, og direktør for Kultur og Fritid Kbhs. km. Thomas Jacobsen. T.v. ordstyrer i paneldebatten Jens Gaardbo. Foto: Berit Andersen

Der var engang, hvor det lykkedes en kommunal leder at få så godt et forhold til en tillidsrepræsentant, at de sammen kunne lave en rigtig god aftale for en gruppe af medarbejdere. Problemet var bare, at lederen og TR'en i processen glemte, hvem de var, hvorefter medarbejderne smed TR'en på porten. Og så faldt den aftale til jorden.

Denne leder var 16. september en af oplægsholderne på HK Kommunal Hovedstadens TR-seminar, der traditionen tro blev holdt på LO-Skolen i Helsingør. Lederen er nu kommunaldirektør i Herlev og ville med sin historie advare om, at TR'erne og lederne ikke får et alt for tæt forhold.

Men at TR'erne skal med ind i maskinrummet, var der bred enighed om i panelet under dette punkt på TR-seminarets dagsorden. Panelet udgjordes af tre kommunale chefer samt formanden for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen. De var som udgangspunkt enige i, at alle har fordel af en stærk TR. Bl.a. som følge af det danske aftalesystem, hvor mange løn- og arbejdsvilkår bliver bestemt via dette.

TR-konference 2016-Winnie byder velkommen
Anne Vang, Ballerup kommune - Foto: Berit Andersen

- Ja, TR'erne skal helt klart med ind i maskinrummet. Men det rummer nogle paradokser, som begge parter skal være opmærksomme på, sagde Anne Vang, direktør for Børn og Unge i Ballerup Kommune. Hun slog fast, at arbejdsgiverne har en stor interesse i en stærk TR og pegede på, at TR'er i højere grad end tidligere agerer oversættere af politiske og administrative beslutninger ud i en organisation. Så jo tidligere de drages ind i processen, des mere sikker er man som arbejdsgiver på, at beslutningerne kommer til at give mening i virkeligheden. Men for at relationen skal lykkes, pegede Anne Vang på tre dilemmaer, som både ledere og TR'er skal tænke over:

  1. Tidlig inddragelse versus tryghed. En fordel at få TR'erne med ind tidligt i processerne. Men handler det om besparelser, kan det også skabe stor utryghed blandt medarbejderne, hvis processen er meget lang.
  2. Hvordan undgås det, at TR'erne bliver ledelsens forlængede arm. Eller bliver taget som gidsel af lederne. Skal man have en ordentlig relation i maskinrummet, skal man være meget bevidst om, at TR har både den traditionelle TR-rolle og den nye rolle inde i maskinrummet – og hvornår hun har hvilken hat på.
  3. Er TR nu også repræsentativ ind i MED? Med fuldtids-TR kan det blive et dilemma, især når vi taler om nødvendigheden af, at TR er med inde i maskinrummet. For så vil medarbejderne måske begynde at tænke på, om TR'en har bevæget sig for langt derind. Og så holder TR op med at repræsentere nogen.

- Dette er der ingen nemme løsninger på, sagde Anne Vang, men ærlighed og respekt om den asymmetriske ledelsesrelation og TR's forskellige roller i forskellige fora kan bringe os et stykke vej, sagde hun.

Og den kommunale leder fra indledningen til denne historie – som er kommunaldirektør Jesper Zwisler fra Herlev – havde også tre gode råd til TR'erne:

  1. I har gavn af en god relation til både kommunaldirektøren og borgmesteren; altså også det politiske niveau.
  2. I skal udvise lederskab og byde ind med løsninger i forandringsprocesser.
  3. I skal være tro mod det potentiale I har. Jeres force er, at I kender organisationen og har et bredt fundament.

Humanisme frem for økonomi

Foruden dette brandvarme tema bragte paneldebatten også emner op som handlede om uddannelse af HK'erne (akademiserer vi for dem for meget, blev der bl.a. spurgt fra de kommunale lederes side), om teknologi, der overflødiggør medarbejdere (HK'erne er gode til at forholde sig aktivt til virkeligheden, mente lederne), om HK'ernes rolle på arbejdspladsen i fremtiden (de skal bl.a. være eksperter i det digitale, lød opfordringen) og om det potentiale, HK'erne rummer osv.

I forhold til det sidste fremhævede Jesper Zwisler, at HK'erne i dag har nogle kompetencer, som gør det oplagt for det offentlige i højere grad at tænke HK'ere ind i de nye job frem for AC'ere. Og så remsede han HK'ernes tre stærkeste karaktertræk op:

I er kompetente. I er erfarne og holder ved. Og I arbejder præcist, konkret og målrettet.

- Det er alt samme store fordele i en verden, hvor vi har mest brug for at løse opgaverne, frem for at tale teori og fremtid. Så jeg håber, at vi bliver bedre til at bruge og udvikle de kompetencer, I har. Gerne lidt på bekostning af akademikerne, sagde kommunaldirektøren.

Fremtiden for den offentlige sektor

Og på opfordring fra HK Kommunal Hovedstadens formand, Winnie Axelsen, bevægede panelet sig også ind i debatten om den offentlige sektors fremtid, og hvordan man sammen får udviklet arbejdspladsen til gavn for borgerne. Hun var selv den første til at pege på den rolle, som fagbevægelsen også spiller: som en forhindrende faktor. Og opfordrede til, at organisationerne tager den diskussion alvorligt og begynder at se mere på sin egen rolle.

Jesper Zwisler mente også, at debatten om det offentlige i fremtiden er vigtig, men advarede også mod, at man taler det offentlige ned.

- Den store udfordring er, at vi ikke løser vores samfundsmæssige opgaver godt nok. Derfor er det rigtigt og vigtigt, at vi tager debatten om, hvilke opgaver vi skal løse. Det skal jo give mening. Og derfor har vi også brug for debatten om de rammer, vi opererer inden for. Også med jer. For det er også jeres ansvar, sagde han og mente, at det er ærgerligt, at vi taler så meget om økonomi, og at vi hellere skal have et humanistisk fokus.

TR-konference 2016: Winnie Axelsen holder oplæg

Afdelingssektorformand Winnie Axelsen (tv.) holder oplæg. Foto: Berit Andersen

Sidst opdateret 26. september 2016 kl. 09:10

Tillidsrepræsentant Ledelse

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk