HK.dk logo

Send besked til forfatter


Annuller

- Klart, at der skal fokus på dem, der ikke leverer

13. oktober 2016  |  HK Stat  |  Jakob Groth

low performance

Ledere bør finde ud af, hvilke medarbejdere der ikke leverer godt nok, så man kan skride ind over for dem. Det er rimeligt både overfor den enkelte og overfor kollegerne, der ellers hænger på den ekstra arbejdsbyrde. Det mener vicedirektør Inge Friis Svendsen fra Moderniseringsstyrelsen, som lige nu holder ledermøder om ’low performers’.

Moderniseringsstyrelsen havde i mandags, den 10. oktober 2016, inviteret statslige ledere og HR-chefer til gå-hjem-møde i København under overskriften ’håndtering af low performers i staten’, og senere på måneden holder de et lignende arrangement i Århus.

HK Statbladet fik ikke lov at deltage i mandags, fordi mødet kun var for statslige arbejdsgivere. Derfor har redaktionen spurgt vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Inge Friis Svendsen om, hvorfor det er vigtigt for statslige arbejdsgivere at have fokus på medarbejdere, der ikke ’præsterer godt nok’.

- God arbejdsgiveradfærd er en nøgle til at frigøre resurser – både økonomiske og menneskelige – så de anvendes bedst muligt. I denne her sammenhæng handler det om, hvordan man som leder sørger for, at medarbejdere varetager deres opgaver. Og det er en ledelsesopgave at have fokus på, hvordan ens medarbejdere leverer – altså hvad det er for produkter, medarbejderne leverer, og i hvilken kvalitet de leveres, siger Inge Friis Svendsen.

Ledere må ikke lade stå til

Ud over rollen som vicedirektør har hun det overordnede ansvar for arbejdsgiverområdet i staten. Hun kan ikke se det kontroversielle i mødernes tema.

- Det er helt naturligt, at man som leder har fokus på, hvilke medarbejdere der ikke performer. Og vores udgangspunkt er, at alle medarbejdere gerne vil gøre det godt – alle vil gerne gå på arbejde for at levere et godt stykke arbejde. Men samtidig tror jeg, vi alle sammen har oplevet at kende en kollega, som har fået lov til at sidde i mange år og ikke rigtig leveret det, vedkommende skulle. Det ved alle godt. Kollegerne ved det, og chefen ved det, men ingen gør rigtig noget ved det. Det, synes vi, man skal som leder. Det værste, man kan gøre som leder, er at lade stå til – at gøre ingenting.

Ifølge Inge Friis Svendsen gør en chef alle på arbejdspladsen en tjeneste ved at gribe ind over for sådan en ansat, der ikke laver nok. Både den pågældende ansatte, men også vedkommendes kolleger, der ellers får kastet flere opgaver over på sig. Hun mener derfor, at det er en chefs pligt at sørge for at få det bedste ud af alle typer medarbejdere.

- Vi skal som arbejdsgivere både have fokus på talenterne og de dygtige medarbejdere, men også på dem, som ikke helt leverer det, de skal, og at det er en opgave, man skal tage på sig, når man er leder.

Er det målbart, om en medarbejder ikke præsterer godt nok?

Det, om en medarbejder præsterer, er jo ikke et tal, og det er ikke en statistik. Og det kan jo også være meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad man skal performe på. Ligesom i andre ledelsesopgaver er ledelse i denne situation meget individuelt og konkret i forhold til den enkelte, til gruppen, det team eller det kontor, man er ansvarlig for. Men det er klart, der skal være fokus på at finde ud af, hvem det er, som ikke leverer, og hvad det er, det skyldes. 

Chefer strømmer til møder om low performers

Da en medarbejders præstationer ifølge Moderniseringsstyrelsen altså ikke er målbare, vil Inge Friis Svendsen ikke komme med noget bud på, hvor mange af de statsansatte, der ikke leverer et godt nok stykke arbejde. Men hun fortæller, at de har haft mange tilmeldinger til deres to gå-hjem-møder. Til mødet i Århus senere på måneden har interessen endda været så stor, at de kort efter invitationen måtte lukke for nye tilmeldinger. Det tager de som et udtryk for, at det er et emne, de statslige ledere gerne vil have fokus på, men at de mangler viden om, hvordan de skal gribe det an.

Og årsagen til, at en medarbejder ikke leverer tilstrækkeligt, kan da også være vidt forskellig fra sag til sag, mener hun. Men den overordnede opskrift for at rette op på de uacceptable præstationer er den samme.

- Man kan være i tvivl om, hvilke opgaver man har. Det kan være, at ens kompetencer ikke stemmer overens med opgaverne. Eller det kan være manglende vilje eller motivation. Det kan være mange ting. Men det er vigtigt, at man har fokus på at få det kortlagt, og så er udgangspunktet, at arbejdspladsen skal lave en handleplan for at få vedkommende til at levere og få udlevet det potentiale, som alle ansatte jo har.

Statslige ledere viger tilbage for trivselsdialog

- Når arbejdspladsen har lavet en handlingsplan, skal man også have nogle milepæle for at se, om der sker en fremdrift. Og så evaluerer man, om medarbejderen trives og udvikler sig i de opgaver, vedkommende har, eller om han eller hun skal lave noget andet. Så meget af opfølgningen ligger i den almindelige samtale og dialog, man som leder løbende har med sine medarbejdere. Men vi har bare en oplevelse af, at statslige ledere er lidt berøringsangste over for det.

Men hvis en leder tager opgaven på sig, ender de fleste af disse medarbejdere i sidste ende med at præstere godt, mener Inge Friis Svendsen.

- Det er i hvert fald de erfaringer, jeg selv har gjort mig som leder. For når man har fokus på det, sætter det ofte gang i en proces hos medarbejderen, som gør, at de går fra at være low performere til faktisk at performe på deres opgaver.

Men på de her gå-hjem-møder er Kammeradvokaten også på programmet for at fortælle om retspraksis og de juridiske aspekter i forhold til at håndtere de medarbejdere, der ikke leverer nok. Hvorfor er det vigtigt for arbejdsgiverne at kende til de juridiske regler?

- Som sagt skal man som leder lave en handleplan, man skal evaluere på, og så vil der mange gange ske det, at medarbejderen netop kommer i gang igen. Men der er også situationer, hvor medarbejderen ikke gør det, og så er det helt naturlige i den situation at skride til afskedigelse, og der ligger nogle helt klare processer for, hvordan man gør sådan noget. Det ligger i hele afskedigelsessystemet, at folk skal have en chance for at vise, at de godt kan, og det er jo vigtigt, at man som arbejdsgiver kender reglerne.

Det er ifølge vicedirektøren kun i de færreste tilfælde, at man er nødt til at skride til afskedigelse.

- Oftest ender det heldigvis ikke med afskedigelse, for de fleste medarbejdere vil enten få et nyt arbejde inden for organisationen eller nye opgaver. Så udgangspunktet for Moderniseringsstyrelsen er, at få løftet de ansattes præstationer, så vi bruger de menneskelige ressourcer bedst muligt. Men nogle gange lykkes det ikke, og så kan der være behov for at indlede en afskedigelsessag, siger Inge Friis Svendsen.


3 Kommentarer


Peter Raben

14 oktober 2016 11.49

Low performers findes uden tvivl også blandt statens ledere, der langt fra alle er lige gode til at udøve ledelse. Det ser vi blandt andet i trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV). Særlig slemt står det til i - af alle steder - Arbejdstilsynet. Næsten to ud af tre medarbejdere oplever, at de aldrig eller kun sjældent bliver påskønnet og anerkendt af den øverste ledelse. Næsten hver anden mener også, at ledelsen er dårlig til at håndtere omstruktureringer og forandringer. Så der er virkelig plads til forbedringer, hvilket nok også gælder en del andre steder. Dårlige ledere har om ikke altid, så ret ofte et medansvar for, hvis medarbejdere ikke performer godt nok, hvordan det så end bedømmes.


Anne Lise Kallin Jensen

13 oktober 2016 21.36

Hvorfor går man ikke ind og reagerer på de statslige ledere der gang på gang får dårlig score i diverse medarbejderundersøgelser, det kan man virkelig undre dig over


Christel Løvhøj Greenwood

13 oktober 2016 15.31

Hvornår kommer Moderniseringsstyrelsen med et effektivt og opfølgende værktøj til, at måle og vurdere på om statslige ledere præsterer/leverer godt nok i forhold til, at motivere sine medarbejdere og bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads?


Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk