kompetencer1

Morten Gade Christensen tager en slurk af glasset med sort kaffe. En slurk senere sætter han det fra sig på det hvide mødebord.

SAMDATA MAGASINET møder IT-direktøren i Energinet.dk til et interview om, hvordan han som leder sørger for, at hans medarbejdere har de rigtige kompetencer. Og ifølge Morten Gade Christensen sætter den teknologiske udvikling konstant to tykke tuschstreger under behovet for efteruddannelse og opkvalificering.

”Specielt inden for teknologi er der et massivt behov for, at medarbejderne flytter sig. I dag kan brugerne selv meget mere end tidligere, og det stiller nye krav til IT-medarbejderne. Vi skal kunne meget mere. Udviklingen er eksponentiel,” siger han.

STØRRE OG STØRRE BEHOV

I dag har Energinet.dk, der skal sikre det danske transmissionsnet til el og gas, godt 140 medarbejdere i IT-afdelingen samt 40 eksterne konsulenter på Filippinerne. Alle skal de være rustet til en teknologisk udvikling, der hele tiden accelererer. Så i øjeblikket arbejder Morten Gade Christensen på en såkaldt kompetencematrix for at få kortlagt, hvilke IT-kompetencer Energinet.dk råder over i dag. Og hvilke kompetencer der vil være brug for i fremtiden.

”Lige nu sker der så meget inden for IT-verdenen, at vi får et større og større behov for nye kompetencer. Du kan jo ikke åbne aviserne uden at læse om digitalisering. Alle taler om kunstig intelligens, disruption og selvkørende biler,” siger han.

Morten Gade Christensen smiler:

”Som IT-direktør spørger man til sig selv: Gad vide, om vi ikke burde vide noget om alt det? Og ja, vi er nødt til at finde ud af, hvor stort et spring der er mellem de kompetencer, vi har i dag, og dem, vi skal bruge i morgen.”

Morten Gade Christensen erkender blankt, at den kortlægning kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne: Vil jeg blive vejet og fundet for let? Bliver mine opgaver outsourcet til eksterne leverandører? Kan jeg overhovedet finde ud af alt det nye, der pludselig skal ind på mit skrivebord? Netop derfor stiller kortlægningen store krav til at ledelsen sørger for en god, tillidsfuld og åben dialog, understreger han.

”Der er ingen tvivl om, at de medarbejdere, hvis kompetencer bliver overhalet af udviklingen, godt ved det. Så som ledere skal vi være meget åbne om, hvad vi har brug for i fremtiden, og sørge for at vi får tilrettelagt udviklingsplaner, der løfter medarbejdernes kompetencer,” siger han.

Men det kan være noget lettere sagt end gjort, understreger Morten Gade Christensen.

”Taler vi for eksempel om kunstig intelligens, kan jeg jo ikke slå op i et kursuskatalog for IT-uddannelser, og sige, at vi napper lige de der tre kurser. De uddannelser findes ikke som standardfag. Her skal vi lede efter kompetencerne globalt, og hive eksperter ind til inspiration og sidemandsoplæring,” siger han.

FULDKOMMEN INDISKUTABELT

Målet er at få skabt interesse blandt medarbejderne, så de selv tager teten i forhold til at søge efteruddannelse. Og netop her har ledelsen – med Morten Gade Christensen selv i spidsen – et klart ansvar for at give medarbejderne den fornødne tid til uddannelsen.

”Det er fuldkommen indiskutabelt. Men medarbejderne har også et ansvar for at påpege, hvordan det kan lade sig gøre. Det er jo dem, der kender deres opgavepalette bedst. Vi kan hjælpe dem med at prioritere og ved at flytte arbejdsopgaver, siger han.

Et vigtigt redskab er de udviklingsplaner, der er lagt for alle medarbejdere. Og her er det de enkelte chefer, der har ansvaret for, at der bliver fulgt op på planerne.

”Men planerne bliver jo skabt i en symbiose mellem medarbejder og leder. Og ud fra det finder man ud af, hvordan den enkelte medarbejder skal opdyrke de nye kompetencer. Om det skal være gennem certificeringskurser eller sidemandsoplæring eller noget helt tredje,” siger Morten Gade Christensen.

kompetencer2

Lige nu sker der så meget inden for IT-verdenen, at vi får et større og større behov for nye kompetencer. Du kan jo ikke åbne aviserne uden at læse om digitalisering. Alle taler om kunstig intelligens, disruption og selvkørende biler.
Morten Gade Christensen

TAGER TID AT FÅ VIDEN

Ifølge IT-direktøren skal man dog ikke være ”så blåøjet” at tro, at man kan opkvalificere alle medarbejdere til alt. Sådan fungerer den virkelige verden ikke. Nogle kompetencer er man nødt til at hente uden for huset. Men når det så er sagt, tror Morten Gade Christensen ikke på, at man bare kan fyre medarbejdere, hvis de ikke lige har de rigtige kvalifikationer.

”Jeg plejer at sige, at når jeg ansætter folk, så er det på grund af deres energi og væremåde. Og har jeg en medarbejder, der har en stor forståelse for, hvordan virksomheden her fungerer, så vil jeg gå meget langt for at få opkvalificeret den medarbejder. Man kunne godt forestille sig en tilgang hvor man opsagde medarbejdere og ansatte nye, men så mister man en person med en nærhed til og forståelse for forretningen,” siger Morten Gade Christensen.

Han tager en pause:

”Husk, at det kan du ikke købe dig til. Jeg kan jo ikke hyre en ny mand, der kender dette hus ud og ind. Eksisterende medarbejdere sidder på meget værdifuld viden,” siger han.

Dette må dog aldrig blive til en sovepude. Har man sagt ja til at arbejde med IT, har man også sagt ja til et arbejdsliv, hvor det der – som Morten Gade Christensens udtrykker det – står ”bag på konvolutten”, er, at opgaverne indebærer konstante forandringer og dermed krav til ens arbejdsliv.

”Det hele handler om at skabe en kultur, så medarbejderne gerne vil med på den rejse. At de har den gnist og nysgerrighed på at udvikle sig i takt med morgendagens behov. Og skal vi skabe den kultur, handler det om, at medarbejderne har tillid til, at ledelsen giver plads til udvikling,” siger han.

MORTEN GADE CHRISTENSENS RÅD TIL IT-CHEFER OM EFTERUDDANNELSE AF MEDARBEJDERNE

1. Skab tydelighed om, hvilke kompetencer der er behov for i fremtiden.

2. Sørg for, at der sammen med medarbejderne bliver lagt udviklingsplaner, som der bliver fulgt op på.

3. Kommuniker åbent, tydeligt og – ikke mindst – ærligt om, hvilke kompetencer der ikke er behov for i fremtiden.

MORTEN GADE CHRISTENSENS RÅD TIL IT-MEDARBEJDERE OM EFTERUDDANNELSE

1. Gå ind i arbejdet proaktivt, og opsøg de kompetencer, der er behov for. Du må ikke læne dig tilbage og vente på, at din leder kommer med ideerne til efteruddannelse.

2. Vær åben over for forandringer. De kommer hele tiden i IT-verdenen.

3. Vær nysgerrig på mulighederne i din virksomhed.